Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 01.12.2006.
  • Objavljen na Hrčku: 01.08.2019.

Sadržaj

Puni tekst

Mramorni reljefi venecijanske radionice Bon u Senju i krčki knezovi Frankopani (str. 9-28)

Predrag Marković
Izvorni znanstveni članak


Oporuke Pelegrine, Petra i Koriolana Cipika (str. 29-49)

Ivo Babić
Izvorni znanstveni članak


Military Orders between Sava and Drava Rivers - Sculpture (str. 51-65)

Vladimir Peter Gross
Izvorni znanstveni članak


Ugarske kiparske radionice i renesansa u sjevernoj Hrvatskoj (str. 67-80)

Milan Pelc
Izvorni znanstveni članak


Prilog poznavanju rimskog zlatarstva u Dubrovniku (str. 93-106)

Vinicije Lupis
Izvorni znanstveni članak


Između Pittonija i Piazette: Prijedlog za Angela Trevisanija na Silbi (str. 107-119)

Višnja Bralić
Izvorni znanstveni članak


Slikar Filippo Naldi (str. 163-183)

Radoslav Tomić
Izvorni znanstveni članak


Četiri crteža za katalog djela Girolama da Santa Croce (str. 185-195)

Ivana Čapeta
Izvorni znanstveni članak


Aspek­ti gra­fič­kog iz­ra­za Milen­ka Gju­rić u kon­tek­stu njegova vremena (str. 197-214)

Mirela Ramljak Purgar
Izvorni znanstveni članak


Pula - K.u.K. slika grada (str. 215-228)

Jagoda Marković
Izvorni znanstveni članak


Radovi hrvatskih arhitekata u časopisu Wie­ner Bauhütte (str. 229-240)

Dragan Damjanović
Izvorni znanstveni članak


Sekvenca secesije - arhitekt Lav Kalda (str. 241-264)

Darja Radovčić Mahečić
Izvorni znanstveni članak


Sanatorij u Klaićevoj ulici u Zagrebu - djelo arhitekta Ignjata Fischera (str. 265-280)

Marina Bagarić
Izvorni znanstveni članak


Prilog za biografiju arhitekta Zvonimira Kavurića (1901. - 1944.) (str. 281-297)

Ivana Haničar Buljan
Izvorni znanstveni članak


Posjeta: 16.740 *