hrcak mascot   Srce   HID

Educatio biologiae : časopis edukacije biologije

Oznaka časopisa u Hrčku

 
 
Status u Hrčku: aktivan
EdBi
ISSN 1849-6520 (Online)
https://doi.org/10.32633/eb
Kontakt: Educatio Biologiae, Hrvatsko biološko društvo, Rooseveltov trg 6 , 10000 Zagreb, Croatia. Email: edbi@biol.pmf.hr
Email:
Url: http://www.hbd-sbc.hr/educatio-biologiae/
Izdavač: Hrvatsko biološko društvo
  Rooseveltov trg 6 , 10000 Zagreb
  http://www.hbd-sbc.hr/
Upute za autore (283 KB)
Upute za reference (222 KB)
Upute recenzentima (328 KB)
Impressum (141 KB)
Obrazac za pisanje članka (82 KB)

Časopis Educatio Biologiae pokrenut je pod pokroviteljstvom Hrvatskog biološkog društva i Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao elektronički časopis za promicanje i unaprjeđenje nastave biologije i nastavnog rada biologa na svim razinama i u svim oblicima. Educatio Biologiae (EdBi) pokriva bilo koji aspekt prakse biološkog obrazovanja i pridaje važnost istraživanjima čiji rezultati omogućuju korištenje u stvarnom obrazovnom okruženju ili su važni za njegov razvoj i napredak. Uključuje podneske vezane uz biološko obrazovanje, odnosno neformalno i organizirano predškolsko, osnovnoškolsko, srednjoškolsko obrazovanje, obrazovanje viših škola i fakulteta kao i nastavak obrazovanja tijekom cjeloživotnog obrazovanja odraslih.
Znanstvene studije kao i stručni radovi smatraju se od jednako važnima. Svi radovi koji će se objaviti u EdBi bit će recenzirani.
Primarno se časopis objavljuje na hrvatskom jeziku uz sažetak na engleskom jeziku za stručne radove i prošireni sažetak na engleskom jeziku za znanstvene radove, ali prihvatiti će se i članci na engleskom jeziku uz sažetak/prošireni sažetak na hrvatskom jeziku.
"Educatio biologiae" je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cijelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, pretraživati ili stavljati poveznice na materijal te mijenjati, preoblikovati i prerađivati materijal ili ga koristiti na druge zakonite načine, sve dok odgovarajuće citiraju izvornik, sukladno CC BY licenci.
Radove objavljene u časopisu "Educatio biologiae" dozvoljeno je pohranjivati u institucijske i tematske repozitorije uz osiguravanje poveznica na web stranice časopisa i Hrčka.
Časopis autorima ne naplaćuje objavu radova.
Časopis podržava zelenu razinu samoarhiviranja (dozvoljeno je pohraniti nerecenziranu, recenziranu i izdavačku verziju rada).

Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, dvostruka, svi radovi, dvostruko slijepa

Prva godina izlaženja: 2014

Učestalost izlaženja (godišnje): 1

Područja pokrivanja: Biologija; Pedagogija; Obrazovne znanosti (psihologija odgoja i obrazovanja, sociologija obrazovanja, politologija obrazovanja, ekonomika obrazovanja, antropologija obrazovanja, neuroznanost i rano učenje, pedagoške discipline);

Uključen u Hrčak: 25. 11. 2015.

Prava korištenja: Educatio Biologiae je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cjelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju kopirati i distribuirati materijal te mijenjati, preoblikovati ili prerađivati materijal sve dok citiraju izvornik na odgovarajući način.Arhiva

2020  
  No. 6.
2019  
  No. 5
2018  
  No. 4.
2017  
  No. 3.
2016  
  No. 2.
2014  
  No. 1.
Posjeta: 110.054 *