Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 27.04.1990.
  • Objavljen na Hrčku: 02.07.2013.

Sadržaj

Puni tekst

Hrvatski humanizam – pitanja terminologije i geografije (str. 5-13)

Rafo Bogišić
Izvorni znanstveni članak


Neka stilska i tekstološka pitanja u Česmičkoga (uz pjesmu De arbore nimium foecunda) (str. 14-16)

Vladimir Vratović
Izvorni znanstveni članak


Epski heksametar Ivana Česmičkog (str. 17-34)

Branimir Glavičić
Izvorni znanstveni članak


Tradicija antičkih tužaljki u pjesmama Ivana Česmičkog (str. 35-55)

Darko Novaković
Izvorni znanstveni članak


Humanistička naobrazba u hrvatskih renesansnih pjesnika (str. 56-71)

Nikica Kolumbić
Izvorni znanstveni članak


O estetičkim nazorima Jana Panonija (str. 72-83)

Zlatko Posavac
Izvorni znanstveni članak


Jan Panonije u okviru evropskog humanizma (str. 84-91)

Josip Bratulić
Izvorni znanstveni članak


Šaljivi, duhoviti i satirični epigrami Jana Panonija (str. 92-104)

Dunja Fališevac
Izvorni znanstveni članak


Autobiografsko u elegijama Jana Panonija (str. 105-114)

Andrea Zlatar
Izvorni znanstveni članak


Humanistička misao Jana Panonija (str. 115-125)

Ljerka Schiffler
Izvorni znanstveni članak


Jan Panonije u svom vremenu – Janovo pravo lice (str. 126-146)

Stanislav Marijanović
Izvorni znanstveni članak


Dramatska slojevitost elegije »Bolovanje u taboru« Ivana Česmičkog (str. 147-155)

Nasko Frndić
Izvorni znanstveni članak


Tragom Ivana Česmičkog u pismima Ivana Viteza od Sredne (str. 156-164)

Olga Perić
Izvorni znanstveni članak


Jan Panonije i slikarstvo (str. 165-167)

Matko Peić
Izvorni znanstveni članak


O nekim problemima iz povijesti odnosta hrvatskih humanista s Poljskom i Poljacima (str. 168-175)

Joanna Rapacka
Izvorni znanstveni članak


Ne samo »interpretativni« prevod (O Panonijevu distihu u prevodu Nikole Šopa) (str. 176-182)

Mirjana D. Stefanović
Izvorni znanstveni članak


Znanstveni i kulturni krug Ivana Viteza u Mađarskoj u 15. stoljeću (str. 183-207)

Žarko Dadić
Izvorni znanstveni članak


Panonijev epitaf Petrarki (str. 208-215)

Mirko Tomasović
Izvorni znanstveni članak


Hrvatski renesansni umjetnici na dvoru Matije Korvina (str. 216-221)

Cvito Fisković
Izvorni znanstveni članak


Ivan Vitez od Sredne i Jan Panonije (Ivan Česmički) između anarhije i tiranije (str. 222-246)

Miroslav Kurelac
Izvorni znanstveni članak


Uloga hrvatskih dominikanaca u kulturnim planovima kralja Matije Korvina (str. 247-271)

Stjepan Krasić
Izvorni znanstveni članak


Ivan Stojković i počeci humanizma u Hrvata (str. 272-285)

Franjo Šanjek
Izvorni znanstveni članak


Latinisti u starim hrvatskim knjižnicama (str. 286-291)

Nevenka Bezić-Božanić
Izvorni znanstveni članak


Pretpostavke za humanističko kazalište u Zagrebu u XVI. stoljeću (str. 292-308)

Nikola Batušić
Izvorni znanstveni članak


Odrazi Korvinova humanističkog kruga u Lucićevoj Robinji (str. 309-312)

Josip Vončina
Izvorni znanstveni članak


Drama Ivana Supeka Pjesnik i vladar (str. 313-322)

Ante Kadić
Izvorni znanstveni članak


Posjeta: 23.574 *