Skoči na glavni sadržaj

Liječnički vjesnik , Vol. 145 No. Supp 9, 2023.

  • Datum izdavanja: 07.04.2024.
  • Objavljen na Hrčku: 18.04.2024.

Sadržaj

Puni tekst

Sociodemografske razlike u stavovima starijih osoba prema starenju (str. 1-1)

Želimir Bertić, Mirjana Telebuh
Sažetak sa skupa


Self assessment of elderly people on their health condition and quality of life in Primorsko Goranska County (str. 2-2)

HELENA GLIBOTIĆ KRESINA, Silvia Mohorić, Nevenka Vlah, Iva Sorta Bilajac Turina, Sara Kresina
Sažetak sa skupa


Health promotion among elderly in Dubrovnik Neretva County (str. 4-4)

Ankica Džono Boban
Sažetak sa skupa


A model of social and cultural components of quality of life of elderly people in the Republic of Croatia (str. 5-7)

Damir Poljak, Željka Gajski, Spomenka Kiđemet Piskač, Jurica Veronek
Sažetak sa skupa


Usporedba indikatora kvalitete života između starijih osoba u hrvatskim urbanim i ruralnim sredinama (str. 8-8)

Mara Županić, Sanja Zoranić, Ivana Živoder
Sažetak sa skupa


Zdravstveni turizam u Hrvatskoj: tradicija, konkurentnost, održivost i učinci novih investicija (str. 9-9)

Anita Bukovec, Olja Vori, Radmila Pavličić
Sažetak sa skupa


Pokretni gerontostomatološki tim - primjer dobe prakse (str. 10-10)

BORIS PAŽIN, Petra Nola Fuchs, Dunja Kuliš, Josipa Sanja Forto
Sažetak sa skupa


Mobilni timovi specijalista gerontostomatologa (str. 11-11)

JOSIPA SANJA FORTO, Petra Nola Fuchs, Boris Pazin, Dunja Kulis
Sažetak sa skupa


Unapređivanje tehnika sigurnog transfera za pružatelje skrbi u starećem društvu (str. 12-12)

MATEJA ZNIKA, Vesna Brumnić, Stjepan Jelica
Sažetak sa skupa


Aktivno slobodno vrijeme u odnosu na kvalitetu starenja (str. 13-13)

Sanja Zoranić, Mara Županić, Ivana Živoder
Sažetak sa skupa


Načini sigurne primjene terapije za starije ljude na kućnoj njezi (str. 15-15)

Olja Vori, Radmila Pavličić, Anita Bukovec
Sažetak sa skupa


Eliminiranje arhitektonskih barijera u Domu starijih osoba (str. 17-17)

Ladislav Krapac
Sažetak sa skupa


Utjecaj prehrane na oralno zdravlje starijih osoba (str. 18-18)

DUNJA KULIŠ, Petra Nola Fuchs, Boris Pažin, Josipa Sanja Forto
Sažetak sa skupa


Samoubojstva osoba starijih od 60 godina u Primorsko-goranskoj županiji u razdoblju od 2012. do 2021. godine (str. 19-19)

SUZANA JANKOVIĆ, Svjetlana Gašparović Babić, Helena Glibotić Kresina, Iva Iva Sorta-Bilajac Turina Iva Sorta-Bilajac Turina
Sažetak sa skupa


Prevention and treatment of decubitus in the elderly (str. 20-21)

Zdravka Đapić – Kolak
Sažetak sa skupa


Kvaliteta života starijih osoba nakon moždanog udara (str. 23-23)

Mirjana Telebuh, Želimir Bertić, Gordana Grozdek Čovčić, Mihaela Grubišić, Margareta Begić
Sažetak sa skupa


Improvement of mental health in elderly people (str. 26-26)

LJILJANA VRBIĆ, Martina Jurić, Ljilja Jelenčić
Sažetak sa skupa


Deprescription (str. 27-27)

Valerija Bralić Lang
Sažetak sa skupa


Ultrasonografske karakteristike starijih bolesnika s Crohnovom bolesti (str. 28-29)

DOMINIK KRALJ, Filip Babić, Petra Ćaćić, Alen Bišćanin, Vedran Tomašić, Ivana Burčul, Doris Ogresta Kordej, Zdravko Dorosulić, Davor Hrabar
Sažetak sa skupa


Starija dob i kvaliteta života u bolesnika s upalnim bolestima crijeva (str. 30-30)

PETRA ĆAĆIĆ, Filip Babić, Dominik Kralj, Alen Bišćanin, Vedran Tomašić, Doris Ogresta Kordej, Ivana Burčul, Zdravko Dorosulić, Davor Hrabar
Sažetak sa skupa


Karakteristike bolesnika starije životne dobi s upalnim bolestima crijeva (str. 31-32)

Filip Babić, Petra Ćaćić, Dominik Kralj, Alen Bišćanin, Vedran Tomašić, Ivana Burčul, Doris Ogresta Kordej, Zdravko Dorosulić, Davor Hrabar
Sažetak sa skupa


Pridržavanje mediteranske prehrane vezane za ishode zdravlja i dobrobit odraslih starijih osoba u Europi, s dodatnim osvrtom na Hrvatsku (str. 34-34)

Manuela Maltarić, Darija Vranešić Bender, Branko Kolarić, Tanja Ćorić, Jasenka Gajdoš Kljusurić
Sažetak sa skupa


The results of the HECUBA project as the basis for further research directed towards implementation in gerontologic and geriatric practice (str. 35-35)

TATJANA ŠKARIĆ-JURIĆ, Maja Šetinc, Željka Celinšćak
Sažetak sa skupa


Procjena potrebe za depreskripcijom benzodiazepina u osoba starije životne dobi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti: analiza hrvatske kohorte iz EuroAgeism H2020 ESR7 projekta (str. 39-39)

Lucija Nežmah, Dora Belec, Margita Držaić, Ingrid Kummer, Iva Bužančić, Maja Ortner Hadžiabdić, Jovana Brkić, Daniela Fialová
Sažetak sa skupa


Politerapija psihotropnim lijekovima i neprikladna uporaba benzodiazepina u domovima za starije osobe u Hrvatskoj: rezultati START/MED/093 projekta (str. 40-40)

IIngrid Kummer, Maja Ortner Hadžiabdić, Lucia Bačelić, Luna Ibrahimpašić, Ana Matković, Dominik Osmakčić, Matea Pavičić, Daniela Fialová
Sažetak sa skupa


Prikaz provedbe i rezultata EU projekta SeniORNI (str. 41-41)

SVJETLANA GAŠPAROVIĆ BABIĆ, Iva Sorta-Bilajac Turina, Silvia Mohorić, Helena Glibotić Kresina
Sažetak sa skupa


Postoji li utjecaj duboke sedacije propofolom na stope detekcije adenoma, detekcije polipa i intubacije cekuma u starijih bolesnika? (str. 42-42)

IRMA ŠIRANOVIĆ PONGRAC, Vedran Tomašić, Petra Ćaćić, Tajana Pavić, Neven Baršić, Alen Bišćanin, Ivan Lerotić, Davor Hrabar
Sažetak sa skupa


Posjeta: 2.989 *