hrcak mascot   Srce   HID

Lahor : časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik,Vol. 1 No. 5
Datum izdavanja: rujna 2008.

Objavljen na Hrčku: 5. 2. 2009.
Sadržaj Puni tekst
Uvodna riječ (str.1-4) hrvatskipdf 52 KB
Zrinka Jelaska
Uvodnik
 
Hrvatsko-mađarski umni rječnik (str.5-18)  
Croatian-Hungarian Mental Lexicon (str.5-18) engleskipdf 165 KB
Judit Navracsics
Izvorni znanstveni članak
 
Izvorna odstupanja u hrvatskome kao inojezičnome (str.19-33) hrvatskipdf 153 KB
Native errors in Croatian as a second and foreign language (str.19-33)  
Milvia Gulešić-Machata, Sanda Lucija Udier
Izvorni znanstveni članak
 
Prijenosna odstupanja govornika njemačkoga u ovladavanju hrvatskim jezikom (str.34-52) hrvatskipdf 176 KB
Errors caused by language transfer while learning Croatian as L2 (str.34-52)  
Željka Macan, Zrinka Kolaković
Izvorni znanstveni članak
 
Sprečavanje komunikacijskih smetnji u nastavi hrvatskoga jezika i književnosti (str.53-65) hrvatskipdf 152 KB
Avoiding communication interferences in teaching Croatian language and literature (str.53-65)  
Mirjana Benjak, Vesna Požgaj-Hadži
Prethodno priopćenje
 
Glas r u hrvatskome, njemačkome i engleskome jeziku (str.66-79) hrvatskipdf 152 KB
R-sound in Croatian, German and English language (str.66-79)  
Aleksandra Ščukanec
Pregledni rad
 
Poredbena analiza pojma asimilacije u engleskome i hrvatskome jeziku (str.80-96) hrvatskipdf 163 KB
Comparative analysis of the concept of assimilation in English and Croatian (str.80-96)  
Sanja Škifić
Pregledni rad
 
Aktivnosti u nastavi hrvatskoga jezika kao drugoga i stranoga za početnike (str.97-113) hrvatskipdf 158 KB
Teaching activities in Croatian as L2 and FL classroom (str.97-113)  
Marinela Aleksovski
Stručni rad
 
Procjenjivanje i vrjednovanje u hrvatskome jeziku (str.115-125) hrvatskipdf 129 KB
Assessment and Evaluation in Croatian Language (str.115-125)  
Zrinka Jelaska, Lidija Cvikić
Stručni rad
 
Uvod u hrvatski za Ruse (str.127-129) hrvatskipdf 57 KB
Petar Vuković
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Raskršće na cesti dviju objavljenih knjiga (str.130-134) hrvatskipdf 75 KB
Martina Kekelj
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Prvi specijalizirani znanstveni skup: Rano učenje hrvatskoga jezika (RUHJ) (str.135-139) hrvatskipdf 83 KB
Katarina Aladrović
Sažetak sa skupa
 
Drugi okrugli stol o hrvatskim studijima u svijetu (str.140-145) hrvatskipdf 72 KB
Tanja Brešan, Gordan Matas
Sažetak sa skupa
 
Poredbena istraživanja inojezičnoga hrvatskoga i makedonskoga (str.146-149) hrvatskipdf 69 KB
Stanislava Staša Tofoska, Zrinka Kolaković
Sažetak sa skupa
 
Najave znanstvenih skupova i jezikoslovnih škola (str.151-152) hrvatskipdf 47 KB
Vijest  
Posjeta: 32.177 *