hrcak mascot   Srce   HID

Uporedno pomorsko pravo, Vol. 37 No. 145-148, 1995.


Datum izdavanja: prosinca 1995.

Objavljen na Hrčku: 18. 6. 2018.
Sadržaj Puni tekst
50 godina Jadranskog zavoda (str.1-6) hrvatskipdf 537 KB
Marina Vokić Žužul
Ostalo
 
Granice Republike Hrvatske na moru  
Maritime frontiers of the Republic of Croatia (str.7-38) engleskipdf 3 MB
Vladimir-Đuro Degan
Izvorni znanstveni članak
 
The international carriage of goods by sea : The problem of unification  
Prijevoz robe morem - problematika ujednačavanja (str.39-49) hrvatskipdf 1 MB
Ivo Grabovac, Dragan Bolanča
Izvorni znanstveni članak
 
Freedom of contract and the carriage of goods by sea in the Croatian Maritime Code  
Sloboda ugovaranja kod prijevoza stvari morem u hrvatskom Pomorskom zakoniku (str.51-58) hrvatskipdf 762 KB
Velimir Filipović
Izvorni znanstveni članak
 
Stowaways and criminal responsibility  
Passagers clandestins et la responsabilité pénale  
Slijepi putnici i kaznena odgovornost (str.59-72) hrvatskipdf 1 MB
Berislav Pavišić
Izvorni znanstveni članak
 
Zašto je potrebno revidirati Konvenciju o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine iz 1976. ?  
Why is a review of the 1976 Convention on Limitation of Liability desirable? (str.73-82) engleskipdf 1 MB
Branimir Lukšić
Izvorni znanstveni članak
 
International Convention on Maritime Liens and mortgages, 1993  
Međunarodna konvencija o pomorskim privilegijima i hipotekama iz 1993. godine (str.83-133) hrvatskipdf 5 MB
Gordan Stanković
Izvorni znanstveni članak
 
Extra-contractual liability for pollution damage caused by a vessel  
Izvanugovorna odgovornost za štetu koju brod prouzroči okolišu i njena međunarodna privatnopravna regulativa (str.135-167) hrvatskipdf 4 MB
Vesna Tomljenović
Izvorni znanstveni članak
 
Međunarodna konvencija za izjednačavanje nekih pravila o privremenom zaustavljanju pomorskih brodova, iz 1952. (Konvencija o zaustavljanju) : Pregled pojedinih odredaba  
International Convention for the Unification of Cerain Rules relating to the Arrest of Sea-going Ships, 1952 (''The Arrest Convention'') : Review of certain provisions (str.169-181) engleskipdf 1 MB
Zoran Tasić
Izvorni znanstveni članak
 
The role and liability of classification societies  
Uloga i odgovornost klasifikacijskih društava (str.183-197) hrvatskipdf 1 MB
Vesna Polić-Ćurčić
Pregledni rad
 
Oil pollution damage - Civil liability - International instruments and Croatian interests  
Građanska odgovornost za štetu zbog onečišćenja uljem : Međunarodni instrumenti i hrvatski interesi (str.199-207) hrvatskipdf 944 KB
Srećko Jelinić
Izvorni znanstveni članak
 
The International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation (OPRC Convention) enters into force  
Stupanje na snagu Međunarodne konvencije o pripravnosti, reakciji i suradnji za slučaj onečišćenja uljem, iz 1990. godine (str.209-219) hrvatskipdf 981 KB
Dorotea Ćorić
Pregledni rad
 
The 1992 UN Conference on environment and development and the Mediterranean : The 1995 Amendments of the Barcelona Convention and its related protocols  
Konferencija UN o okolišu i razvoju 1992. i Sredozemlje : Izmjene Barcelonske konvencije i Protokola, iz 1995. (str.221-236) hrvatskipdf 2 MB
Maja Seršić
Pregledni rad
 
Conventions of the International Labour Organization which are binding for the Republic of Croatia  
Konvencije Međunarodne organizacije rada o uvjetima rada na moru koje obvezuju Republiku Hrvatsku (str.237-246) hrvatskipdf 893 KB
Marina Vokić Žužul
Stručni rad
 
The amendments to STCW Convention  
Što donose izmjene i dopune STCW konvencije (str.247-256) hrvatskipdf 885 KB
Mario Babić, Maja Markovčić
Stručni rad
 
The liability of the carrier for the death of or personal injury to a passenger : International regulations and the Croatian Maritime Code  
Odgovornost brodara za smrt ili tjelesne ozljede putnika : Međunarodni regulativi i Pomorski zbornik (str.257-267) hrvatskipdf 1 MB
Dražen Jakovina
Stručni rad
 
Unification of the sea-shipbuilding law  
Unifikacija prava pomorske brodogradnje (str.269-282) hrvatskipdf 1 MB
Vinko Hlača
Stručni rad
 
Unification of rules on maritime agents  
Jedinstvena pravila o pomorskim agentima (str.283-293) hrvatskipdf 1013 KB
Vojislav Borčić
Stručni rad
 
Direktiva Vijeća 95/21/EC (od 19. lipnja 1995.) = Council Directive 95/21/EC (19 June 1995) : [prijevod] (str.294-351) hrvatskipdf 4 MB
Council Directive 95/21/EC (19 June 1995) = Direktiva Vijeća 95/21/EC (od 19. lipnja 1995.) : [translation] (str.294-351)  
Vijeće Europske unije, Dorotea Ćorić
Ostalo
 
Nacrt Međunarodne konvencije o odgovornosti i naknadi štete u vezi prijevoza opasnih i štetnih tvari morem, iz 1996. = Draft International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 1996 : [prijevod] (str.352-435) hrvatskipdf 6 MB
Draft International Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 1996 = Nacrt Međunarodne konvencije o odgovornosti i naknadi štete u vezi prijevoza opasnih i štetnih tvari morem, iz 1996. : [translation] (str.352-435)  
Međunarodna pomorska organizacija (IMO), Dorotea Ćorić
Ostalo
 
Enforceable document and a proposal for the sale of a ship  
Izvršna isprava na temelju koje se traži prodaja broda : [prikaz presude] (str.437-444) hrvatskipdf 769 KB
Ostalo  
Posljednje putovanje broda kod brodarskog ugovora na vrijeme : [prikaz presude] (str.445-448) hrvatskipdf 389 KB
Jasenko Marin
Ostalo
 
Principles of international environmental law : Vol I (autor: Ph.Sands) (Manchester University Press, 1995) : [prikaz knjige] (str.449-452) hrvatskipdf 383 KB
Jasenko Marin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 6.208 *