Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 30.06.1988.
  • Objavljen na Hrčku: 30.06.2011.

Sadržaj

Puni tekst

PIĆA OD VINA I MLIJEKA I OD KVASINE I MLIJEKA I NJIHOVI HRVATSKI NAZIVI (str. 15-34)

Danijel Alerić
Izvorni znanstveni članak


IME U DRUŠTVENOM I JEZIČNOM KONTEKSTU (str. 35-41)

Vida Barac-Grum
Izvorni znanstveni članak


TVORBENI STATUS ŽENSKOG MOCIJSKOG PARNJAKA (str. 43-49)

Eugenija Barić
Izvorni znanstveni članak


MEĐIMURSKA OJKONIMIJA I KNJIŽEVNI JEZIK (str. 51-58)

Anđela Frančić
Izvorni znanstveni članak


ZAMJENICE U »SPOVIDI OPĆENOJ« (str. 59-69)

Lana Hudeček
Izvorni znanstveni članak


O DISTRIBUCIJI I REALIZACIJI FONEMA U GOVORU ČREČANA (str. 71-77)

Ivan Kalinski
Izvorni znanstveni članak


RANI RAZVITAK KAJKAVŠTINE (str. 79-104)

Mijo Lončarić
Izvorni znanstveni članak


PORIJEKLO I ZNAČENJE RIJEČI e∫e/e∫∫e IZ »ŽIĆA SV. OTACA« (str. 105-112)

Dragica Malić
Izvorni znanstveni članak


DEUTSCH-SLAWISCHES WÖRTERBUCH I BEČKI DOGOVORI (str. 113-118)

Mile Mamić
Izvorni znanstveni članak


ANTROPONIMIJSKO ČITANJE GUNDULIĆEVA »OSMANA« (str. 119-126)

Zrnka Meštrović
Izvorni znanstveni članak


GOVOR NAŠE DJECE U DIJASPORI (str. 127-137)

Milica Mihaljević
Izvorni znanstveni članak


ZAMJENICE I ONOMATOPEJE (str. 139-147)

Mirko Peti
Izvorni znanstveni članak


SLIČNOSTI I RAZLIKE U GOVORIMA OTOKA BRAČA KAO ODRAZ MIGRACIJSKIH KRETANJA (str. 163-184)

A. Sujoldžić, B. Finka, P. Šimunović, P. Rudan
Izvorni znanstveni članak


RAZGRANIČAVANJE OPISNIH I ODNOSNIH PRIDJEVA (leksikološki i leksikografski problem) (str. 185-197)

Branka Tafra
Izvorni znanstveni članak


O ETIMOLOŠKIM NAZNAKAMA U RJEČNIKU HRVATSKOGA ILI SRPSKOGA JEZIKA JAZU (str. 199-215)

Nada Vajs
Izvorni znanstveni članak


KAJKAVSKI IKAVCI S GLEDIŠTA JEZIČNOGA KONTAKTA (str. 217-231)

Vesna Zečević
Izvorni znanstveni članak


PRILOG ANALIZI SEMANTIČKE ZALIHOSTI (str. 233-242)

Marija Znika
Izvorni znanstveni članak


Posjeta: 25.583 *