hrcak mascot   Srce   HID

Napredak : Časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju

Oznaka časopisa u Hrčku

 
Status u Hrčku: aktivan
ISSN 1330-0059 (Tisak)
UDK: 371 (05)
CODEN: NAREE8
Kontakt: Glavna urednica
doc. dr. sc. Martina Kolar Billege
Zamjenica glavne urednice
doc. dr. sc., mr. art. Tamara Jurkić Sviben

e-adresa: napredak.hpkz@gmail.com
Email:
Url: http://www.hpkz-napredak.hr
Izdavač: Hrvatsko pedagoško-književni zbor, ogranak Split i Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
  Nikole Tesle 12, 21000 Split
Upute za autore (36 KB)
Impressum (43 KB)

Napredak
Časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju

Osnivač i nakladnik:
Hrvatski pedagoško-književni zbor, Zagreb
Za nakladnika
prof. dr. sc. Nevio Šetić

Glavna urednica
doc. dr. sc. Martina Kolar Billege
Zamjenica glavne urednice
doc. dr. sc., mr. art. Tamara Jurkić Sviben

Uredništvo:
izv. prof. dr. sc. Marko Alerić (Hrvatska)
izv. prof. dr. sc. Katja Bakija (Hrvatska)
doc. dr. sc. Tanja Baran (Hrvatska)
dr. sc. István Blazsetin (Mađarska)
doc. dr. sc. Vesna Budinski (Hrvatska)
izv. prof. dr. sc. Irena Cajner-Mraović (Hrvatska)
izv. prof. dr. sc. Tamara Gazdić-Alerić (Hrvatska)
doc. dr. sc. Srna Jenko Miholić (Hrvatska)
prof. dr. sc. Mira Krajnc Ivič (Slovenija)
prof. dr. sc. Goran Milas (Hrvatska)
prof. dr. sc. Ivica Miškulin (Hrvatska)
dr. sc. Jelena Pavičić Vukičević (Hrvatska)
prof. emer. dr. sc. Jacqueline A. Stefkovich (SAD)
doc. dr. sc. Draženko Tomić (Hrvatska)
prof. dr. sc. Franjo Vidović (Austrija)

Preliminarna provjera metodologije:
dr. sc. Marija Stamać Ožanić

Jezična obrada:
engleski jezik: Gordana Jerkić, prof.
hrvatski jezik: Helena Džin, prof.

UDK: Kristina Krpan, viša knjižničarka
Oblikovanje naslovnice, Grafičko oblikovanje: Mario Rogić

e-adresa: napredak.hpkz@gmail.com
Naklada: 1000
Časopis Napredak zastupljen je u ovim bazama:
Social Science Premium Collection, Sociological Abstracts, Sociology Collection, ERIC, Hrčak, ERIH Plus, Ebsco Education Source, T&F Educational Research Abstracts Online

Recenzija: vanjske recenzije, podjednako tuzemna i inozemna, dvostruka, samo znanstveni radovi, dvostruko slijepa

Prva godina izlaženja: 1859

Učestalost izlaženja (godišnje): 4

Područja pokrivanja: Interdisciplinarne humanističke znanosti;

Uključen u Hrčak: 16. 9. 2010.

Prava korištenja: Napredak – časopis za interdisciplinarna istraživanja u odgoju i obrazovanju objavljuje originalne znanstvene i stručne radove iz svih područja znanosti i umjetnosti čiji se rezultati i promišljanja odnose na odgojno-obrazovni proces u najširem smislu i na svim razinama odgojno-obrazovnoga sustava. Radovi podliježu preliminarnoj metodološkoj recenziji i dvostrukom anonimnom recenzentskom postupku. Uz članak treba dostaviti i izjavu da isti već nije objavljen, odnosno, da nije u procesu objavljivanja u nekom drugom časopisu.
Radovi se šalju elektroničkom poštom na: napredak.hpkz@gmail.com Znanstveni članci (izvorni znanstveni članci, prethodna priopćenja i pregledni članci) mogu biti opsega do jednog i pol autorskog arka.
Naslov članka treba biti kratak i jasan. Ispod naslova treba pisati ime i prezime autora, naziv i adresa ustanove u kojoj je zaposlen i njegova e-mail adresa. Ako su dva autora ili je više njih, iste podatke treba napisati za sve.
Sažetak treba upućivati na svrhu rada, teorijsko-metodologijska polazišta, glavne rezultate i zaključak. Treba biti na hrvatskom i na engleskom jeziku, do 120 riječi. Iz sažetka treba navesti do sedam ključnih riječi koje su stručno i znanstveno referentne za obrađivanu tematiku, a nisu sadržane u naslovu članka. Za jezičnu ispravnost teksta odgovoran je autor.
Znanstveni radovi mogu biti objavljeni na engleskom jeziku. Za prijevod je odgovoran autor.
Manji radovi (recenzije, prikazi, bilješke, osvrti, informacije) mogu biti opsega do 8 kartica.
Kad se u radu navodi tuđi tekst, izvor treba navesti u tekstu, a ne u bilješkama, primjerice: (Furlan, 1984) ili ako je riječ o citatu (Markovac, 1973, 42). Ako su dva autora, treba navesti oba (Stoll i Fink, 2000); ako su tri, prvi put treba navesti sva tri, a kasnije prezime prvog i suradnici (Findak i sur., 1986). Ako ih je više od tri, uvijek se navodi prezime prvog i sur. U popisu literature uvijek se navode svi autori. Pri pozivanju na više izvora unutar teksta, izvori se navode abecednim redom (Furlan, 1984; Markovac, 1973).
Za mrežno dostupne radove potrebno je, nakon osnovnih referenci (naslova, autora itd.), navesti izvor (http://) i datum učitavanja.
Bilješke treba koristiti isključivo za komentiranje ili nužnu dopunu rečenoga u tekstu.
Tablice se opisuju iznad, a crteži, grafikoni i fotografije ispod prikaza. Ako je članak na hrvatskom, na hrvatskom trebaju biti i zaglavlja tablica. Brojčani podatci smiju sadržavati (samo) dvije decimale.
Isti podatci ne smiju se prikazivati i tablično i grafički.
Na kraju priloga treba navesti samo djela spominjana u tekstu, abecednim redom prema prezimenima autora na sljedeći način (knjiga, zbornik, časopis):
Bratanić, M. (2002). Paradoks odgoja. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
Poljak, V. (1996). Kreiranje inovacijske škole. U: H. Vrgoč (ur.), Pedagogija i hrvatsko školstvo (str. 62-68). Zagreb: HPKZ.
Brebrić, Z. (2008). Neke komponente emocionalne inteligencije, školski uspjeh, prosocijalno i agresivno ponašanje učenika u primarnom obrazovanju. Napredak, 149(3), 296-311.
(Broj 149 označava godište /volumen/ časopisa, 3 je broj sveska unutar godišta, a 296-311 paginacija rada u svesku.)
Ako se navodi više radova jednoga autora, onda ih treba najprije poredati kronološki, a ako je više radova toga autora u istoj godini, prvi se označava — (2015a), drugi (2015b), itd. Za eventualne nedoumice, konzultirajte APA sustav.
Uredništvo neće razmatrati članke koji ne udovoljavaju navedenim uvjetima.

Arhiva

2021  
  Vol. 162   No. 1-2
2020  
  Vol. 161   No. 3 - 4
  Vol. 161   No. 1-2
2019  
  Vol. 160   No. 3-4
  Vol. 160   No. 1-2
2018  
  Vol. 159   No. 4
  Vol. 159   No. 3
  Vol. 159   No. 1 - 2
2017  
  Vol. 158.   No. 4.
  Vol. 158   No. 3
  Vol. 158   No. 1-2
2016  
  Vol. 157   No. 4
  Vol. 157   No. 3
  Vol. 157   No. 1-2
2015  
  Vol. 156   No. 4
  Vol. 156   No. 3
  Vol. 156   No. 1-2
2014  
  Vol. 154   No. 4
  Vol. 154   No. 3
  Vol. 154   No. 1-2
2013  
  Vol. 154.   No. 4
  Vol. 154.   No. 3
  Vol. 154.   No. 1-2
2012  
  Vol. 153   No. 3-4
  Vol. 153   No. 2
  Vol. 153   No. 1
2011  
  Vol. 152   No. 3-4
  Vol. 152   No. 2
  Vol. 152   No. 1
2010  
  Vol. 151   No. 3-4
  Vol. 151   No. 2
  Vol. 151   No. 1
2009  
  Vol. 150   No. 3-4
  Vol. 150   No. 2
  Vol. 150   No. 1
2008  
  Vol. 149   No. 3
  Vol. 149   No. 4
Posjeta: 711.974 *