hrcak mascot   Srce   HID

Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu


 
Status u Hrčku: neaktivan
ISSN 1330-0059 (Tisak)
UDK: 371 (05)
CODEN: NAREE8
Kontakt: UREDNIŠTVO I ADMINISTRACIJA
GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA
Prof. dr. sc. Dubravka Miljković
dubravka.miljkovic@ufzg.hr

Trg Republike Hrvatske 4, Zagreb, Hrvatska
telefon (01) 4855-713
telefaks (01) 4810-396
Email:
Url: http://www.hpkz-napredak.hr
Izdavač: Hrvatski pedagoško-književni zbor i Filozofski fakultet u Spltu
  Trg maršala Tita 4, 10000 Zagreb
 

Napredak objavljuje originalne znanstvene i stručne radove iz pedagogije i drugih srodnih disciplina (koji podliježu anonimnom recenzentskom postupku), ali i tekstove pisane u oblicima koji ne podliježu znanstvenoj kategorizaciji, a koji na kvalitetan i zanimljiv način obrađuju neku relevantnu temu, zatim priopćenja, recenzije, vijesti iz prosvjetnog života, te obavijesti iz rada središnjice i ogranaka Hrvatskog pedagoško-književnog zbora, koji nisu drugdje objavljivani.
Radovi iz časopisa referiraju se u:
Sociological Abstracts, Social Services,
Worldwide Political Science Abstracts,
Linguistics & Language Behavior Abstracts
Education Research Complete with Full Text (EBSCO)
ERA-Educational Research Abstracts
Hrčak – Portal znanstvenih časopisa RH
Rukopisi se ne vraćaju. Časopis izlazi četiri puta godišnje.
Naklada 1.800 primjeraka

Recenzija: bez recenzije

Prva godina izlaženja: 1859

Učestalost izlaženja (godišnje): 4

Područja pokrivanja: Psihologija; Pedagogija; Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti;

Uključen u Hrčak: 16. 9. 2010.

Prava korištenja: Radovi se šalju elektroničkom poštom ili dostavljaju na CD-u (koji se ne vraćaju). Radovi trebaju biti opsega do jednog i pol autorskog arka (24 stranice, 30 redaka na stranici, 60 znakova u retku, oko 7.500 riječi).
Na prvoj stranici rada treba pisati ime i prezime autora, naziv i adresa ustanove u kojoj je autor zaposlen, e-mail adresa i naslov rada. Uz rukopis članka treba priložiti sažetak na hrvatskom jeziku do 120 riječi (desetak redaka), koji upućuje na svrhu rada, teorijsko-metodologijska polazišta, glavne rezultate i zaključak. Iz sažetka treba navesti do sedam ključnih riječi koje su stručno i znanstveno referentne za obrađivanu tematiku.
Manji radovi (prikazi, bilješke, osvrti, informacije) mogu biti opsega do 8 stranica, a potpisuju se na kraju.
Uredništvo pridržava pravo redaktorski prilagoditi rukopis propozicijama časopisa i standardima hrvatskog književnog jezika, kao i pravo redoslijeda objavljivanja priloga, bez obzira na pristizanje. Naslov članka treba biti kratak i jasan. Uz naslov treba navesti ime i prezime, znanstveni stupanj-titulu, radno mjesto i ustanovu u kojoj autor radi.
Napredak objavljuje recenzije i prikaze doma ih i stranih izdanja koja nisu starija od dvije godine, računaju i do dana primitka recenzije u uredništvu.
Članke koji ne udovoljavaju navedenim uvjetima uredništvo neće razmatrati.
Radove slati na adresu: NAPREDAK, Hrvatski pedagoško-književni zbor, Trg Republike Hrvatske 4, 10000 Zagreb, odnosno na: hpkzbor@gmail.com (za Napredak).

Arhiva

2018  
  Vol. 159   No. 3
  Vol. 159   No. 1 - 2
2017  
  Vol. 158.   No. 4.
  Vol. 158   No. 3
  Vol. 158   No. 1-2
2016  
  Vol. 157   No. 4
  Vol. 157   No. 3
  Vol. 157   No. 1-2
2015  
  Vol. 156   No. 4
  Vol. 156   No. 3
  Vol. 156   No. 1-2
2014  
  Vol. 154   No. 4
  Vol. 154   No. 3
  Vol. 154   No. 1-2
2013  
  Vol. 154.   No. 4
  Vol. 154.   No. 3
  Vol. 154.   No. 1-2
2012  
  Vol. 153   No. 3-4
  Vol. 153   No. 2
  Vol. 153   No. 1
2011  
  Vol. 152   No. 3-4
  Vol. 152   No. 2
  Vol. 152   No. 1
2010  
  Vol. 151   No. 3-4
  Vol. 151   No. 2
  Vol. 151   No. 1
2009  
  Vol. 150   No. 3-4
  Vol. 150   No. 2
  Vol. 150   No. 1
2008  
  Vol. 149   No. 3
  Vol. 149   No. 4
Posjeta: 440.963 *