hrcak mascot   Srce   HID

Jat : časopis studenata kroatistike,Vol. 1 No. 3
Datum izdavanja: lipanj 2017.

Objavljen na Hrčku: 30. 1. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Kazalo (str.4-5) hrvatskipdf 202 KB
Kazalo  
(str.6-8) hrvatskipdf 171 KB
Uredništvo
Uvodnik
 
Cenzura dječje književnosti i lektirnih naslova (str.10-24) hrvatskipdf 400 KB
(str.10-24)  
Leona Širac
Esej
 
Društvo, tekst i čudovišta: ideologija u gotičkome romanu (str.25-39) hrvatskipdf 456 KB
(str.25-39)  
Vinko Drača
Esej
 
Predodžbe o Sovjetskome Savezu u jugoslavenskoj kulturi prije i nakon 1948. godine (str.40-59) hrvatskipdf 657 KB
(str.40-59)  
Maja Novak
Esej
 
Pavličićev Šapudl „u potrazi za blagostanjem“ (str.60-86) hrvatskipdf 1 MB
(str.60-86)  
Marija Cestarić
Esej
 
Utjecaj radničke klase i socijalizma na punk pjesništvo u SFRJ (str.87-105) hrvatskipdf 885 KB
(str.87-105)  
Toni Juričić
Esej
 
Kada ćemo postati žene u rječnicima hrvatskoga jezika? (str.106-123) hrvatskipdf 1 MB
(str.106-123)  
Mirela Dakić
Esej
 
Language Ideologies  
Jezične ideologije (str.126-160) hrvatskipdf 2 MB
Paul V. Kroskrity
Ostalo
 
Language, Ideology and Neoliberalism  
Jezik, ideologija i neoliberalizam (str.161-189) hrvatskipdf 2 MB
Marnie Holborow
Ostalo
 
Dehumanizirajuće metafore u debatama o imigraciji u tiskanim i online medijima u Velikoj Britaniji (str.190-208) hrvatskipdf 2 MB
Dehumanizing Metaphors in UK Immigrant Debates in Press and Online Media (str.190-208)  
Andreas Musolff
Ostalo
 
Sex/Gender, Language and the New Biologism  
Spol/rod, jezik i novi biologizam (str.209-235) hrvatskipdf 2 MB
Deborah Cameron
Ostalo
 
Jezik i identitet (str.236-275) hrvatskipdf 4 MB
Language and Identity (str.236-275)  
Mary Bucholtz, Kira Hall
Ostalo
 
O književnosti kao ideološkoj formi (str.276-299) hrvatskipdf 2 MB
On Literature as an Ideological Form (str.276-299)  
Étienne Balibar, Pierre Macherey
Ostalo
 
Provokacija kanona: izlazak iz heteronormativne šablone (str.302-307) hrvatskipdf 826 KB
(str.302-307)  
Lara Mitraković, Leona Širac
Ostalo
 
Uvod u suvremenu hrvatsku književnost 1970.–2010. (str.310-313) hrvatskipdf 588 KB
Ana Vučić
Recenzija, Prikaz
 
Hrvatska imenska sintagma i sintaksa padeža iz kognitivnogramatičke perspektive (str.314-317) hrvatskipdf 595 KB
Anja Martinčević
Recenzija, Prikaz
 
Novo vrijeme lirike (str.318-321) hrvatskipdf 580 KB
Vanja Budišćak
Ostalo
 
Omaške, tijelo, tijelo II (str.324-326) hrvatskipdf 445 KB
Paula Ćaćić
Ostalo
 
hvatač snova, pohod, Zapovijed (str.327-327) hrvatskipdf 221 KB
Mateja Jurčević
Ostalo
 
Bourdieu piše ljubavnu pjesmu, Poeta kurcens, Žuti leptiri kamikaze (str.328-329) hrvatskipdf 326 KB
Lara Mitraković
Ostalo
 
5, Čahurenje u kući, Mucice i ti (str.330-331) hrvatskipdf 344 KB
Patrik Sečen
Ostalo
 
Impresum (str.332-332) hrvatskipdf 225 KB
Ostalo  
Posjeta: 4.321 *