Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 01.09.1992.
  • Objavljen na Hrčku: 07.07.2023.

Sadržaj

Puni tekst

Algebarski pristup relativističkom skalarnom potencijalu (str. 121-128)

Swati Panchanan, Nivedita Nag, Rajkumar Roychoudhury
Izvorni znanstveni članak


Kvazielastično raspršenje elektrona na 4He između 328 i 725 MeV (str. 129-138)

Joseph Bevelacqua
Izvorni znanstveni članak


Stanja Jπ = 2+ i 0+, T = 0 8Be na energijama pobuđenja oko 20 MeV (str. 139-146)

Placido D'agostino, Albert D'arrigo, Giovanni Fazio, Giorgio Giardina, Antonio Italiano, Anna Taccone, Rocco Palamara
Izvorni znanstveni članak


Tritiated water dosimetry (str. 147-154)

Dozimetrija tricirane vode (str. 147-154)

Zdenko Franić, Davorin Lovrić
Izvorni znanstveni članak


Wilsonova petlja i eksponentni teorem u uvjetu svjetlosnog konusa (str. 155-168)

Anđelka Andraši
Izvorni znanstveni članak


Kratko-vremenske promjene prve derivacije gravitacionog potencijala (str. 169-172)

Alexsander P. Trofimenko
Pismo uredniku


0 gravitacijskom i negravitacijskom ubrzavanju (str. 173-178)

Janez Strand
Pismo uredniku


Posjeta: 966 *