hrcak mascot   Srce   HID

Radovi : Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,Vol. 20 No. 1
Datum izdavanja: rujna 1987.

Objavljen na Hrčku: 3. 8. 2010.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.3-4) hrvatskipdf 268 KB
Ostalo  
Gnostički odnos prema dualizmu (str.5-43) hrvatskipdf 6 MB
L’attitude gnostique envers le dualisme (Résumé) (str.43-43)  
Miroslav Brandt
Izvorni znanstveni članak
 
Ustrojstvo i poslovanje dalmatinskog zemljišno-veresijskog zavoda (1898- 1924) (str.45-74) hrvatskipdf 4 MB
Struktur und Tätigkeit des dalmatinischen Landshypotekeninstituts (1898–1924) (Zusammenfassung) (str.74-74)  
Ivo Perić
Izvorni znanstveni članak
 
Položaj dalmatinskog težaka i njegova borba za zemlju od 1919. do 1929. (str.75-100) hrvatskipdf 4 MB
Die Lage der Landarbeiter in Dalmatien und ihr Kampf um Landbesitz von 1919 bis 1929 (Zusammenfassung) (str.100-100)  
Franko Mirošević
Izvorni znanstveni članak
 
Pregled hrvatskog iseljeničkog novinstva u južnoj Americi do Prvoga svjetskog rata (str.101-127) hrvatskipdf 4 MB
Analisis del periodismo de la emigracion croata en la America del Sur (Resumen) (str.127-127)  
Ljubomir Antić
Pregledni rad
 
Hajdučija u Hrvatskoj 60. godina 19. stoljeća (str.129-158) hrvatskipdf 4 MB
Das Heiduckenwesen in Kroatien in den 60-er Jahren des 19. Jhs (Zusammenfassung) (str.157-158)  
Dragutin Pavličević
Izvorni znanstveni članak
 
Stvarnost i zabluda u sadržaju jedne spomen ploče u Poljicima (str.159-169) hrvatskipdf 2 MB
Reality and Fallacy in the content of a memorial tablet (Summary) (str.169-169)  
Ante Laušić
Pregledni rad
 
Periodizacija i ocjene ustanka Srba u Vojvodini godine 1848/49. u našoj historiografiji (str.171-178) hrvatskipdf 1 MB
Zlato Stublić
Pregledni rad
 
Srpske škole u Petrinji i Kostajnici i njihovi fondovi 1802. (str.179-181) hrvatskipdf 467 KB
Die serbischen Schulen in Petrinja und Kostajnica und ihre Fonds 1802 (Zusammenfassung) (str.181-181)  
Ivan Jurišić
Pregledni rad
 
Jelena Nelipčić, splitska vojvotkinja i bosanska kraljica (str.183-193) hrvatskipdf 2 MB
Jelena Nelipčić - Herzogin von Split und Königin von Bosnien (Zusammenfassung) (str.193-193)  
Dubravko Lovrenović
Izvorni znanstveni članak
 
»Temeljite uprave za Karlovacsku, Varasdinsku, Banovsku, Slavonsku, i Banatsku Vojne granice« iz 1807. godine (str.195-214) hrvatskipdf 3 MB
Grundgesetze für die Carlstädter-warasdiner, Banal Slavonische und Banatische Militärgränze (1807) (Zusammenfassung) (str.214-214)  
Drago Roksandić
Prethodno priopćenje
 
Pisma Ante Cilige glavnom uredniku »Nove Evrope« Milanu Ćurčinu (1936- 1940) (str.215-268) hrvatskipdf 7 MB
Письма доктора Анте Цилиги главному редактору журнала »Нова Европа« Милану Чурчину (1936-1940) (Резюме) (str.268-268)  
Ivan Očak, Petar Strčić
Prethodno priopćenje
 
Welt der Slawen, Geschichte, Gesellschaft, Kultur (Svijet Slavena, povijest, društvo, kultura), ur. Joachim Hermann, Urania-Verlag, Leipzig, Jena, Berlin, 1986, 322 str. (str.269-273) hrvatskipdf 810 KB
Neven Budak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Norman Foster: Hodočasnici, GZH 1986 (Die Pilger, 1982), prijevod Michelin Popović, urednik biblioteke Albert Goldstein (str.273-275) hrvatskipdf 532 KB
Neven Budak
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Georges Duby, Vitez, žena i svećenik, Zagreb, 1987. (str.275-278) hrvatskipdf 692 KB
Zdenka Janeković-Römer
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Život i rad Vuka Stef. Karadžića (26. okt. 1787. + 26. jan. 1864), napisao Ljub. Stojanović. Beograd 1924. i 1987. (str.278-280) hrvatskipdf 553 KB
Mirjana Strčić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Filip Potrebica, Požeška županija za revolucije 1848-1849. (str.281-284) hrvatskipdf 712 KB
Robert Parnica
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Miroslav Bertoša: jedna zemlja, jedan rat. Istra 1615/1618. Pula 1986, str. 112 (str.284-285) hrvatskipdf 395 KB
Zlatko Stublić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Ante Sekulić, Narodni život i običaji bačkih Bunjevaca. ZNŽO, knj. 50, Zagreb 1986, 518 stranica + fotosi crno bijeli i u boji (str.286-287) hrvatskipdf 413 KB
Anđelko Mijatović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Miroslav Bertoša, Mletačka Istra u XVI. i XVII. stoljeću. sv. I-II, Pula 1986, Istarska naklada, 844. str. (str.287-288) hrvatskipdf 389 KB
Anđelko Mijatović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Franjo Difnik, Povijest Kandijskog rata u Dalmaciji. Split 1986. str. 412 + fotosi (str.288-291) hrvatskipdf 702 KB
Anđelko Mijatović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Petar Korunić, Jugoslavenska ideologija u hrvatskoj i slovenskoj politici, Hrvatsko- Slovenski politički odnosi 1848- 1870., knj. I, Zagreb 1986, Globus, 422 str. + crno bijeli fotosi (str.291-292) hrvatskipdf 383 KB
Anđelko Mijatović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Henri Mendras, Seljačka društva. Elementi za jednu teoriju seljaštva, Globus, Zagreb 1986. (str.293-297) hrvatskipdf 870 KB
Iskra Iveljić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Karl Kaser, Freier Bauer und Soldat. Die Militarisierung der agrarischen Gesellschaft in der Kroatisch- Slawonischen Militärgrenze (1535- 1881), Graz 1986, 613 (str.297-299) hrvatskipdf 501 KB
Dragutin Pavličević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Radovi Centra za historijska istraživanja u Rovinju. (Vol. 14, 15. i 16.) (str.301-306) hrvatskipdf 853 KB
Slaven Bertoša
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Bibliografija radova Mirjane Gross (U povodu 65-godišnjice života i 35-godišnjice znanstvenog rada) (str.307-316) hrvatskipdf 931 KB
Agneza Szabo
Bibliografija
 
Prof. dr. Ferdinand Hauptmann (str.317-318) hrvatskipdf 265 KB
Dragutin Pavličević
In memoriam, Nekrolog, Obituarij
 
Popis izdanja Instituta – Zavoda za hrvatsku povijest (str.319-320) hrvatskipdf 286 KB
Bibliografija  
Radovi 20. Suradnici u ovom broju [unutrašnja strana zadnje korice] (str.321-321) hrvatskipdf 179 KB
Kazalo  
Posjeta: 26.919 *