Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 30.12.2019.
  • Objavljen na Hrčku: 03.02.2020.

Sadržaj

Puni tekst

Hrvatske narodne pjesme i građa iz Oštarija s jezikoslovnog aspekta (str. 5-26)

Sanja Vulić
Izvorni znanstveni članak


I dolci nella parlata di Ložišća – un contributo alla conoscenza dei neolatinism (str. 29-46)

Filip Galović
Izvorni znanstveni članak


Iz antroponimije Svetoga Lovreča Labinskoga (str. 47-79)

Ivana Nežić
Izvorni znanstveni članak


Anemonimija u govoru općine Gradac (str. 105-126)

Ivana Andrijašević
Pregledni rad


Išćunske izreke i kratke humoreske (str. 129-164)

Ante Smoljan
Ostalo


Sedan salam ol pokore (Sedam pokorničkih pjesama), (str. 165-192)

Siniša Vuković
Ostalo


Tekstovi na govoru Milne na otoku Braču (str. 193-198)

Magda Marinković
Ostalo


Posjeta: 16.841 *