hrcak mascot   Srce   HID

MESO: Prvi hrvatski časopis o mesu, Vol. IX No. 3, 2007.


MESO: Prvi hrvatski časopis o mesu,Vol. IX No. 3
Datum izdavanja: lipnja 2007.

Objavljen na Hrčku: 28. 3. 2008.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.125-125) hrvatskipdf 195 KB
Kazalo  
Aktualno: Što donosi novi zakon o veterinarstvu (str.126-127) hrvatskipdf 263 KB
Mirza Hadžiosmanović
Ostalo
 
Tehnologija: IFFA (str.127-130) hrvatskipdf 301 KB
Miroslav Kolovrat
Ostalo
 
Iz literature i prakse: Kakvoća i mikrobiološka ispravnost gotovih obroka u restauracijama (str.130-133) hrvatskipdf 316 KB
Željko Ričko
Ostalo
 
Iz Hrvatske agencije za hranu (str.137-139) hrvatskipdf 391 KB
Sanja Miloš
Ostalo
 
Prvi europski simpozij o vodom prenosivim patogenima (str.139-139) hrvatskipdf 138 KB
Alenka Tofant
Vijest
 
Znanstveno stručni prilozi (str.147-147) hrvatskipdf 165 KB
Kazalo  
Kemijski sastav mesa fazanskih kopuna (str.148-151) hrvatskipdf 344 KB
Chemical composition of pheasant capon's meat (str.148-151)  
Željka Cvrtila, Mirza Hadžiosmanović, Lidija Kozačinski, Nevijo Zdolec, Ivana Filipović, Krešimir Severin, Tomislav Mašek
Izvorni znanstveni članak
 
Polinezasićene masne kiseline u prehrani i zdravlju ljudi (str.151-158) hrvatskipdf 517 KB
Polyunsatured fatty acids in diet and human health (str.151-158)  
Danijel Karolyi
Pregledni rad
 
Aktivnost proteolitičkih i lipolitičkih enzima tijekom proizvodnje pršuta (str.158-162) hrvatskipdf 314 KB
Activity of proteolytic and lipolytic enzymes during the dry-cured ham production (str.158-162)  
Marina Krvavica, Andrijana Lukić
Stručni rad
 
Revizija subjekata u proizvodnji hrane (str.162-168)  
Auditing the food buisness establishments by the controlling authorities (str.162-168) engleskipdf 354 KB
Pavel Bystrický, Igor Mráz, D. Máté
Stručni rad
 
Bakterijsko onečišćenje mesa šarana (str.168-172) hrvatskipdf 474 KB
The bacteriological contamination of the carp meat (str.168-172)  
Đuro Mačešić, Vesna Dobranić, Bela Njari
Stručni rad
 
Prikaz iz literature (str.172-173) hrvatskipdf 188 KB
Ivana Filipović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 13.550 *