hrcak mascot   Srce   HID

Časopis za suvremenu povijest, Vol. 28 No. 1-2, 1996.


Datum izdavanja: listopad 1996.

Objavljen na Hrčku: 27. 12. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Parlamentarni izbori i stranačke borbe na sisačkom području između dva rata (str.5-26) hrvatskipdf 1 MB
PARLIAMENTARY ELECTIONS AND FACTIONAL STRUGGLES IN SISAK REGION BETWEEN THE TWO WORLD WARS (str.26-26)  
Hrvoje Matković
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatska pučka stranka i II. parlamentarni izbori u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca (1923. god.) (str.27-43) hrvatskipdf 879 KB
CROATIAN POPULAR PARTY AND THE SECOND PARLIAMENTARY ELECTIONS IN THE MONARCHY OF SERBS, CROATS AND SLOVENES (1923) (str.43-43)  
Zlatko Matijević
Izvorni znanstveni članak
 
Izborni teror u Hrvatskoj 1923.-1927. godine (str.45-71) hrvatskipdf 1 MB
ELECTORAL TERROR IN CROATIA BETWEEN 1923 AND 1929 (str.71-71)  
Bosiljka Janjatović
Izvorni znanstveni članak
 
Organizacija i osnivačke skupštine odbora Hrvatske republikanske seljačke Stranke 1945.-1947. (str.73-87) hrvatskipdf 779 KB
ORGANIZATION AND INAUGURAL MEETINGS OF THE COMMITTEES OF CROATIAN REPUBLICAN PEASANT PARTY FROM 1945 TO 1947 (str.87-87)  
Zdenko Radelić
Izvorni znanstveni članak
 
Ante Tresić Pavičić i njegova rana pravaška iskustva (str.89-119) hrvatskipdf 2 MB
ANTE TRESIĆ PAVIČIĆ AND HIS EARLY EXPERIENCES AS A MEMBER OF PARTY OF RIGHT (str.119-119)  
Stjepan Matković
Izvorni znanstveni članak
 
Gospodarska problematika u listu Hervatska 1871. godine (str.121-138) hrvatskipdf 1013 KB
ECONOMIC PROBLEMS IN THE PAPER HERVATSKA IN 1871 (str.138-138)  
Jasna Turkalj
Izvorni znanstveni članak
 
Zakonske osnove odbora Sabora Hrvatske i Banskog vijeća 1849. godine (str.139-158) hrvatskipdf 1 MB
LEGAL BASES OF THE COMMITTEES OF THE CROATIAN PARLIAMENT AND THE BANAL COUNCIL IN 1849 (str.159-159)  
Tomislav Markus
Izvorni znanstveni članak
 
Brojidbeni pokazatelji odnosa vojničkih postrojbi na teritoriju Nezavisne Države Hrvatske 1941.-1945. godine (str.161-196) hrvatskipdf 2 MB
STATISTICAL INDICATIONS OF THE STRENGTH OF MILITARY UNITS IN THE INDEPENDENT STATE OF CROATIA 1941-1945 (str.196-196)  
Zdravko Dizdar
Izvorni znanstveni članak
 
Problematika Nezavisne Države Hrvatske u povijesnoj literaturi od 1990. do 1995. godine (str.199-215) hrvatskipdf 958 KB
THE PROBLEMS OF THE INDEPENDENT STATE OF CROATIA IN HISTORICAL LITERATURE FROM 1990 TO 1995 (str.215-215)  
Mario Jareb
Pregledni rad
 
Kneževina Crna Gora i pitanje imena Zavoda sv. Jeronima u Rimu (str.217-225) hrvatskipdf 524 KB
PRINCIPALITY OF MONTENEGRO AND THE QUESTION OF THE NAME OF THE INSTITUTE OF ST. JEROME IN ROME 1901-1902 (str.225-225)  
Ankica Pečarić, Josip Pečarić
Stručni rad
 
Nijemci i Austrijanci u Hrvatskoj od 1945. do danas (str.227-233) hrvatskipdf 422 KB
THE GERMANS AND AUSTRIANS IN CROATIA FROM 1945 UNTIL THE PRESENT DAY (str.233-233)  
Vladimir Geiger
Pregledni rad
 
ZDENKO RADELIĆ, Hrvatska seljačka stranka 1941.-1950., Zagreb, 1996., 256 str. (str.237-239) hrvatskipdf 289 KB
Marijan Maticka
Recenzija, Prikaz
 
LJUBO BOBAN, Dr. Tomo Jančiković - HSS između zapadnih saveznika i jugoslavenskih komunista, Zagreb, Školska knjiga, 1996., 514 str. (str.239-243) hrvatskipdf 400 KB
Zdenko Radelić
Recenzija, Prikaz
 
NEVIO ŠETIĆ, Istra između tradicionalnog i modernog ili o procesu integracije suvremene hrvatske nacije u Istri, Naša Sloga, Pazin 1995., 160 str. (str.243-245) hrvatskipdf 263 KB
Marino Manin
Recenzija, Prikaz
 
IVO MAROEVIĆ, Rat i baština u prostoru Hrvatske. Krieg und Kulturerbe im Raum Kroatien. Zagreb, 1995. (str.245-248) hrvatskipdf 355 KB
Petar Strčić
Recenzija, Prikaz
 
BOŽO GOLUŽA, Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini 1918. – 1941., Bosna i Hercegovina - zemlja katolika, pravoslavaca i muslimana, Mostar 1995., 336. str. (str.249-250) hrvatskipdf 223 KB
Ljubomir Zovko
Recenzija, Prikaz
 
FRA ANDRIJA DOROTIĆ, Politički spisi, priredio Vicko Kapitanović, Književni krug, Split - Franjevačka teologija, Makarska, Split, 1995., 239 str. (str.251-253) hrvatskipdf 275 KB
Zoran Grijak
Recenzija, Prikaz
 
IVAN FUČEK, Juraj Mulih i djelo, Zagreb, 1994., Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 559 str. (Biblioteka Vrela i prinosi za povijest isusovačkog reda u hrvatskom narodu, knj. 4). (str.253-256) hrvatskipdf 356 KB
Zlatko Kudelić
Recenzija, Prikaz
 
PRACE KOMISJI ŚRODKOWOEUROPEJSKIEJ (Radovi Srednjoeuropske komisije) tom I, Kraków, 1993., 121 str., tom IL, Kraków, 1994., 140 str. (str.256-257) hrvatskipdf 239 KB
Marko Šarić
Recenzija, Prikaz
 
ANTE STARČEVIĆ I NJEGOVO DJELO o 100. obljetnici smrti, znanstveni skup, Zagreb, 18. i 19. travnja 1996. (str.261-265) hrvatskipdf 391 KB
Jasna Turkalj
Recenzija, Prikaz
 
Prof. dr. IGOR KARAMAN (1927.–1995.) (str.269-272) hrvatskipdf 313 KB
Mladen Švab
In memoriam, Nekrolog
 
Posjeta: 1.350 *