hrcak mascot   Srce   HID

Ekonomska misao i praksa, Vol. 8 No. 2, 1999.


Datum izdavanja: prosinca 1999.

Objavljen na Hrčku: 19. 11. 2019.
Sadržaj Puni tekst
POSLOVNO ODLUČAVANJE U HRVATSKOM TURIZMU NA POČETKU XXI. STOLJEĆA (str.153-175) hrvatskipdf 21 MB
Joža Perić, Igor Brajdić
Prethodno priopćenje
 
INTERNACIONALIZACIJA MALOPRODAJE KAO VAŽAN ČIMBENIK RAZVOJA TURISTIČKE PONUDE (str.177-195) hrvatskipdf 18 MB
Zdenko Segetlija, Maja Lamza-Maronić
Prethodno priopćenje
 
OČEKIVANJA I FINANCIJSKO TRŽIŠTE (str.199-213) hrvatskipdf 14 MB
Đuro Benić
Pregledni rad
 
POLICY OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS AFTER SLOVENIA'S ACCESSION TO THE EU (str.215-232) engleskipdf 17 MB
Vito Bobek
Pregledni rad
 
MARKETING, TRAVEL TRADE AND EDUCATION (str.233-253) engleskipdf 17 MB
Milan Hasman
Pregledni rad
 
TRGOVINA NA MALO PREHRANOM U ZEMLJAMA RAZVIJENE EUROPE (str.255-271) hrvatskipdf 16 MB
Nikola Knego
Pregledni rad
 
TRADE PROMOTION OF SLOVENE COMPANIES ON FOREIGN MARKETS (str.273-283) engleskipdf 11 MB
Bruno Završnik
Pregledni rad
 
TURIZAM I SUVREMENA TURISTIČKA KRETANJA U SVIJETU U OKVIRU NAUTIČKOG TURIZMA (str.285-296) hrvatskipdf 11 MB
Tonko Žabica
Pregledni rad
 
PRIMJENA MARKETINGA I ULOGA PODUZETNIČKOG MANAGEMENTA U FORMIRANJU PONUDE ZA TURISTIČKU POTROŠNJU (str.299-310) hrvatskipdf 12 MB
Mihajlo Ačimović
Stručni rad
 
STATISTIČKO EVIDENTIRANJE AKTIVNOSTI MEĐUNARODNOG TURIZMA U PLATNOJ BILANCI REPUBLIKE HRVATSKE (str.311-326) hrvatskipdf 15 MB
Davor Galinec
Stručni rad
 
VLASTITE VRIJEDNOSTI KAO IZRAZ AKTIVNE TURISTIČKE POLITIKE (str.327-339) hrvatskipdf 14 MB
Darko Vlahović
Stručni rad
 
SUVREMENA ZNANSTVENO - TEHNOLOŠKA REVOLUCIJA I DRUŠTVENA REPRODUKCIJA (str.341-356) hrvatskipdf 16 MB
Ivan Vuković
Stručni rad
 
DUBROVAČKI TURIZAM: KADA I KAKO JE ZAPOČEO? (str.359-363) hrvatskipdf 5 MB
Nikola Šubić
Ostalo
 
Posjeta: 2.510 *