hrcak mascot   Srce   HID

Pomologia Croatica : Glasilo Hrvatskog agronomskog društva,Vol. 21 No. 3-4
Datum izdavanja: travnja 2018.

Objavljen na Hrčku: 23. 4. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Učinkovitost konfuzije u suzbijanju jabukova savijača u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na troškove zaštite (str.125-132) hrvatskipdf 217 KB
The efficacy of mating disruption in the control of codling moth in Croatia, with special reference to the costs (str.125-132)  
Božena Barić, Ivana Pajač Živković
Izvorni znanstveni članak
 
Rast i rodnost sorti lijeske na podlozi Corylus colurna i vlastitom korijenu u ekološkim uvjetima Istre (str.135-148) hrvatskipdf 983 KB
Growth and yield of hazelnut varieties on the rootstock Corylus colurna and their own root on ecological condition of the Istria (str.135-148)  
Ivo Miljković
Izvorni znanstveni članak
 
Produktivnost i kvaliteta ploda tradicionalnih sorti jabuka u intenzivnim sustavima uzgoja (str.149-158) hrvatskipdf 736 KB
Productivity and fruit quality of traditional apple cultivars within intensive production systems (str.149-158)  
Bernardica Milinović, Predrag Vujević, Dunja Halapija Kazija, Tvrtko Jelačić, Danijel Čiček, Ante Biško
Izvorni znanstveni članak
 
Količina humusa u tlima za podizanje trajnih nasada u Hrvatskoj (str.159-170) hrvatskipdf 1 MB
Humus content in soils intended for establishment of permanent plantations in Croatia (str.159-170)  
Ante Biško, Bernardica Milinović, Zvonimir Savić, Vesna Jurkić, Sanja Slunjski, Lepomir Čoga
Izvorni znanstveni članak
 
Pomološka svojstava, sadržaj fenola i flavonoida te antioksidativna aktivnost introduciranih sorata šipka (Punica granatum L.) uzgajanih u mediteranskom dijelu Republike Hrvatske (str.171-180)  
Pomological traits, phenol and flavonoid content and antioxidant activity introduced the pomegranate (Punica granatum L.) cultivars grown in the Mediterranean part of Croatia (str.171-180) engleskipdf 267 KB
Mira Radunić, Jelena Gadže, Katarina Lozo, Ela Šimera, Maja Jukić Špika
Izvorni znanstveni članak
 
Fenologija cvatnje i pomološka svojstva sorti badema na području Beograda (str.181-190) hrvatskipdf 828 KB
Phenology of flowering and pomological traits of almond cultivars in the region of Belgrade (str.181-190)  
Dragan Milatović, Gordan Zec, Dejan Đurović, Đorđe Boškov
Izvorni znanstveni članak
 
Biološke, ekološke i krajobrazne karakteristike bagrema (Robinia pseudoacacia L.) s primjenom na zelenim površinama grada Knina (str.191-206) hrvatskipdf 3 MB
Biological, ecological and landscape characteristics of black locust (Robinia pseudoacacia L.) used in green spaces of the city of Knin (str.191-206)  
Boris Dorbić, Božana Vučemilović Agić, Emilija Friganović, Anita Pamuković, Elma Temim, Alisa Hadžiabulić
Pregledni rad
 
Stanje i važnost uzgoja lijeske u Republici Hrvatskoj (str.207-215) hrvatskipdf 678 KB
Status and significance of hazel production in the Republic of Croatia (str.207-215)  
Predrag Vujević, Bernardica Milinović, Tvrtko Jelačić, Dunja Halapija Kazija, Danijel Čiček, Marijan Medved
Izlaganje sa skupa
 
Dipl. ing. agr. STJEPAN DUGALIĆ (Harkanovci, 01. siječnja 1930. – Osijek, 29. svibnja 2016.) (str.217-219) hrvatskipdf 224 KB
Ivo Miljković
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
izv. prof. dr. sc. MIRKO GUGIĆ, prof. v.š. (Sinj, 11. travanj 1950. – Split, 19. listopad 2017.) (str.221-223) hrvatskipdf 240 KB
Frane Strikić
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 5.619 *