hrcak mascot   Srce   HID

Scrinia Slavonica : Godišnjak Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest,Vol. 18 No. 1
Datum izdavanja: studenoga 2018.

Objavljen na Hrčku: 11. 12. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Zdenci in the 13th and 14th century – a Contribution to the Knowledge of the Cultural Landscape  
Zdenci u 13. i 14. stoljeću: prilog poznavanju kulturnog krajolika (str.11-27) hrvatskipdf 1019 KB
Danko Dujmović
Izvorni znanstveni članak
 
The Nevna Manor in the Middle Ages  
Plemićki posjed Nevna u srednjem vijeku (str.26-68) hrvatskipdf 758 KB
Petar Seletković
Izvorni znanstveni članak
 
The Settlements of the Laslovo Manor in the Middle Ages  
Naselja laslovačkog vlastelinstva u srednjem vijeku (str.69-97) hrvatskipdf 544 KB
Denis Njari
Pregledni rad
 
Osijek Merchants at the Buda Customs Office in 1716 and 1717  
Osječki trgovci na budimskoj tridesetnici 1716. i 1717. godine (str.99-128) hrvatskipdf 694 KB
Milan Vrbanus
Izvorni znanstveni članak
 
The Legacy of Art Works and Manuscripts of Count Ladislav Pejačević from Retfala and Ruma  
Likovna i rukopisna ostavština Ladislava grofa Pejačevića iz Retfale i Rume (str.129-174) hrvatskipdf 925 KB
Jasminka Najcer Sabljak, Đorđe Bošković
Izvorni znanstveni članak
 
The Dedication of the Flag and the 25th Anniversary of the Davor Croatian Choral Society in 1896 (A Contribution to the Cultural History of Brod)  
Proslava posvete zastave i 25. godišnjice Hrvatskoga pjevačkog društva „Davor“ 1896. (Prilog za kulturnu povijest Broda) (str.175-233) hrvatskipdf 2 MB
Mato Artuković
Izvorni znanstveni članak
 
Urbarial Forests of the Virovitica County: a Contribution to the History of Land Communities in Croatia and Slavonia until 1919  
Urbarijalne šume Županije virovitičke: prilog povijesti zemljišnih zajednica u Hrvatskoj i Slavoniji do 1919. godine (str.235-258) hrvatskipdf 434 KB
Hrvoje Volner
Pregledni rad
 
The Forest Management of the Gradiška Municipal Property from 1874 to 1914  
Gospodarenje šumom Gradiške imovne općine od 1874. do 1914. (str.259-288) hrvatskipdf 501 KB
Iva Salopek Bogavčić
Izvorni znanstveni članak
 
Foundation and Early Years of Activites of Osijek’s Cinema „Urania“ (1912-1918)  
Osnivanje i prve godine djelovanja osječkog kina „Urania“ (1912. – 1918.) (str.289-332) hrvatskipdf 818 KB
Luka Pejić
Izvorni znanstveni članak
 
The Organization and the Activities of the Yugoslav Radical Peasant Democracy in the City and in the District of Brod na Savi up to the Time of the Municipal Elections in 1933  
Organiziranje i djelovanje Jugoslavenske radikalno seljačke demokracije u gradu i kotaru Brod na Savi do općinskih izbora 1933. (str.333-372) hrvatskipdf 507 KB
Ivan Milec
Izvorni znanstveni članak
 
German 1st Cossack Division in Slavonia during World War Two  
Njemačka 1. kozačka divizija u Slavoniji tijekom Drugoga svjetskog rata (str.373-403) hrvatskipdf 457 KB
Nikica Barić
Izvorni znanstveni članak
 
Danica Pinterović, Oscar Nemon and the Monument to the Jews of Osijek and Slavonia – the Victims of the Holocaust  
Danica Pinterović, Oscar Nemon i spomenik osječkim i slavonskim Židovima – žrtvama Holokausta (str.405-428) hrvatskipdf 564 KB
Danijel Zec
Izvorni znanstveni članak
 
Surmounting the Insurmountable – Peace Movement of the Požega Valley in 1991  
Savladavanje nepremostivog: Mirotvorni pokret Požeške kotline 1991. (str.429-461) hrvatskipdf 483 KB
Vinko Tadić
Pregledni rad
 
The Arcus Case: A Contribution to the Political and Economic History of War-Ravaged Slavonia  
Slučaj Arcus: prilog poznavanju političke i gospodarske povijesti ratne Slavonije (str.463-484) hrvatskipdf 502 KB
Ante Batistić, Marko Kolić
Izvorni znanstveni članak
 
“Violated Agreement”: Demilitarisation of Eastern Slavonia 1992-1995  
„Izigran sporazum“: demilitarizacija istočne Slavonije 1992. – 1995. (str.485-507) hrvatskipdf 431 KB
Nikolina Vuković
Izvorni znanstveni članak
 
Cameral Conscription of the Našice District from 1723  
Komorski popis našičkog okruga iz 1723. godine (str.509-558) hrvatskipdf 638 KB
Milan Vrbanus, Maja Rupnik Matasović
Stručni rad
 
The Menus in the School Canteen in Osijek in 1926-1927: Contribution to the Research of Students’ Nourishment in Osijek in the First Half of the 20th Century  
Jelovnici Đačke menze u Osijeku 1926/7. (Prilog istraživanju prehrane osječkih srednjoškolaca u prvoj polovici 20. st.) (str.559-585) hrvatskipdf 424 KB
Dinko Župan
Stručni rad
 
Fifth Prizes of the Department for Young Historians  
Peta dodjela Nagrade Podružnice mladim povjesničarima (str.587-593) hrvatskipdf 367 KB
Stanko Andrić
Vijest
 
Two Awards to Robert Skenderović  
Dva priznanja Robertu Skenderoviću (str.590-591) hrvatskipdf 289 KB
Marijan Šabić
Vijest
 
The Brod-Posavina County Plaquette Awarded to the Department for the History of Slavonia, Srijem and Baranja  
Plaketa Brodsko-posavske županije Podružnici za povijest Slavonije, Srijema i Baranje (str.592-593) hrvatskipdf 262 KB
Domagoj Maratović
Vijest
 
Prikazi i osvrti (str.595-634) hrvatskipdf 479 KB
Recenzija, Prikaz slučaja  
Izdanja Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Hrvatskog instituta za povijest (str.638-654) hrvatskipdf 435 KB
Vijest  
Posjeta: 11.116 *