hrcak mascot   Srce   HID

Napredak : Časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju

Oznaka časopisa u Hrčku

 
Status u Hrčku: aktivan
ISSN 1330-0059 (Tisak)
UDK: 371 (05)
CODEN: NAREE8
Kontakt: Kontakt: UREDNIŠTVO I ADMINISTRACIJA
GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK
Prof. dr. sc. Nevio Šetić
nsetic@unipu.hr
napredak.hpkz@gmail.com

Trg Republike Hrvatske 4, Zagreb, Hrvatska
telefon (01) 4855-713
telefaks (01) 4810-396
Email:
Url: http://www.hpkz-napredak.hr
Izdavač: Hrvatsko pedagoško-književni zbor, ogranak Split i Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
  Nikole Tesle 12, 21000 Split
Impressum (31 KB)

Napredak objavljuje originalne znanstvene i stručne radove iz područja interdisciplinarnih istraživanja (koji podliježu anonimnom recenzentskom postupku), ali i tekstove pisane u oblicima koji ne podliježu znanstvenoj kategorizaciji, a koji na kvalitetan i zanimljiv način obrađuju neku relevantnu temu te obavijesti iz rada središnjice i ogranaka Hrvatskog pedagoško-književnog zbora, koji nisu drugdje objavljivani.
Radovi iz časopisa referiraju se u:
Sociological Abstracts, Social Services,
Worldwide Political Science Abstracts,
Linguistics & Language Behavior Abstracts
Education Research Complete with Full Text (EBSCO)
ERA-Educational Research Abstracts
Hrčak – Portal znanstvenih časopisa RH
Rukopisi se ne vraćaju. Časopis izlazi četiri puta godišnje.
Naklada 1.000 primjeraka

Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, dvostruka, samo znanstveni radovi, dvostruko slijepa

Prva godina izlaženja: 1859

Učestalost izlaženja (godišnje): 4

Područja pokrivanja: Interdisciplinarne humanističke znanosti;

Uključen u Hrčak: 16. 9. 2010.

Prava korištenja: Radovi se šalju elektroničkom poštom. Trebaju biti opsega do jednog i pol autorskog arka (24 stranice, 30 redaka na stranici, 60 znakova u retku, oko 7.500 riječi).
Na prvoj stranici rada treba pisati ime i prezime autora, naziv i adresa ustanove u kojoj je autor zaposlen, e-mail adresa i naslov rada. Uz rukopis članka treba priložiti sažetak na hrvatskom i na engleskom jeziku do 120 riječi (desetak redaka), koji upućuje na svrhu rada, teorijsko-metodologijska polazišta, glavne rezultate i zaključak. Iz sažetka treba navesti do pet ključnih riječi koje su stručno i znanstveno referentne za obrađivanu tematiku.
Manji radovi (prikazi, bilješke, osvrti, informacije) mogu biti opsega do 8 stranica, a potpisuju se na kraju.
Uredništvo pridržava pravo redaktorski prilagoditi rukopis propozicijama časopisa i standardima hrvatskog književnog jezika, kao i pravo redoslijeda objavljivanja priloga, bez obzira na pristizanje. Naslov članka treba biti kratak i jasan. Uz naslov treba navesti ime i prezime, znanstveni stupanj-titulu, radno mjesto i ustanovu u kojoj autor radi.
Napredak objavljuje recenzije i prikaze domaćih i stranih izdanja koja nisu starija od dvije godine, računaju i do dana primitka recenzije u uredništvu.
Članke koji ne udovoljavaju navedenim uvjetima uredništvo neće razmatrati.
Radove slati na adresu: NAPREDAK, Hrvatski pedagoško-književni zbor, Trg Republike Hrvatske 4, 10000 Zagreb, odnosno na: napredak.hpkz@gmail.com.

Arhiva

2020  
  Vol. 161   No. 3 - 4
  Vol. 161   No. 1-2
2019  
  Vol. 160   No. 3-4
  Vol. 160   No. 1-2
2018  
  Vol. 159   No. 4
  Vol. 159   No. 3
  Vol. 159   No. 1 - 2
2017  
  Vol. 158.   No. 4.
  Vol. 158   No. 3
  Vol. 158   No. 1-2
2016  
  Vol. 157   No. 4
  Vol. 157   No. 3
  Vol. 157   No. 1-2
2015  
  Vol. 156   No. 4
  Vol. 156   No. 3
  Vol. 156   No. 1-2
2014  
  Vol. 154   No. 4
  Vol. 154   No. 3
  Vol. 154   No. 1-2
2013  
  Vol. 154.   No. 4
  Vol. 154.   No. 3
  Vol. 154.   No. 1-2
2012  
  Vol. 153   No. 3-4
  Vol. 153   No. 2
  Vol. 153   No. 1
2011  
  Vol. 152   No. 3-4
  Vol. 152   No. 2
  Vol. 152   No. 1
2010  
  Vol. 151   No. 3-4
  Vol. 151   No. 2
  Vol. 151   No. 1
2009  
  Vol. 150   No. 3-4
  Vol. 150   No. 2
  Vol. 150   No. 1
2008  
  Vol. 149   No. 3
  Vol. 149   No. 4
Posjeta: 657.035 *