hrcak mascot   Srce   HID

NAŠE MORE : znanstveni časopis za more i pomorstvo,Vol. 55 No. 1-2
Datum izdavanja: lipnja 2008.

Objavljen na Hrčku: 23. 7. 2008.
Sadržaj Puni tekst
DETERMINING THE CULMINATION OF A CELESTIAL BODY engleskipdf 528 KB
Prilog problemu određivanja kulminacije nebeskoga tijela (str.1-2)  
Miljenko Petrović
Prethodno priopćenje
 
Structural Analysis of Positioning Methods at Sea  
STRUKTURNA ANALIZA METODA POZICIONIRANJA NA MORU (str.3-17) hrvatskipdf 809 KB
Zvonimir Lušić, Serđo Kos, Srećko Krile
Pregledni rad
 
Upravljanje rizicima osiguranja – čimbenik profitabilnoga poslovanja osiguravajućih društava engleskipdf 594 KB
MANAGING THE INSURANCE RISKS – FACTORS OF PROFITABLE BUSINESS OF INSURANCE COMPANIES (str.18-28)  
Ratko Zelenika, Tomaž Lotrić
Pregledni rad
 
Development of the River Cruise Market  
RAZVOJ TRŽIŠTA RIJEČNIH KRSTARENJA (str.29-34) hrvatskipdf 546 KB
Katija Vojvodić
Pregledni rad
 
Coastguard Law and Persecution of Foreign Vessel from Custom Standpoint  
ZAKON O OBALNOJ STRAŽI I PROGON STRANOG BRODA S CARINSKOGA MOTRIŠTA (str.35-46) hrvatskipdf 571 KB
Željko Dominis
Pregledni rad
 
Hypothetical cause-effect links and circles of reversible effects of the development of virtual world, Internet and technology  
HIPOTETIČNE UZROČNO-POSLJEDIČNE VEZE I KRUGOVI POVRATNOGA DJELOVANJA RAZVOJA VIRTUALNOG SVIJETA, INTERNETA I TEHNOLOGIJE (str.47-58) hrvatskipdf 647 KB
Ante Munitić, Anita Jeličić
Izvorni znanstveni članak
 
PROPAGATION PREDICTION FOR INDOOR WIRELESS COMMUNICATION BASED ON NEURAL NETWORKS engleskipdf 797 KB
Predviđanje rasprostiranja elektromagnetskog polja u bežičnim komunikacijama zatvorenog prostora zasnovano na neuronskim mrežama (str.59-68)  
Ivan Vilović, Robert Nađ, Zvonimir Šipuš
Izvorni znanstveni članak
 
Standard Marine Communication Phrases  
STANDARDNI POMORSKO-KOMUNIKACIJSKI IZRAZI (str.69-70) hrvatskipdf 484 KB
Lia Dragojević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
About Wax (of Candle) and Vessel (with Sails)  
O VOSKU (SVIJEĆE) I BRODU (NA JEDRA) (str.71-72) hrvatskipdf 478 KB
Josip Lovrić
Ostalo
 
Željko Kurtela won Ph D degree with the thesis titled Methodology of Water Ballast Procedure Aboard Vessel  
DR. SC. ŽELJKO KURTELA JE OBRANIO DISERTACIJU POD NASLOVOM METODOLOGIJA POSTUPANJA S VODENIM BALASTOM NA BRODU (str.73-74) hrvatskipdf 461 KB
Josip Lovrić
Ostalo
 
Jadran Šundrica won Ph D degree with the thesis titled Models of Spatially Reinforced Structures of Composites  
DR. SC. JADRAN ŠUNDRICA JE OBRANIO DISERTACIJU „MODELI PROSTORNO OJAČANIH STRUKTURA KOMPOZITA“ (str.75-76) hrvatskipdf 465 KB
Josip Lovrić
Ostalo
 
Saša Selmanović won MA degree with the work titled The impact of additional programme of volleyball and basketball onto morphological and motoric features of fifth grade pupils  
MR. SC. SAŠA SELMANOVIĆ OBRANIO MAGISTARSKI RAD “UTJECAJ DODATNOG PROGRAMA ODBOJKE I KOŠARKE NA MORFOLOŠKA I MOTORIČKA OBILJEŽJA UČENIKA 5. RAZREDA” (str.77-78) hrvatskipdf 464 KB
Josip Lovrić
Ostalo
 
Posjeta: 22.882 *