hrcak mascot   Srce   HID

Quaderni, Vol. XX No. 1, 2009.


Quaderni,Vol. XX No. 1
Datum izdavanja: ožujka 2010.

Objavljen na Hrčku: 23. 3. 2021.
Sadržaj Puni tekst
ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE U PULI - 60. godina djelovanja u Hrvatskoj (1947. -2007.) (str.7-66)  
Il museo archeologico dell'Istria a Pola Sessant'anni di attività in Croazia (1947-2007) (str.7-66) talijanskipdf 2 MB
Vesna Girardi Jurkić, Kristina Džin
Izvorni znanstveni članak
 
ARHITEKTURA I GRADOVI U TALIJANSKOJ DALMACIJI (1922. - 1943. ). DIOKLECIJANOVA PALAČA U SPLITU: LUIGI CREMA (str.67-100)  
Architettura e città nella Dalmazia italiana (1922-1943). Il palazzo di Diocleziano di Spalato: Luigi Crema (str.67-100) talijanskipdf 2 MB
Ferruccio Canali
Izvorni znanstveni članak
 
SAMOSTAN SV. FRANJE U PULI: DNEVNIK PADOVANSKIH FRATARA (1937. - 1947.) (str.101-124)  
Il convento di San Francesco a Pola: il diario dei frati padovani (1937-1947) (str.101-124) talijanskipdf 858 KB
P. Lodovico Antonio Maračić
Pregledni rad
 
ČETNIČKI KOLABORACIONIZAM U DALMACIJI (str.125-162)  
Il collaborazionismo cetnico in Dalmazia (str.125-162) talijanskipdf 1 MB
Lorenzo Salimbeni
Izvorni znanstveni članak
 
LOŠINJ, PROSINAC 1944.: OPERACIJA "ANTAGONISE " (str.163-236)  
Lussino, dicembre 1944: operazione "Aantagonise" (str.163-236) talijanskipdf 2 MB
William Klinger
Izvorni znanstveni članak
 
MISIJA VINCENZA BIANCA U OKVIRU ODNOSA IZMEĐU KOMUNISTIČKE PARTIJE ITALIJE (PCI) I KOMUNISTIČKE PARTIJE SLOVENIJE (KPS) (str.237-275)  
La missione di Vincenzo Bianco nel sistema dei rapporti PCI-PCS (str.237-275) talijanskipdf 2 MB
Leonardo Raito
Pregledni rad
 
TRAGEDIJA TALIJANSKOG BATALJUNA "ALMA VIVODA " (str.277-299)  
La tragedia del battaglione italiano "Alma Vivoda" (str.277-299) talijanskipdf 2 MB
Luciano Giuricin
Izvorni znanstveni članak
 
JADRANSKA BRODOGRADILIŠTA OD 1941. DO 1945. (str.301-317)  
I cantieri Navali Adriatici 1941-1945 (str.301-317) talijanskipdf 1 MB
Achille Rastelli
Pregledni rad
 
POLJOPRIVREDA I POLJOPRIVREDNO DRUŠTVO U BUJŠTINI IZMEĐU 19. I 20. STOLJEĆA (str.319-349)  
Agricoltura e società agraria nel Buiese tra XIX e XX secolo (str.319-349) talijanskipdf 2 MB
Denis Visintin
Pregledni rad
 
REKONSTRUKCIJA I PREOBRAŽAJ INDUSTRIJSKOG SEKTORA U KOPARSKOM OKRUGU (1945. - 1954.) (str.351-374)  
L'economia capodistriana nel dopoguerra: il settore industriale (1945-1954) (str.351-374) talijanskipdf 998 KB
Deborah Rogoznica
Pregledni rad
 
KAZALO SVEZAKA OD I. DO XX. ČASOPISA QUADERNI (str.375-415)  
Indici dei volumi I - XX dei "Quaderni" (str.375-415) talijanskipdf 2 MB
Orietta Moscarda Oblak
Kazalo
 
Posjeta: 832 *