hrcak mascot   Srce   HID

Colloquia Maruliana ..., Vol. 2, 1993.


Colloquia Maruliana ...,Vol. 2
Datum izdavanja: travnja 1993.

Objavljen na Hrčku: 15. 3. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Kazalište kao upozorenje (Nekoliko napomena uz Marulićevo Govoren'je svetog Bernarda od duše osujene) (str.5-8) hrvatskipdf 259 KB
Il teatro come avvertimento (Un breve commento al Govoren'je svetog Bernarda od duše osujene di M. Marulić) (str.119-120)  
Ivo Frangeš
Izvorni znanstveni članak
 
O nekim izdanjima Quinquaginta parabolae i De humilitate et gloria Christi Marka Marulića (str.9-12) hrvatskipdf 226 KB
Intorno alle edizioni sconosciute delle Quinquaginta parabolae e del De humilitate et gloria Christi di Marko Marulić (str.120-121)  
Petar Runje
Izvorni znanstveni članak
 
O nekim problemima Marulićevih latinskih tekstova (str.13-15) hrvatskipdf 166 KB
Intorno ad alcuni problemi dei testi latini di Marulić (str.121-122)  
Branimir Glavičić
Izvorni znanstveni članak
 
Marulićev Hercules moralisatus (o alegoriji u Dijalogu o Herkulu) (str.16-35) hrvatskipdf 1 MB
Il "Hercules moralisatus" di Marulić (Intorno all'allegoria nel Dialogo su Ercole) (str.122-124)  
Bratislav Lučin
Izvorni znanstveni članak
 
Šižgorićeve i Marulićeve latinske pjesme o apostolima (str.36-48) hrvatskipdf 665 KB
Le poesie latine sugli apostoli del Šižgorić e del Marulić (str.124-125)  
Darko Novaković
Izvorni znanstveni članak
 
Marulić u "Danici Ilirskoj" (str.49-52) hrvatskipdf 197 KB
Marko Marulić sulla "Danica Ilirska" (str.125-125)  
Mirko Tomasović
Izvorni znanstveni članak
 
Sabellico, Marulićev "čitatelj" (str.53-67) hrvatskipdf 969 KB
Sabellico come il "lettore" di Marulić (str.126-126)  
Charles Béné
Izvorni znanstveni članak
 
Marulova Carmen de doctrina u španjolskom prijevodu (str.68-72) hrvatskipdf 222 KB
Il Carmen de doctrina di Marko Marulić nella traduzione spagnola (str.126-127)  
Karlo Budor
Izvorni znanstveni članak
 
Izdanja Marulićeve "Institucije" na talijanskom jeziku (str.73-77) hrvatskipdf 255 KB
Traduzioni italiane del "De institutione" di Marko Marulić (str.127-127)  
Herci Ganza
Izlaganje sa skupa
 
Jesu li autori mađarskih "Judita" 16. stoljeća - Sztárai Mihály i Tinódi Sebastyén - poznavali Marulićevu "Juditu"? (str.78-83) hrvatskipdf 323 KB
Conoscevano gli autori delle "Giuditte" ungheresi del Cinquecento - Sztárai Mihály i Tinódi Sebastyén - la "Giuditta" di Marulić? (str.128-128)  
Klara Gönc Moačanin
Izvorni znanstveni članak
 
Marulićev ljetopis (IV) (rujan 1991 - kolovoz 1992) (str.84-116) hrvatskipdf 2 MB
Gli annali maruliani (IV) (str.128-129)  
Mirko Tomasović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Marko Marulić - Tiskana djela 1506-1992. (izložba u sklopu "Marulićevih dana", Split, travanj 1992) (str.117-117) hrvatskipdf 115 KB
Marko Marulić - Opere stampate 1506-1992 (La mostra accompagnante le Giornate maruliciane, Spalato, Aprile 1992) (str.129-129)  
Nevenka Bezić-Božanić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Posjeta: 12.433 *