Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 07.12.2022.
  • Objavljen na Hrčku: 12.12.2022.

Sadržaj

Puni tekst

PRIMJENA MAGNETOMETRIJE U ISTRAŽIVANJU LEŽIŠTA BAKRA TIPA MANTO, MEYAMI, IRAN (str. 14-14)

Kamran Mostafaei, Mohammadnabi Kianpour
Izvorni znanstveni članak


KLJUČNA ULOGA SIROVINA NA BAZI UGLJIKA U TEHNOLOGIJI 21. STOLJEĆA: INDIJSKA ISKUSTVA (str. 22-22)

Željka Fiket, Binoy Kumar Saikia, Sanchita Chakravarty, Gordana Medunić
Pregledni rad


PROCJENA RIZIKA KOD ŠIROKOČELNOGA PRIDOBIVANJA UGLJENA USLIJED SLOMA RADNOG ČELA (str. 52-52)

Hossein Arasteh, Gholamreza Saeedi, Mohammad Ali Ebrahimi Farsangi
Prethodno priopćenje


BIOPROCESIRANJE PRIRODNE FOSFATNE RUDE BAKTERIJOM STAPHYLOCOCCUS AUREUS (str. 60-60)

Samah S. Abdallah, Khaled A. Selim, Mohamed M. A. Hassan, Atef El-amir, Mohamed G. Farghaly, Samah M. Elsayed
Izvorni znanstveni članak


PRIMJENA MAGNETSKIH POLJA ZA INTENZIVIRANJE PROCESA UPLINJAVANJA UGLJENA (str. 74-74)

Vasyl Lozynskyi, Volodymyr Falshtynskyi, Pavlo Saik, Roman Dychkovskyi, Bakhyt Zhautikov, Edgar Cabana
Izvorni znanstveni članak


UTJECAJ BUBRENJA NA SMIČNU ČVRSTOĆU KONTAKTNE POVRŠINE ŠEJLA I VAPNENCA (str. 82-82)

Mohamed Y. Abd El-Latif, Tahia Awad, Rasha Aly
Izvorni znanstveni članak


NOVI PRISTUP PRAĆENJA POMAKA KLIZIŠTA POMOĆU BESPILOTNIH FOTOGRAMETRIJSKIH SUSTAVA (str. 101-101)

Ivan Jakopec, Ante Marendić, Igor Grgac
Izvorni znanstveni članak


ODREĐIVANJE ELASTIČNE GRANICE ISKOPA KOD VELIKIH PODZEMNIH RUDARSKIH PROJEKATA (str. 116-116)

Mohammad Shami-Qalandari, Mehdi Rahmanpour, S. M. Mahdi Mirabedi
Izvorni znanstveni članak


MATEMATIČKO ODREĐIVANJE MORFOLOŠKOGA PROFILA STIJENSKIH DISKONTINUITETA (str. 131-131)

Jamal Zadhesh, Abbas Majdi
Izvorni znanstveni članak


ISTRAŽIVANJE UTJECAJA TEKUĆINA ZA HLAĐENJE/PODMAZIVANJE NA VELIČINU STRUJE REZNIH STROJEVA S DISKOM ZA TVRDE STIJENE (str. 148-148)

Reza Mikaeil, Mostafa Piri, Sina Shaffiee Haghshenas, Akbar Esmaeilzadeh, Payam Rajabzadeh Kanafi, Roohollah Shirani Faradonbeh, Seyed Mehdi Hosseini, Mojtaba Mokhtarian Asl
Izvorni znanstveni članak


GEOKEMIJA I MAGNETSKA ANALIZA STIJENA POVRŠINSKOGA SEDIMENTA RIJEKE LAMPENISU: POTRAGA ZA IZVOROM MAGNEZIJA U JEZERU TOWUTI, INDONEZIJA (str. 157-157)

Silvia Jannatul Fajar, Putu Billy Suryanata, Wahidah Wahidah, Abd Hafidz, Satria Bijaksana, Darharta Dahrin, Irwan Iskandar
Izvorni znanstveni članak


SMANJENJE TROŠKOVA TRANSPORTA OTPADA U PROVINCIJI TAIF, SAUDIJSKA ARABIJA (str. 167-167)

Abdullah M. Y. Alzahrani
Izvorni znanstveni članak


SIMULACIJA PROCESA PRANJA POLIMETALNIH RUDA POMOĆU TEOREMA SLIČNOSTI (str. 180-180)

Oleksandr Vladyko, Dmytro Maltsev, Dariusz Sala, Dariusz Cichoń, Valentyn Buketov, Roman Dychkovskyi
Izvorni znanstveni članak


Posjeta: 7.606 *