Skip to the main content
  • Publication date: 15.06.2020.
  • Published on HRČAK: 26.06.2020.

Table of contents

Full text

Uvodnik (page 5-6)


Editorial


Internalizirani problemi adolescenata u kontekstu školskog okruženja (page 7-26)

Linda Rajhvajn Bulat, Kristina Horvat
Original scientific paper


Mala djeca pred malim ekranima: Hrvatska u odnosu na Europu i svijet (page 45-61)

Mia Roje Đapić, Gordana Buljan Flander, Ella Selak Bagarić
Original scientific paper


Iskustvo zanesenosti kod likovno darovitih osnovnoškolaca u programu LIADO (page 63-91)

Barbara Rončević Zubković, Dino Ožbolt
Original scientific paper


Participativna uloga roditelja u aktivnostima škole (page 105-122)

Ružica Tokić
Original scientific paper


Iskustva i prilagodba djece izbjeglica u Hrvatskoj (page 123-140)

Katarina Perić, Marina Merkaš
Preliminary communication


Visits: 22.619 *