Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Napredak : Časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju

logo Napredak : Časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju

Napredak; Časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju. Osnivač i nakladnik: Hrvatski pedagoško-književni zbor, Zagreb. Glavna urednica: doc. dr. sc. Martina Kolar Billege (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska); Zamjenica glavne urednice: doc. dr. sc., mr. art. Tamara Jurkić Sviben (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska) Uredništvo: izv. prof. dr. sc. Marko Alerić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska); doc. dr. sc. Blaženka Bačlija Sušić (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska); prof. dr. sc. Katja Bakija (Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za komunikologiju, Hrvatska); doc. dr. sc. Tanja Baran (Fakultet hrvatskih studija, Odsjek za komunikologiju, Hrvatska); izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković (Hrvatski pedagoško-književni zbor, Hrvatska); prof. dr. sc. Ante Bežen (Hrvatski pedagoško-književni zbor, Hrvatska); dr. sc. István Blazsetin (Sveučilište u Pečuhu, Filozofski fakultet, Katedra za hrvatski jezik i književnost i Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Mađarska); izv. prof. dr. sc. Vesna Budinski (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska); izv. prof. dr. sc. Irena Cajner-Mraović (Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska); prof. dr. sc. Daniela Cecic Mladinic (Universidad Atlántico del Medio, Gran Canaria, Španjolska); izv. prof. dr. sc. Tamara Gazdić-Alerić (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska); izv. prof. dr. sc. Jasna Kudek Mirošević (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska), doc. dr. sc. Srna Jenko Miholić (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska); prof. dr. sc. Mira Krajnc Ivič (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Slovenija) , doc. dr. sc. Nevenka Maras (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska); prof. dr. sc. Goran Milas (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Hrvatska); prof. dr. sc. Ivica Miškulin (Hrvatsko katoličko sveučilište, Hrvatska); dr. sc. Jelena Pavičić Vukičević (Libertas međunarodno sveučilište, Hrvatska); prof. emer. dr. sc. Majda Rijavec (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska); doc. dr. sc. Jadranka Runcheva (Fakultet za obrazovne znanosti, Sveučilište Goce Delčev, Makedonija); prof. emer. dr. sc. Jacqueline A. Stefkovich (The Pennsylvania State University, SAD); prof. dr. sc. Nevio Šetić (Sveučilište Jurja Dobrile, Filozofski fakultet u Puli, Hrvatska); doc. dr. sc. Draženko Tomić (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska); prof. dr. sc. Franjo Vidović (Institut für Religionspädagogik Klagenfurt; Private Pädagogisch Hochschule Graz; Katholischer Hochschulverein der Diözese Gurk, Austrija); Preliminarna provjera metodologije: dr. sc. Marija Stamać Ožanić; dr. sc. Staša Kukulj (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska); Jezična obrada: engleski jezik - Gordana Jerkić, prof.; hrvatski jezik - Helena Džin, prof.; UDK: Kristina Krpan, viša knjižničarka; Oblikovanje naslovnice i grafičko oblikovanje: Mario Rogić; e-adresa: napredak.hpkz@gmail.com; Naklada: 700 Napredak: Časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju interdisciplinarni je časopis koji izlazi kontinuirano od 1859. godine u Zagrebu. Do 1991. godine izlazio je pod imenom Pedagoški rad. U Napretku se objavljuju znanstveni i stručni radovi istaknutih hrvatskih i inozemnih autora te recenzije, prikazi i drugi prilozi. Teme su povezane s istraživanjima u odgoju i obrazovanju na svim odgojno-obrazovnim stupnjevima. Časopis objavljuje relevantne radove (izvorne znanstvene radove, prethodna priopćenja , pregledne radove i stručne radove) koji zadovoljavaju standarde znanstvene i umjetničke izvrsnosti. Objavljuju se samo radovi koji su pozitivno ocjenjeni od dva recenzenta u dvostruko anonimnom recenzentskom postupku. Autorima se niti kod predaje rada niti za objavljivanje rada ne naplaćuju nikakvi troškovi. Svim sadržajima časopisa omogućen je otvoren pristup, uz poštivanje autorskih prava. Autori koji odluče objaviti svoj rad u časopisu Napredak zadržavaju autorska prava nad svojim radom, što je u skladu s tumačenjem otvorenog pristupa koje predlaže sustav licenci Creative Commons - CC BY-NC (vidi u Pravima korištenja). Članci se objavljuju na hrvatskom jeziku sa sažecima na engleskom jeziku, a povremeno i na engleskom jeziku sa sažetkom na hrvatskom. Časopis Napredak tiska se uz financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito tuzemna, samo znanstveni i stručni radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 1859.
  • Učestalost izlaženja: 4
  • Područja pokrivanja: Interdisciplinarne humanističke znanosti, Interdisciplinarne društvene znanosti, Interdisciplinarna područja znanosti, Interdisciplinarna područja umjetnosti
  • Uključen u Hrčak: 16.09.2010.
  • Prava korištenja: Časopis je objavljen uz financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja. Časopis je besplatno dostupan na e-adresi https://hrcak.srce.hr/napredak. Radovi iz časopisa besplatno se smiju koristiti za osobnu ili edukacijsku svrhu uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača. Uredništvo primjenjuje sustav licenci Creative Commons - CC BY-NC.