Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 01.03.1996.
  • Objavljen na Hrčku: 04.06.2023.

Sadržaj

Puni tekst

Sličnosno smanjenje linearno–vezanog Korteweg – de Vriesovog sustava (str. 1-15)

Jorge Fujioka, Aurea Espinosa
Izvorni znanstveni članak


Model dvo–središnjeg harmoničkog oscilatora za jako asimetričnu fisiju (str. 17-28)

Constantin Cioaca
Izvorni znanstveni članak


Uloga JWKB postupka u aproksimaciji naglog prekida za sudare (str. 29-38)

Smail Bougouffa, Xuan Chuan Cao, Paul Faucher
Izvorni znanstveni članak


Usporedbeno proučavanje razbijanja deuterona alfa česticama (str. 39-47)

Alokkumar De, Sudeb S. Dasgupta, Dilip Sen
Izvorni znanstveni članak


Jesu li leptoni sastavljeni od tri fermiona ili fermiona i bozona (str. 49-56)

Carl Wolf
Izvorni znanstveni članak


Posjeta: 1.155 *