Skoči na glavni sadržaj

Nafta i Plin , Vol. 39 No. 159. - 160., 2019.

  • Datum izdavanja: 21.10.2019.
  • Objavljen na Hrčku: 30.10.2019.

Sadržaj

Puni tekst

Nafta u sigurnosti energetske opskrbe Hrvatske, budući trendovi i izazovi (str. 27-37)

Gordana Sekulić, Mirna Pajdaković Vulić, Dragan Kovačević
Stručni rad


Korištenje resursa geotermalne energije u Republici Hrvatskoj (str. 51-56)

Dražen Tumara, Slobodan Kolbah, Mladen Škrlec, Sanja Živković
Stručni rad


Projekt Podravina – okosnica proizvodnje plina u Republici Hrvatskoj (str. 57-64)

Ines Hemetek Potroško, Lidija Kupsjak, Mirko Lukić, Vladimir Tišljar
Stručni rad


Razvoj rotirajućih upravljivih sustava za bušenje i njihova primjena u praksi (str. 73-82)

Marina Hudoletnjak, Nediljka Gaurina Međimurec
Stručni rad


Proizvodno modeliranje horizontalne plinske bušotine za slučaj dodatnog pada tlaka uslijed utjecaja trenja (str. 83-91)

Sonja Koščak Kolin, Vladislav Brkić, Luka Ivanec
Stručni rad


Ugradnja prenosive kompresorske jedinice na plinskoj stanici Gola Duboka (str. 93-98)

Vedran Majerus, Vladimir Tišljar
Stručni rad


Projekt eksploatacije geotermalne energije za potrebe grijanja građevina javne namjene na području grada Ivanić-Grada (str. 110-114)

Daria Karasalihović Sedlar, Tomislav Kurevija, Marija Macenić, Ivan Smajla
Stručni rad


Bioremedijacija zauljenog otpada iz procesa naftnog rudarstva (str. 123-131)

Karim El Sabeh, Nediljka Gaurina Međimurec, Karolina Novak Mavar
Stručni rad


Posjeta: 9.336 *