Skip to the main content

Povijesni prilozi , Vol. 25 No. 31, 2006.

  • Publication date: 15.12.2006.
  • Published on HRČAK: 11.06.2007.

Table of contents

Full text

Plemstvo – definicija, vrste, uloga (page 11-21)

Damir Karbić
Original scientific paper


Izvori za povijest plemstva – Pregled s osvrtom na Hrvatski državni arhiv (page 23-<span style="text-decoration:overline;">C</span><span style="text-decoration:overline;">M</span>L)

Ivan Majnarić
Review article


Osmanska ugroza, plemeniti raseljenici i hrvatski identitet (page 39-69)

Ivan Jurković
Original scientific paper


Grbovi hrvatskoga plemstva – činjenice kulturnog naslijeđa i identiteta (page 87-100)

Dubravka Peić Čaldarević
Review article


Pravo hrvatskoga plemstva na vađenje rudače i oblikovanje novca (page 101-117)

Ivan Mirnik
Original scientific paper


Gregorijanski napjevi Velikog tjedna (page 121-148)

Katarina Koprek
Original scientific paper


Kotorski plemići iz roda Bolica – kavaljeri Svetoga Marka (page 149-149)

Lovorka Čoralić
Original scientific paper


Problem ukidanja vojnih komuniteta u Vojnoj krajini na primjerima Broda na Savi i Petrinje (page 183-192)

Ivica Golec, Damir Matanović
Original scientific paper


Visits: 57.124 *