hrcak mascot   Srce   HID

Časopis za suvremenu povijest, Vol. 30 No. 2, 1998.


Datum izdavanja: kolovoz 1998.

Objavljen na Hrčku: 30. 12. 2018.
Sadržaj Puni tekst
Božidar Magovac i partizanski pokret 1943.–1944. (str.231-253) hrvatskipdf 1 MB
BOŽIDAR MAGOVAC AND THE PARTISAN MOVEMENT, 1943–1944 (str.253-253)  
Zdenko Radelić
Izvorni znanstveni članak
 
Obrisi hrvatskog liberalizma: Romuald Josip Kvaternik i list Südslawische Zeitung (1849.–1852.) (str.255-276) hrvatskipdf 1 MB
CONTOURS OF CROATIAN LIBERALISM: ROMUALD JOSIP KVATERNIK AND THE JOURNAL Südslawische Zeitung1849–1852 (str.276-276)  
Vlasta Švoger
Izvorni znanstveni članak
 
Pravaška Hervatska o prilikama u Vojnoj krajini 1871. Godine (str.277-290) hrvatskipdf 726 KB
THE PARTY OF RIGHT'S »HERVATSKA« CONCERNING THE CONDITIONS IN THE MILITARY FRONTIER IN 1871 (str.290-290)  
Jasna Turkalj
Pregledni rad
 
Hrvatski studenti na češkom sveučilištu u Pragu 1882.–1918. godine (str.291-314) hrvatskipdf 1 MB
CROATIAN STUDENTS AT THE CZECH UNIVERSITY IN PRAGUE DURING 1882–1918 PERIOD (str.314-315)  
Damir Agičić
Izvorni znanstveni članak
 
Izbori u Hrvatskoj 1967. i 1969. (str.318-345) hrvatskipdf 1 MB
ELECTIONS IN CROATIA IN 1967 AND 1969 (str.346-346)  
Katarina Spehnjak
Izvorni znanstveni članak
 
Podružnica Hrvatskog Radiše u Gospiću 1920.–1921. godine (str.347-356) hrvatskipdf 592 KB
GOSPIĆ CHAPTER OF H RVATSKI RADIŠA 1920–1921 (str.357-357)  
Mira Kolar-Dimitrijević
Pregledni rad
 
Osnovna obilježja razvoja društva u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1953. godine (str.359-376) hrvatskipdf 879 KB
BASIC FEATURES OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FROM 1945 TO 1953 (str.376-376)  
Husnija Kamberović
Izvorni znanstveni članak
 
Kako je Boka Kotorska postala dio Crne Gore: Slučaj Oslava Smodlake (str.377-385) hrvatskipdf 542 KB
HOW HAS BOKA KOTORSKA BECOME PART OF MONTENEGRO: THE CASE OF OSLAV SMODLAKA (str.385-385)  
Ankica Pečarić, Josip Pečarić
Pregledni rad
 
Mladen ANČIĆ, Putanja klatna. Ugarsko-hrvatsko kraljevstvo i Bosna u XIV stoljeću. Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zadru – ZIRAL Zajednica izdanja ranjeni labud, Zadar – Mostar 1997., str. 298 + 2 zemljovida + 6 sl. (str.389-394) hrvatskipdf 487 KB
Ante Škegro
Recenzija, Prikaz
 
Igor Karaman, Iz prošlosti Slavonije, Srijema i Baranje; (studije o društvenoj i gospodarskoj povijesti XVIII.–XX. st.), Osijek 1997., 248 str. (str.394-395) hrvatskipdf 250 KB
Damir Matanović
Recenzija, Prikaz
 
MILAN ST. PROTIĆ, Uspon i pad srpske ideje, Beograd, 1995., str. 407. (str.396-401) hrvatskipdf 481 KB
Natalija Protić
Recenzija, Prikaz
 
WILLIAM A. HINNEBUSCH, Dominikanci. Kratka povijest Reda, Hrvatska dominikanska provincija. Nakladni zavod Globus, Zagreb 1997. str. 266. STJEPAN KRASIĆ, Dominikanci, Povijest Reda u hrvatskim krajevima. Hrvatska dominikanska provincija, Nakladni zavod Globus, Zagreb 1997, str. 236. (str.401-406) hrvatskipdf 457 KB
Mijo Korade
Recenzija, Prikaz
 
TRI KNJIGE JAKOVA SIROTKOVIĆA O GOSPODARSKOJ OSNOVI PROPASTI SFR JUGOSLAVIJE I VELIKOSRPSKE AGRESIJE NA HRVATSKU. »Hrvatsko gospodarstvo 1945–1992. Ekonomski uzroci sloma Jugoslavije i oružane agresije na Hrvatsku«, Zagreb, 1993.; »Hrvatsko gospodarstvo. Privredna kretanja i ekonomska politika«, Zagreb, 1996.; »Memorandum SANU iz 1995. godine. (Kritički osvrt na knjigu K. Mihailovića i V Krestića 'Memorandum SANU', odgovori na kritike, izdanje SANU, Beograd 1995. (IX), urednik M. Pantić, glavni tajnik SANU, str. 150, tisak GIP Kultura«, Zagreb, 1996. (str.406-411) hrvatskipdf 460 KB
Petar Strčić
Recenzija, Prikaz
 
LINDARSKI ZBORNIK (Zbornik radova sa znanstvenog skupa u povodu 110. obljetnice osnutka Hrvatske čitaonice u Lindaru, Lindar, 14. studenoga 1993.), Knjižnica Acta 2, Koordinacija istarskih ogranaka Matice hrvatske, Pazin 1996., 152 str. (str.411-412) hrvatskipdf 237 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz
 
François Furet. PROŠLOST JEDNE ILUZIJE. Ogled o komunističkoj ideji u XX. stoljeću. Politička kultura, Zagreb 1997., 495 str. (str.413-418) hrvatskipdf 476 KB
Katarina Spehnjak
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 1.492 *