hrcak mascot   Srce   HID

Podravina : časopis za multidisciplinarna istraživanja,Vol. 19 No. 37
Datum izdavanja: lipnja 2020.

Objavljen na Hrčku: 29. 6. 2020.
Sadržaj Puni tekst
Content  
Kazalo (str.3-4) hrvatskipdf 44 KB
Kazalo  
Proportions of Recent Exodus from Croatia – Analysis of Official Statistical Data from Croatia and from the Countries to Which Croatian Population Immigrated  
Razmjeri recentnog egzodusa iz Hrvatske – analiza podataka službenih statistika RH i zemalja useljavanja hrvatskog stanovništva (str.5-25) hrvatskipdf 1 MB
Monika Balija
Izvorni znanstveni članak
 
The First Census of Craftsmen and Traders (After Croatianhungarian Settlement) in the Đurđevac District in 1890  
Prvi popis obrtnika i trgovaca (nakon Hrvatsko-ugarske nagodbe) u Đurđevačkom kotaru 1890. (str.26-46) hrvatskipdf 454 KB
Mira Kolar-Dimitrijević, Elizabeta Wagner
Pregledni rad
 
Transformacije krajolika na riječnom otoku Mohač nakon regulacije rijeke  
Landscape Transformations on Mohács Island Following River Regulations (str.47-59) engleskipdf 1 MB
András Hervai, Dávid Nagy, Sándor Konkoly
Izvorni znanstveni članak
 
Prostorna perspektiva iskazivanja stereotipa prema Romima  
Spatial Perspective of Stereotyping towards Roma (str.60-79) engleskipdf 436 KB
Hrvoje Šlezak, Silvija Šiljeg
Izvorni znanstveni članak
 
Analysis of Entrepreneurial Innovation in the Area of Northern Croatia  
Analiza poduzetničke inovativnosti na području sjeverne Hrvatske (str.80-88) hrvatskipdf 389 KB
Dinko Primorac
Prethodno priopćenje
 
Influence of Market Stakeholders on Export Companies of North-Western and Central Region of the Republic of Croatia with Reference to Koprivnica-Križevci County from the Aspect of Acceptance and Usage of New Technologies  
Utjecaj dionika tržišta na izvozna poduzeća sjeverozapadne i središnje regije Republike Hrvatske s osvrtom na Koprivničko-križevačku županiju s aspekta prihvaćanja i korištenja novih tehnologija (str.89-100) hrvatskipdf 370 KB
Ivana Martinčević
Pregledni rad
 
O podrijetlu građana u gradovima slovenskog Podravlja u 18. stoljeću  
Zur Herkunft der Bürger in den Städten des slowenischen Drau-Gebietes im 18. Jahrhundert (str.101-118) njemačkipdf 871 KB
Boris Golec
Izvorni znanstveni članak
 
Ivo Klučka’s Keys of Life. Contradictions of a Teacher and Warrior’s Destiny  
Ključevi života Ive Klučke. Protuslovlja sudbine učitelja i ratnika (str.119-144) hrvatskipdf 2 MB
Mario Stipančević
Izvorni znanstveni članak
 
Stjepan Blažetin – Writer between Two Homelands and Literature of Croats in Hungary  
Stjepan Blažetin – književnik između dviju domovina i književnost Hrvata u Mađarskoj (str.145-152) hrvatskipdf 340 KB
Vesna Haluga
Pregledni rad
 
The Role of Territorial Management in Cross-Border Cooperation on the Example of the IPA Programme Hungary-Croatia 2007-2013  
Uloga teritorijalnog upravljanja u prekograničnoj suradnji, na primjeru IPA programa Mađarska-Hrvatska 2007. - 2013. (str.153-161) hrvatskipdf 518 KB
Zoltán PÁMER Pámer
Pregledni rad
 
Bučar’s View of Protestantism and Catholic Renewal in Northern Croatia  
Bučarovo viđenje protestantizma i katoličke obnove u sjevernoj Hrvatskoj (str.162-217) hrvatskipdf 785 KB
Ivan Zvonar
Izvorni znanstveni članak
 
Stylistic Restoration of the Trakošćan Castle in the Middle of the 19th Century  
Stilsko restauriranje dvora Trakošćan sredinom 19. stoljeća (str.218-227) hrvatskipdf 692 KB
Klara Macolić
Pregledni rad
 
Styrian Towns on River Drava: Ptuj, Maribor and Ormož in Geographical Maps of the 16th Century  
Štajerski gradovi na rijeci Dravi: Ptuj, Maribor i Ormož na geografskim kartama 16. stoljeća (str.228-238) hrvatskipdf 1 MB
Hrvoje Petrić
Izvorni znanstveni članak
 
Uz 70. godišnjicu života. Marijan Špoljar – koprivnički pisac, kritičar i »kulturtreger« (str.256-257) hrvatskipdf 135 KB
Životopis  
In memoriam - Ivan Fuček, DI (Đurđevec, 1. srpnja 1926. – Zagreb, 12. siječnja 2020.) (str.258-260) hrvatskipdf 189 KB
Nikola Cik
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Posjeta: 4.956 *