hrcak mascot   Srce   HID

Educatio biologiae : časopis edukacije biologije

Oznaka časopisa u Hrčku

 
 
Status u Hrčku: aktivan
EdBi
ISSN 1849-6520 (Online)
https://doi.org/10.32633/eb
Kontakt: Educatio Biologiae, Hrvatsko biološko društvo, Rooseveltov trg 6 , 10000 Zagreb, Croatia. Email: edbi@biol.pmf.hr
Email:
Url: http://www.hbd-sbc.hr/educatio-biologiae/
Izdavač: Hrvatsko biološko društvo
  Rooseveltov trg 6 , 10000 Zagreb
  http://www.hbd-sbc.hr/
Upute za autore (283 KB)
Upute za reference (222 KB)
Upute recenzentima (328 KB)
Impressum (185 KB)

Časopis Educatio Biologiae pokrenut je pod pokroviteljstvom Hrvatskog biološkog društva i Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao elektronički časopis za promicanje i unaprjeđenje nastave biologije i nastavnog rada biologa na svim razinama i u svim oblicima. Educatio Biologiae (EdBi) pokriva bilo koji aspekt prakse biološkog obrazovanja i pridaje važnost istraživanjima čiji rezultati omogućuju korištenje u stvarnom obrazovnom okruženju ili su važni za njegov razvoj i napredak. Uključuje podneske vezane uz biološko obrazovanje, odnosno neformalno i organizirano predškolsko, osnovnoškolsko, srednjoškolsko obrazovanje, obrazovanje viših škola i fakulteta kao i nastavak obrazovanja tijekom cjeloživotnog obrazovanja odraslih.
Znanstvene studije kao i stručni radovi smatraju se od jednako važnima. Svi radovi koji će se objaviti u EdBi bit će recenzirani.
Primarno se časopis objavljuje na hrvatskom jeziku uz sažetak na engleskom jeziku, ali prihvatiti će se i članci na engleskom jeziku uz sažetak na hrvatskom jeziku.

Recenzija: vanjski recenzenti, pretežito tuzemna, dvostruka, svi radovi, dvostruko slijepa

Prva godina izlaženja: 2014

Učestalost izlaženja (godišnje): 1

Područja pokrivanja: Biologija; Pedagogija; Obrazovne znanosti (psihologija odgoja i obrazovanja, sociologija obrazovanja, politologija obrazovanja, ekonomika obrazovanja, antropologija obrazovanja, neuroznanost i rano učenje, pedagoške discipline);

Uključen u Hrčak: 25. 11. 2015.

Nastavak od: 

Nastavlja se kao: 

Drugo izdanje: 

Prava korištenja: Educatio Biologiae je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cjelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju kopirati i distribuirati materijal te mijenjati, preoblikovati ili prerađivati materijal sve dok citiraju izvornik na odgovarajući način.Arhiva

2018  
  No. 4.
2017  
  No. 3.
2016  
  No. 2.
2014  
  No. 1.
Posjeta: 44.991 *