Skoči na glavni sadržaj

Arheološki radovi i rasprave , Vol. 12 No. 1, 1996.

  • Datum izdavanja: 01.07.1996.
  • Objavljen na Hrčku: 17.08.2022.

Sadržaj

Puni tekst

ŠPILJA KOPAČINA KOD DONJEG HUMCA NA OTOKU BRAČU (str. 13-30)

Božidar Čečuk
Izvorni znanstveni članak


NEKOLIKO NAPOMENA O UVOĐENJU RANOLATENSKOG STILA U SJEVERNU HRVATSKU I BOSNU (str. 31-53)

Nives Majnarić-Pandžić
Izvorni znanstveni članak


DVA MEĐAŠNA NATPISA NAMJESNIKA PUBLIJA KORNELIJA DOLABELE IZ TROGIRSKE ZAGORE (str. 57-70)

Ivo Babić
Izvorni znanstveni članak


NOVI PORTRET CARA TRAJANA S OTOKA CRESA (str. 71-81)

Nenad Cambi
Izvorni znanstveni članak


RIMSKE PROVINCIJALNE FLOTILE S POSEBNIM OBZIROM NA UDJEL PANONACA (str. 83-100)

Alka Domić Kunić
Izvorni znanstveni članak


PRILOZI TOPOGRAFIJI PRETPOVIJESNOGA I ANTIČKOGA NASELJA NA PODRUCJU RISNA (str. 101-115)

Aleksandra Faber
Izvorni znanstveni članak


SOLINSKI TIP RANOKRŠĆANSKIH SARKOFAGA (str. 117-140)

Igor Fisković
Izvorni znanstveni članak


ISTOČNO KERAMIČARSKO SREDIŠTE CIBALA U SVJETLU NOVIH NALAZA (str. 141-148)

Ivana Iskra-Janošić
Izvorni znanstveni članak


RIMSKA VILLA URBANA U STAROM GRADU NA HVARU (str. 149-161)

Jasna Jeličić-Radonić
Izvorni znanstveni članak


AETA, AETOR, AETRIA Nugae epigraphicae 1. (str. 163-170)

Bruna Kuntić-Makvić
Izvorni znanstveni članak


NASLOVNICI RANOKRŠĆANSKIH CRKAVA U DALMACI]I (str. 247-0)

Branka Migotti
Izvorni znanstveni članak


RIMSKA NADGROBNA STELA IZ STUPINA - ROGOZNICA (str. 249-256)

Ivan Pedišić
Izvorni znanstveni članak


TRAGOVI VULKANOVA KULTA U RIMSKOJ PROVINCIJI DALMACIIJI (str. 257-268)

Mirjana Sanader
Izvorni znanstveni članak


MANIOS KOLPOS (MANIJSKI ZALJEV) (str. 269-282)

Mate Suić
Izvorni znanstveni članak


Fortuna iz Topuskog (str. 283-289)

Marina Šegvić
Izvorni znanstveni članak


SVETOJANJ - KASNOANTIČKA UTVRDA KRAJ STARE NOVALJE NA OTOKU PAGU (str. 291-305)

Željko Tomičić
Izvorni znanstveni članak


RIDER IZMEĐU SALONE I SCARDONE (str. 307-323)

Marin Zaninović
Izvorni znanstveni članak


DVA KAMENA SARKOFAGA S CRKVINE U GALOVCU KOD ZADRA (str. 327-341)

Janko Belošević
Izvorni znanstveni članak


ODJECI XIII. MEĐUNARODNOG KONGRESA ZA STAROKRŠĆANSKU ARHEOLOGIJU (str. 363-383)

Emilio Marin
Izvorni znanstveni članak


Posjeta: 6.684 *