hrcak mascot   Srce   HID

Nova prisutnost : časopis za intelektualna i duhovna pitanja,Vol. XVIII No. 2
Datum izdavanja: srpnja 2020.

Objavljen na Hrčku: 21. 7. 2020.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.225-225) hrvatskipdf 56 KB
Contents (str.225-225)  
Ostalo  
Religioznost i neke dimenzije psihološke dobrobiti kod mladih (str.229-242) hrvatskipdf 506 KB
Religiosity and some Dimensions of Psychological Well-being in Young People (str.243-243)  
Mira Klarin, Arkadiusz Krasicki
Izvorni znanstveni članak
 
Attitudes of Students of the University of Split towards Asylum Seekers as a Realistic and a Symbolic Threat in the Context of Risk Society (str.245-257) engleskipdf 131 KB
Stavovi studentske populacije Sveučilišta u Splitu o azilantima kao simboličkoj i realnoj prijetnji u kontekstu društva rizika (str.258-258)  
Vlaho Kovačević, Krunoslav Malenica, Igor Jelaska
Izvorni znanstveni članak
 
Spiritual Help for Persons Suffering from Depression (str.259-277) engleskipdf 157 KB
Duhovna pomoć osobama koje pate od depresije (str.277-277)  
Ivan Platovnjak
Izvorni znanstveni članak
 
Percepcija obiteljske komunikacije adolescenata i njihovih roditelja - Rezultati preliminarnog istraživanja (str.279-292) hrvatskipdf 209 KB
Perception of Family Communication between Adolescents and their Parents: Results of Preliminary Research (str.293-293)  
Maja Ljubetić, Ina Reić Ercegovac, Anita Mandarić Vukušić
Prethodno priopćenje
 
Suvremene uloge žene u obitelji iz perspektive studenata istočne Hrvatske (str.295-310) hrvatskipdf 145 KB
Contemporary Roles of Women in the Family from the Perspective of the Students of Eastern Croatia (str.310-310)  
Mirko Lukaš, Lucija Puhanić
Prethodno priopćenje
 
Cultural Model of Marriage and Family, as Shown in Selected Polish TV Series - A Pastoral Challenge for the Catholic Church (str.311-322) engleskipdf 130 KB
Kulturalni model braka i obitelji u odabranim poljskim televizijskim serijama. Pastoralni izazov Katoličkoj crkvi (str.323-323)  
Anna Zellma, Wojsław Czupryński
Pregledni rad
 
Upute za dobar govor u odgajanju i obrazovanju - Nadahnute Kvintilijanovim i Marulićevim mislima (str.325-338) hrvatskipdf 145 KB
Language Used in Education – Good Practice Guidance (str.339-340)  
Jelena Vignjević
Pregledni rad
 
Znanost – praeambula fidei (str.341-355) hrvatskipdf 156 KB
Science – praeambula fidei (str.356-357)  
Marina Novina
Pregledni rad
 
Uz metafizičko načelo uzročnosti - Tomino učenje o Božjem stvaranju bića kao učinku najuniverzalnijeg uzroka (str.359-372) hrvatskipdf 152 KB
With the Metaphysical Principle of Causality. God’s Creation of Being as the Effect of the Most Universal Cause (str.372-373)  
Antonio Poljak
Pregledni rad
 
Pripovijest o Davidu i Bat-Šebi prema rabinskoj literaturi (str.375-395) hrvatskipdf 191 KB
The Story of David and Bat Sheba According to Rabbinic Literature (str.396-396)  
Kotel DaDon
Izvorni znanstveni članak
 
»Za slobodu nas Krist oslobodi« (Gal 5,1) – Poimanje slobode u Poslanici Galaćanima (II.: Sloboda kao sloboda od Zakona) (str.397-406) hrvatskipdf 132 KB
»It is for Freedom that Christ has Set us Free« (Gal. 5: 1) – Conception of Freedom in the Epistle to the Galatians (Second Part: Freedom as Freedom from the Law of Moses) (str.407-407)  
Marinko Vidović
Pregledni rad
 
Politička zrelost ili nezrelost (str.410-413) hrvatskipdf 82 KB
Ljiljana Matković-Vlašić
Esej
 
Crypto-Christianity in Yugoslavia during Communism (str.414-418) engleskipdf 83 KB
Ivo Mišur
Esej
 
Mali krug velikih ljudi uz koje znam tko sam zapravo ja (str.419-423) hrvatskipdf 90 KB
Ruža Jeličić
Esej
 
Ivan MACUT, Hrvatska filozofija od sloma Nezavisne Države Hrvatske 1945. do raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije 1991. godine, Split, Franjevačka provincija Presvetog Otkupitelja – Služba Božja, Biblioteka Službe Božje, knj. 71, 2020, 877 str. (str.426-431) hrvatskipdf 100 KB
Ivan Šestak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Per Scylla et Haribda do nagrada i jubileja - Ivan VUKOJA (ur.), 25 godina Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru, Mostar, Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru, 2019, 253 str. (str.432-436) hrvatskipdf 94 KB
Marko Dragić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ružica MARTINOVIĆ-VLAHOVIĆ, Zemaljski i nebeski grad. Zbirka ogleda, Osijek, Društvo hrvatskih književnika, Ogranak slavonsko-baranjsko-srijemski, 2020, 121 str. (str.437-440) hrvatskipdf 88 KB
Josip Sanko Rabar
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Poezija (str.441-441) hrvatskipdf 75 KB
Ljiljana Matković-Vlašić
Ostalo
 
Posjeta: 7.905 *