Skip to the main content

Transition , Vol. 19 No. 39, 2017.

  • Publication date: 29.06.2018.
  • Published on HRČAK: 29.06.2018.

Table of contents

Full text

UTJECAJ GLOBALIZACIJE NA PERFORMANSE PREDUZEĆA: SLUČAJ PREDUZEĆA IZ BOSNE I HERCEGOVINE (page 14-25)

Hasan Mahmutović, Kadrija Hodžić, Sead Talović
Preliminary communication


REZULTATI TRANZICIJE SU RAZOČARAVAJUĆI: DA LI JE KOMUNIZAM BIO SVE U SVEMU LOŠ? (page 25-41)

Tahir Mahmutefendić
Preliminary communication


NOVE POSLOVNE STRATEGIJE NA PRIMJERU HIGH TECH TVRTKI (page 42-53)

Aleksandra Krajnović, Berislav Bolfek, Matea Petrač
Preliminary communication


UPRAVNO PRAVNI ASPEKT DRZAVNE IMOVINE BOSNE I HERCEGOVINE (page 54-65)

Amir Dehić
Review article


MUMINOVIĆEVA „FILOZOFIJA IDEOLOGIJE“ U EUROPSKOM KRUGU MIŠLJENJA (page 66-80)

Šefket Krcić
In memoriam, Obituary


Visits: 5.941 *