hrcak mascot   Srce   HID

Medica Jadertina, Vol. 51 No. Suplement, 2021.


Medica Jadertina,Vol. 51 No. Suplement
Datum izdavanja: travnja 2021.

Objavljen na Hrčku: 7. 5. 2021.
Sadržaj Puni tekst
12. kongres Hrvatskog društva za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata s međunarodnim sudjelovanjem. Split, 7.-8. svibnja 2021. (str.1-4) hrvatskipdf 226 KB
Mario Bilić, Neven Skitarelić, Lana Kovač Bilić
Ostalo
 
Epistaksa kao primarna prezentacija metastatskog karcinoma bubrega (str.9-9) hrvatskipdf 225 KB
Ivan Abičić, Josip Maleš
Sažetak sa skupa
 
Robot-assisted surgery in ENT (str.10-10) engleskipdf 7 KB
Karine Aubry
Sažetak sa skupa
 
Traheotomija u COVID doba, OB Dubrovnik (str.11-11) hrvatskipdf 223 KB
I. Barač, S. Živić, M. Doršner, T. Martinović, K. Doršner, Z. Antić Čurčija, M. Duper, S. Mikjel
Sažetak sa skupa
 
Unilateral facial palsy and hearing loss as initial manifestation of Granulomatosis with polyangiitis: a case report (str.12-12) engleskipdf 223 KB
Franko Batinović, Marina Krnić Martinić, Davor Sunara
Sažetak sa skupa
 
Tumori glave i vrata kod djece (str.13-13) hrvatskipdf 224 KB
Ernest Bilić, Matej Jelić
Sažetak sa skupa
 
Disekcije vrata kod karcinoma usne šupljine (str.14-14) hrvatskipdf 224 KB
Mario Bilić
Sažetak sa skupa
 
Pozitivni trendovi kod operacije tonzila - nove tehnike tonzilektomije (str.15-15) hrvatskipdf 224 KB
Darija Birtić
Sažetak sa skupa
 
Allergic rhinitis: a cross-sectional survey assessing the knowledge and therapeutic approach among final year medical students, pharmacy students, general practitioners and community pharmacists in Croatia (str.16-16) engleskipdf 224 KB
Nikolina Bogdanić, Toni Vidović, Armin Mehmedović, Marion Tomičić, Željka Roje
Sažetak sa skupa
 
Pareza facijalnog živca kao prvi simptom duktalnog karcinoma parotidne žlijezde (str.17-17) hrvatskipdf 223 KB
Vjeran Bogović, Željko Kotromanović
Sažetak sa skupa
 
Hereditarni angioedem (str.18-18) hrvatskipdf 317 KB
Tamara Braut, D. Komljenović, J. Vukelić, Darko Manestar
Sažetak sa skupa
 
Connexin expression in intestinal type of adenocarcinoma of nasal cavity and paranasal sinuses (str.19-19) engleskipdf 107 KB
A. Brlić Košutić, A. Penezić, A. Demirović, M.V. Grgić
Sažetak sa skupa
 
Biološka terapija nosne polipoze (str.20-20) hrvatskipdf 224 KB
Draško Cikojević
Sažetak sa skupa
 
Prikaz slučaja. Laringealni pemfigus (str.21-21) hrvatskipdf 224 KB
Ante Čelan, Braco Bošković
Sažetak sa skupa
 
Nove spoznaje o pristupima liječenju malignih tumora usne šupljine (str.22-22) hrvatskipdf 224 KB
Zaviša Čolović
Sažetak sa skupa
 
Ozljede grkljana (str.23-23) hrvatskipdf 223 KB
Zaviša Čolović
Sažetak sa skupa
 
Spastična disfonija: uloga multidisciplinarnog tima u dijagnostičkom procesu i liječenju (str.24-24) hrvatskipdf 224 KB
Nina Čuš, Diana Maržić
Sažetak sa skupa
 
Tinitus u bolesnika s otosklerozom (str.25-25) hrvatskipdf 225 KB
Krsto Dawidowsky
Sažetak sa skupa
 
Lokalni nazolabijalni režanj za rekonstrukciju defekata u usnoj šupljini - trebamo li ga u eri mikrovaskularne kirurgije ? (str.26-26) hrvatskipdf 224 KB
Sandra Doko, Boris Stubljar
Sažetak sa skupa
 
Poremećaji gutanja nakon nekomplicirane tireoidektomije (str.27-27) hrvatskipdf 225 KB
Ana Đanić Hadžibegović, Juraj Slipac, Ema Babić, Ratko Prstačić
Sažetak sa skupa
 
Expanding indications for no dorsal dissection technique for hump treatment: the SPQR V2 (str.28-28) engleskipdf 5 KB
Valerio Finocchi
Sažetak sa skupa
 
Perforacija nazofarinksa zbog tupe traume vrata uzrokovane padom uslijed epileptičkog napadaja (str.29-29) hrvatskipdf 223 KB
N. Golec, I. Paladin, M. Krnić Martinić
Sažetak sa skupa
 
Binauralni sluh - potreba ili privilegija? (str.30-30) hrvatskipdf 223 KB
Jasminka Grigić
Sažetak sa skupa
 
Spontano cijeljenje bubnjića nakon blast ozljede uha - retrospektivna studija (str.31-31) hrvatskipdf 224 KB
Ika Gugić Radojković, Srećko Branica
Sažetak sa skupa
 
Audiovestibularni simptomi COVID-19 infekcije (str.32-32) hrvatskipdf 225 KB
Marisa Klančnik, Petar Ivanišević, Nikola Kolja Poljak, Petar Drviš
Sažetak sa skupa
 
Feasibility study of determing a risk assessment model for obstructive sleep apnea in children based on local findings and clinical indicators (str.33-33) engleskipdf 109 KB
Zlatko Kljajić, Sandro Glumac, Judith Adrianne Deutsch, Slaven Lupi-Ferandin, Zoran Dogas, Željka Roje
Sažetak sa skupa
 
Poremećaji glasa u dječjoj dobi (str.34-34) hrvatskipdf 223 KB
Lana Kovač Bilić, Ivana Šimić
Sažetak sa skupa
 
Ramsay Hunt sindrom - značaj rane dijagnostike i liječenja. Prikaz slučaja (str.35-35) hrvatskipdf 225 KB
Željka Laksar Klarić, Darija Birtić, Mirjana Grebenar Čerkez
Sažetak sa skupa
 
Funkcionalni benefit slušanja korisnika slušnog pomagala (str.36-36) hrvatskipdf 224 KB
Hakon Lohne, Petar Drviš
Sažetak sa skupa
 
Dugoročni rezultati transtemporalne kirurgije intrakanalikularnog vestibularnog švanoma (str.37-37) hrvatskipdf 224 KB
Mislav Malić, Mislav Gjurić
Sažetak sa skupa
 
Obostrana pareza glasnica u kirurgiji štitne žlijezde (str.38-38) hrvatskipdf 224 KB
Goran Malvić, Marko Velepič, Diana Maržić, Dubravko Manestar, Marica Mačkić
Sažetak sa skupa
 
Pyriform turbinoplasty and nasal wall lateralisation - nova tehnika za rješavanje nedostatnog disanja kroz nos uz očuvanu funkciju nosa kao organa (str.39-39) hrvatskipdf 224 KB
Dubravko Manestar, Tamara Braut, Goran Malvić, Ilinko Vrebac
Sažetak sa skupa
 
Epidemiologija, etiologija i dijagnostika malignih tumora usne šupljine (str.40-40) hrvatskipdf 225 KB
Blažen Marijić
Sažetak sa skupa
 
Lateralizacija glasnice - primjer (str.41-41) hrvatskipdf 223 KB
Matej Maršić, Marko Velepič
Sažetak sa skupa
 
Probir na oštećenje sluha u predškolskoj/školskoj dobi (str.42-42) hrvatskipdf 225 KB
D. Mateša-Anić, M. Velepič, S. Kresina, D. Maržić, T. Šepić, K. Radobuljac, N. Ćuš
Sažetak sa skupa
 
Primjena telemedicine u laringologiji (str.43-43) hrvatskipdf 225 KB
Hrvoje Mihalj, Željko Zubčić, Andrijana Včeva, Željko Kotromanović, Željko Vranješ, Josip Maleš, Darija Birtić, Tihana Mendeš, Stjepan Grga Milanković, Tin Prpić, Vjeran Bogović, Ivan Abičić, Matej Rezo, Miroslav Moguš, Anamarija Šestak
Sažetak sa skupa
 
Obostrana koštana atrezija hoana: radi li se uistinu o urgentnoj kirurškoj potrebi ili... ? (str.44-44) hrvatskipdf 225 KB
Stjepan Grga Milanković, Tihana Mendeš
Sažetak sa skupa
 
A Case of Long Lasting Atrophic Glossitis Due to Autoimmune Atrophic Gastritis Diagnosed by an Otorhinolaryngologist (str.45-45) engleskipdf 223 KB
Filip Miletić, Andro Košec
Sažetak sa skupa
 
Kolesteatom atika - transmeatalna endoskopska resekcija (str.46-46) hrvatskipdf 223 KB
Borna Miličić, Mislav Malić
Sažetak sa skupa
 
Odontogeni sinuitis (str.47-47) hrvatskipdf 223 KB
Gorazd Poje
Sažetak sa skupa
 
Tortikolis kao primarna prezentacija retrofaringealnog apscesa u djece (str.48-48) hrvatskipdf 225 KB
Tin Prpić, Hrvoje Mihalj
Sažetak sa skupa
 
Metastaza pleomorfnog adenoma submandibularne žlijezde u regionalni limfni čvor - prikaz slučaja (str.49-49) hrvatskipdf 225 KB
Katarina Radobuljac, Diana Maržić
Sažetak sa skupa
 
Promuklost kao netipičan simptom akutne mijeloične leukemije - prikaz slučaja (str.50-50) hrvatskipdf 225 KB
Matej Rezo, Mirjana Grebenar Čerkez
Sažetak sa skupa
 
Kronična upala srednjega uha s kolesteatomom i sluh (str.51-51) hrvatskipdf 224 KB
Mihael Ries, Jakov Ajduk, Iva Kelava, Andro Košec, Robert Trotić
Izvorni znanstveni članak
 
Hematom vrata i medijastinuma kao primarna prezentacija karcinoma paratiroidne žlijezde (str.52-52) hrvatskipdf 224 KB
Anamarija Šestak, Vladimir Bajtl
Sažetak sa skupa
 
Infekcije uha, grla i nosa u dječjoj dobi (str.52-52) hrvatskipdf 225 KB
Nataša Skitarelić, Duje Čulina, Neven Skitarelić
Sažetak sa skupa
 
Kronični kašalj kod odraslih i djece (str.53-53) hrvatskipdf 225 KB
Neven Skitarelić, Nataša Skitarelić, Duje Čulina
Sažetak sa skupa
 
Nepomiočna glasiljka (str.54-54) hrvatskipdf 397 KB
Siniša Stevanović
Sažetak sa skupa
 
Problem curenja u području oko govorne proteze kod laringektomiranih bolesnika na ORL odjelu Opće bolnice Bjelovar (str.55-55) hrvatskipdf 224 KB
Andrea Strahija Šokac, Stjepan Grabovac
Sažetak sa skupa
 
Intratireoidna lokalizacija tireoglosalne ciste (str.57-57) hrvatskipdf 223 KB
Tamara Tačigin, Boris Grdinić
Sažetak sa skupa
 
Fizioterapijska procjena funkcionalnog statusa laringektomiranih bolesnika (str.58-58) hrvatskipdf 223 KB
Sanja Tomić, Radan Starčević
Sažetak sa skupa
 
Simultana bilateralna kohlearna implantacija kod djece (str.59-59) hrvatskipdf 225 KB
Robert Trotić, Mihael Ries, Jakov Ajduk, Iva Kelava, Andro Košec
Sažetak sa skupa
 
Sekundarni primarni tumori nakon liječenja karcinoma grkljana (str.60-60) hrvatskipdf 224 KB
Filip Tudor, Blažen Marijić
Sažetak sa skupa
 
Laringofaringealni refluks - noivosti u liječenju (str.61-61) hrvatskipdf 225 KB
A. Včeva, A. Mendeš, A. Šestak, H. Mihalj, Ž. Zubčić, Ž. Kotromanović, J. Maleš, J. Grigić, Ž. Vranješ, V. Bajtl, D. Šoš, D. Birtić, Ž. Laksar Klarić, M. Grebenar Čerkez, T. Prpić, V. Bogović, I. Abičić, M. Rezo, S.G. Milanković
Sažetak sa skupa
 
Metastaza mikrocelularnog karcinoma pluća u grkljan - prikaz slučaja (str.62-62) hrvatskipdf 224 KB
Karolina Veselski, Brankica Gregorić Butina, Alen Sekelj, Tomislav Stojadinović, Antoneta Gudelj, Dino Damjanović, Ivana Mahovne
Sažetak sa skupa
 
Tumor suzne žlijezde: kratki pregled recentne literature uz prikaz slučaja (str.63-63) hrvatskipdf 224 KB
Ilinko Vrebac, Dubravko Manestar
Sažetak sa skupa
 
Primarni limfom kože centra folikula u području lica - prikaz slučaja (str.64-64) hrvatskipdf 223 KB
Ivan Vučković, Ivana Pajić Matić, Damir Sauerborn
Sažetak sa skupa
 
Eagleov sindrom ili sindrom stiloidnog nastavka (str.65-65) hrvatskipdf 224 KB
Slavko Živić, Jelena Popović, Vesna Obućina
Sažetak sa skupa
 
Hibridna traheotomija u vrijeme hibridnih automobila i hibridnih kongresa - ima li mjesto u COVID-19 jedinicama intenzivnog liječenja? (str.66-66) hrvatskipdf 222 KB
S. Živić, Z. Antić Čurčija, T. Martinović, K. Doršner, M. Doršner, I. Barač
Sažetak sa skupa
 
Je li traheoezofagealni glas/govor najbolji izbor glasovne rehabilitacije nakon totalne laringektomije ? (str.67-67) hrvatskipdf 225 KB
Tamara Živković-Ivanović, Ema Babić, Ivana Šimić
Sažetak sa skupa
 
Perinatalno programiranje alergijskih bolesti: uloga crijevne mikroflore (str.68-68) hrvatskipdf 88 KB
Željka Roje
Sažetak sa skupa
 
Posjeta: 2.816 *