Skip to the main content
  • Publication date: 13.06.2022.
  • Published on HRČAK: 13.06.2022.

Table of contents

Full text

Dijagnostička točnost sline neplodnih žena dobivena testom aMMP-8 i analiza nalaza krvi (page 98-108)

Lada Šumilin, Larisa Musić, Ivan Puhar, Ivan Sabol, Ivana Japirko, Krunoslav Kuna, Božana Lončar Brzak
Original scientific paper


Dentalni status i parodontološko zdravlje pacijenata s fenilketonurijom u Latviji (page 109-119)

Iveta Abola, Darta Elizabete Emulina, Ingus Skadins, Anda Brinkmane, Linda Gailite, Madara Auzenbaha
Original scientific paper


Učinak komercijalnih proizvoda za izbjeljivanje na mikrotvrdoću, hrapavost površine, boju i smičnu čvrstoću veze cakline i ispuna (page 120-131)

Esra Yildirim, Uzay Koc Vural, Filiz Yalcin Cakir, Sevil Gurgan
Original scientific paper


Prilagodba na nove proteze i pet godina kliničke uporabe: praćenje kvalitete života ovisne o oralnome zdravlju i orofacijalne estetike kod pacijenata s potpunim ili pokrovnim protezama na miniimplantatima (page 132-142)

Jolanda Topić, Renata Poljak-Guberina, Sanja Peršić-Kiršić, Ines Kovačić, Nikola Petričević, Aleksandra Popovac, Asja Čelebić
Original scientific paper


Kratki implantati nasuprot implantatima standardne dužine uz podizanje dna sinusa u slučaju atrofične stražnje maksile (page 143-153)

Elk Schiegnitz, Nina Hill, Keyvan Sagheb, Jochem König, Kawe Sagheb, Bilal Al-Nawas
Original scientific paper


Promjene u slini pedijatrijskih bolesnika s poremećajima u jedenju (page 154-161)

Tatjana Lesar, Danica Vidović Juras, Martina Tomić, Andrea Cvitković Roić, Alen Vrtarić, Nora Nikolac Gabaj, Samir Čimić, Sonja Kraljević Šimunković
Original scientific paper


Utjecaj asimetričnoga položaja ruba gingive središnjih maksilarnih sjekutića na percepciju osmijeha specijalista, doktora i studenata dentalne medicine te laika (page 162-168)

Martina Čalušić Šarac, Sandra Anić Milošević, Domagoj Vražić, Marko Jakovac
Original scientific paper


Procjena orofacijalne estetike različitih specijalista dentalne medicine: pilot-istraživanje (page 169-175)

Natalija Prica, Asja Čelebić, Ines Kovačić, Nikola Petričević
Original scientific paper


Melanotički neuroektodermalni tumor dojenačke dobi: primjena imunohistokemijske analize (page 176-182)

André Luca Araujo de Sousa, Wanderson Carvalho de Almeida, Jean de Pinho Mendes, Victor Angelo Martins Montalli, Antonione Santos Bezerra Pinto
Case report, case study


8. Međunarodni kongres Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu : 8. i 9. travnja 2022., Rovinj, Hrvatska (page 189-211)

Kongres Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Meeting abstract


Visits: 10.654 *