hrcak mascot   Srce   HID

Časopis za suvremenu povijest, Vol. 28 No. 3, 1996.


Datum izdavanja: prosinac 1996.

Objavljen na Hrčku: 27. 12. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Katolička crkva u Istri u nacionalno-političkim i idejnim previranjima 1900.-1914. (str.283-301) hrvatskipdf 939 KB
THE CATHOLIC CHURCH IN ISTRIA DURING THE PERIOD OF NATIONAL, POLITICAL AND IDEOLOGICAL FERMENTATION, 1900-1914 (str.302-302)  
Stipan Trogrlić
Izvorni znanstveni članak
 
Problem odvajanja riječke župe od Senjsko-modruške biskupije (1891.-1913.) (str.303-336) hrvatskipdf 2 MB
THE PROBLEM OF SEPARATING THE PARISH OF RIJEKA FROM THE SENJ-MODRUŠ BISHOPRIC (1891-1913) (str.336-336)  
Zoran Grijak
Izvorni znanstveni članak
 
Pokušaj političkog reaktiviranja Hrvatske pučke stranke i veljački parlamentarni izbori (1923.-1925.) (str.337-355) hrvatskipdf 858 KB
THE FEBRUARY PARLIAMENTARY ELECTIONS AND THE ATTEMPT TO REACTIVATE THE CROATIAN POPULAR PARTY (1923-1925) (str.355-355)  
Zlatko Matijević
Izvorni znanstveni članak
 
Organizacija i oblici djelovanja »Seljačke sloge« (1925.–29.) (str.357-377) hrvatskipdf 941 KB
»ORGANIZATION AND ACTIVITIES OF 'SELJAČKA SLOGA'« (str.378-378)  
Suzana Leček
Izvorni znanstveni članak
 
Drama vojskovođe Slavka Kvaternika (str.379-397) hrvatskipdf 910 KB
THE DRAMA OF GENERAL SLAVKO KVATERNIK'S LIFE (str.398-398)  
Nada Kisić-Kolanović
Izvorni znanstveni članak
 
Nijemci Đakova i Đakovštine u Drugom svjetskom ratu (1941.–1945.) (str.399-424) hrvatskipdf 1 MB
THE GERMANS OF THE ĐAKOVO AREA IN THE SECOND WORLD WAR (str.424-424)  
Vladimir Geiger
Izvorni znanstveni članak
 
»Putem uspomena« Marije Kumičić (str.427-437) hrvatskipdf 659 KB
REMEMBERANCES OF MARIJA KUMIČIĆ (str.438-438)  
Lucija Benyovsky
Stručni rad
 
Hrvatsko 20. stoljeće (str.441-453) hrvatskipdf 694 KB
THE CROATIAN 20th CENTURY (str.453-453)  
Jure Krišto
Prethodno priopćenje
 
U povodu knjige Mirjane Gross, Suvremena historiografija. Korijeni, postignuća, traganja (str.457-462) hrvatskipdf 365 KB
Mladen Švab
Stručni rad
 
RADOSLAV KATIČIĆ, Illyricum mythologicum, Izdanje Antibarbarus, Biblioteka Historia, Zagreb, 1995., 484 str. (str.465-467) hrvatskipdf 262 KB
Zlatko Kudelić
Recenzija, Prikaz
 
PAVO ŽIVKOVIĆ, Etnička i vjerska povijest Bosne, Slavonije i Srijema do konca XVII. stoljeća (Dolazak razvoj i nestajanje Hrvata katolika na tim prostorima), Hrvatsko kulturno društvo Napredak, Sarajevo-Mostar, 1996., 260 str. (str.467-469) hrvatskipdf 259 KB
Zlatko Kudelić
Recenzija, Prikaz
 
FILIP POTREBICA, Tri stoljeća Požeške gimnazije, Naklada Slap, Jastrebarsko 1994., 424 str (str.470-470) hrvatskipdf 176 KB
Tomislav Markus
Recenzija, Prikaz
 
STJEPAN ANTOLJAK, Renesansa hrvatske historiografije. Dosadašnje, sadašnje i buduće zadaće. Naša sloga, Pazin 1996., 119 str. (str.471-472) hrvatskipdf 215 KB
Tomislav Markus
Recenzija, Prikaz
 
IVO PERIĆ, Mladi Supilo, Školska knjiga, Zagreb, 1996., 232 str. (str.472-473) hrvatskipdf 212 KB
Stjepan Matković
Recenzija, Prikaz
 
JOSIP HORVAT, Stranke kod Hrvata, Slavonica, Vinkovci, 1994., 152 str. (str.474-477) hrvatskipdf 336 KB
Stjepan Matković
Recenzija, Prikaz
 
LYDIA SKLEVICKY, Konji, žene, ratovi. / Odabrala i priredila Dunja Rihtman Auguštin / Ženska infoteka, Zagreb,1996, 311 str. (str.477-482) hrvatskipdf 444 KB
Katarina Spehnjak
Recenzija, Prikaz
 
HRVATSKI DOMOLJUB JOSIP JURAJ STROSSMAVER. OGLEDI, izdanje Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, uredio Ivo Padovan, Zagreb, 1995., 309 str. (str.482-485) hrvatskipdf 332 KB
Zoran Grijak
Recenzija, Prikaz
 
PETAR GRGEC, Dr. Rudolf Eckert, (Travnik 1889. – Rijeka 1915.), Hrvatsko književno društvo sv. Ćirila i Metoda (sv. Jeronima), Zagreb, »Zvona«, Rijeka, 1995., 316 str. (str.485-487) hrvatskipdf 264 KB
Zoran Grijak
Recenzija, Prikaz
 
MACIEJ JANOWSKI, Inteligencja wobec wyzwań nowoczesności. Dylematy ideowe polskiej demokracji liberalnej w Galicji w latach 1889-1914. [Inteligencija prema izazovima suvremenosti. Idejne dileme poljske liberalne demokracije u Galiciji 1889.-1914.], Instytut Historü PAN, Warszawa 1996., str. 271 (str.487-488) hrvatskipdf 216 KB
Magdalena Najbar-Agičić
Recenzija, Prikaz
 
KONTEKSTI KONFLIKATA – Prošlost i sadašnjost narodnosne situacije u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi, Poznanj, 10. – 12. lipnja 1996. (str.491-492) hrvatskipdf 208 KB
Magdalena Najbar-Agičić
Recenzija, Prikaz
 
»ČUVALI SMO USPOMENU« (str.492-498) hrvatskipdf 472 KB
Zlata Knezović
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 1.540 *