Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Educatio biologiae

logo Educatio biologiae

Časopis Educatio Biologiae pokrenut je pod pokroviteljstvom Hrvatskog biološkog društva i Biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao elektronički časopis za promicanje i unaprjeđenje nastave biologije i nastavnog rada biologa na svim razinama i u svim oblicima. Educatio Biologiae (EdBi) pokriva bilo koji aspekt prakse biološkog obrazovanja i pridaje važnost istraživanjima čiji rezultati omogućuju korištenje u stvarnom obrazovnom okruženju ili su važni za njegov razvoj i napredak. Uključuje podneske vezane uz biološko obrazovanje, odnosno neformalno i organizirano predškolsko, osnovnoškolsko, srednjoškolsko obrazovanje, obrazovanje viših škola i fakulteta kao i nastavak obrazovanja tijekom cjeloživotnog obrazovanja odraslih. Znanstvene studije kao i stručni radovi smatraju se od jednako važnima. Svi radovi koji će se objaviti u EdBi bit će recenzirani. Primarno se časopis objavljuje na hrvatskom jeziku uz sažetak na engleskom jeziku za stručne radove i prošireni sažetak na engleskom jeziku za znanstvene radove, ali prihvatiti će se i članci na engleskom jeziku uz sažetak/prošireni sažetak na hrvatskom jeziku. "Educatio biologiae" je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cijelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju čitati, preuzimati, kopirati, distribuirati, tiskati, pretraživati ili stavljati poveznice na materijal te mijenjati, preoblikovati i prerađivati materijal ili ga koristiti na druge zakonite načine, sve dok odgovarajuće citiraju izvornik, sukladno CC BY licenci. Radove objavljene u časopisu "Educatio biologiae" dozvoljeno je pohranjivati u institucijske i tematske repozitorije uz osiguravanje poveznica na web stranice časopisa i Hrčka. Časopis autorima ne naplaćuje objavu radova. Časopis podržava zelenu razinu samoarhiviranja (dozvoljeno je pohraniti nerecenziranu, recenziranu i izdavačku verziju rada).

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, svi radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 2014.
  • Učestalost izlaženja: 1
  • Područja pokrivanja: Obrazovne znanosti (psihologija odgoja i obrazovanja, sociologija obrazovanja, politologija obrazovanja, ekonomika obrazovanja, antropologija obrazovanja, neuroznanost i rano učenje, pedagoške discipline), Pedagogija, Biologija
  • Uključen u Hrčak: 25.11.2015.
  • Prava korištenja: Educatio Biologiae je časopis u otvorenom pristupu. Sadržaj časopisa u cjelosti je besplatno dostupan. Korisnici smiju kopirati i distribuirati materijal te mijenjati, preoblikovati ili prerađivati materijal sve dok citiraju izvornik na odgovarajući način.
Arhiva

Posjeta: 190.962 *