Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 15.06.1998.
  • Objavljen na Hrčku: 15.06.2011.

Sadržaj

Puni tekst

PORTRET I BIBLIOGRAFIJA VALENTINA PUTANCA

(str. 9-56)

Petar Šimunović, Branka Tafra
Uvodnik


JEDAN TIP PREZIMENA S PROTEZOM

(str. 57-63)

Živko Bjelanović
Izvorni znanstveni članak


O GOVORU PEROJA

(str. 65-76)

Ankica Čilaš, Mijo Lončarić
Izvorni znanstveni članak


ANTONIMIJA U HRVATSKOJ OJKONIMIJI

(str. 77-102)

Anđela Frančić, Milica Mihaljević
Izvorni znanstveni članak


NAZIVI JELA U RJEČNIKU "BLAGO JEZIKA SLOVINSKOGA" (1651.) JAKOVA MIKALJE

(str. 109-123)

Darija Gabrić-Bagarić
Izvorni znanstveni članak


SLOŽENI GLAGOLSKI OBLICI ZA IZRAŽAVANJE PROŠLOSTI U ZOGRAFSKOM ČETVEROEVANĐELJU

(str. 125-143)

Marijana Horvat
Izvorni znanstveni članak


OBLICI PRIDJEVA U SANKTORALU HRVOJEVA MISALA

(str. 145-179)

Lana Hudeček
Izvorni znanstveni članak


ISHODIŠNI JEZIČNI OBLICI (ISHODIŠNICI): NOMINATIV I INFINITIV

(str. 213-223)

Miro Kačić
Izvorni znanstveni članak


PALJETKOVANJE PO NAJSTARIJIM HRVATSKIM MOLITVENICIMA (Molitveničko nazivlje)

(str. 225-256)

Dragica Malić
Izvorni znanstveni članak


OSTRIŽAK GLAGOLJSKOGA MISALA IZ NOVOGA VINODOLSKOGA

(str. 257-263)

Milan Mihaljević
Izvorni znanstveni članak


TRI TEŽIŠTA U PROUČAVANJU ELEMENATA "STRANOG" PORIJEKLA

(str. 265-280)

Žarko Muljačić
Izvorni znanstveni članak


GRAMATIKE I MAĐARSKA I SLAVENSKA GRAMATIKOGRAFIJA U 18. I 19. STOLJEĆU (Uvod i zadaci)

(str. 281-287)

István Nyomárkay
Izvorni znanstveni članak


KOJOJ SKUPINI IMENSKIH RIJEČI PRIPADAJU PLURALIA TANTUM?

(str. 289-312)

Mirko Peti
Izvorni znanstveni članak


PRAGMATIČKA UVJETOVANOST ZNAČENJSKIH PROŠIRENJA

(str. 313-323)

Ljiljana Šarić
Izvorni znanstveni članak


POVIJESNA NAČELA NORMIRANJA LEKSIKA

(str. 325-343)

Branka Tafra
Izvorni znanstveni članak


KOEGZISTENCIJA IDIOMĀ I POPRATNE POJAVE U NAJNOVIJEM ISTROROMANSKOM KORPUSU

(str. 345-356)

Pavao Tekavčić
Izvorni znanstveni članak


KAJKAVCI U LIJEVOM SREDIČKOM (fonološki aspekt)

(str. 357-371)

Vesna Zečević
Izvorni znanstveni članak


PRIDJEVI U KEMIJSKOM NAZIVLJU

(str. 373-390)

Marija Znika
Izvorni znanstveni članak


Posjeta: 21.221 *