Skip to the main content
  • Publication date: 01.12.2021.
  • Published on HRČAK: 17.11.2021.

Table of contents

Full text

Aktivnosti i obilježja instrukcijskog školskog vođenja iz perspektive ravnatelja osnovnih škola (page 5-29)

Vesna Kovač, Monika Pažur
Original scientific paper


Od uprave do studenta: tri perspektive o ljudskim pravima u visokom obrazovanju (page 57-82)

Željka Ivković Hodžić, Marina Matešić
Original scientific paper


From Management To Student: Three Perspectives on Human Rights in Higher Education (page 83-110)

Željka Ivković Hodžić, Marina Matešić
Original scientific paper


Stavovi studenata učiteljskog studija i učitelja razredne nastave o nastavi na daljinu (page 111-134)

Vesna Kostović-Vranješ, Mila Bulić, Viktorija Periša
Original scientific paper


Attitudes of Teacher Education Students and Class Teachers to Distance Education (page 135-158)

Vesna Kostović-Vranješ, Mila Bulić, Viktorija Periša
Original scientific paper


Stavovi i razmišljanja učenika o prirodnoj i kulturnoj baštini (page 159-176)

Dubravka Kuščević
Original scientific paper


Students’ Attitudes to and Thoughts on Natural and Cultural Heritage (page 177-196)

Dubravka Kuščević
Original scientific paper


Tko su dobri učitelji? (page 349-370)

Katarina Vanek, Andrej Maras, Petra Karabin
Review article


What Makes a Good Techer? (page 371-394)

Katarina Vanek, Andrej Maras, Petra Karabin
Review article


Primjena digitalnih alata tijekom aktivnosti slušanja glazbe u nastavi glazbene kulture (page 395-414)

Dorijana Škoro, Ivona Kir
Preliminary communication


The Application of Digital Tools in Listening to Music in Music Culture Education (page 415-433)

Dorijana Škoro, Ivona Kir
Preliminary communication


Visits: 4.824 *