hrcak mascot   Srce   HID

Tourism and hospitality management, Vol. 12 No. 1, 2006.


Datum izdavanja: lipnja 2006.

Objavljen na Hrčku: 2. 12. 2010.
Sadržaj Puni tekst
UČINCI LIBERALIZACIJE TRGOVINE IZMEĐU ZEMALJA JUGOISTOČNE EUROPE  
THE EFFECTS OF TRADE LIBERALISATION AMONG THE SOUTH EASTERN EUROPEAN COUNTRIES (str.1-17) engleskipdf 322 KB
Dražen Derado
Izvorni znanstveni članak
 
HOTELSKIM PODUZEĆIMA DANAS TREBAJU RAČUNOVODSTVENE KVALIFIKACIJE  
ACCOUNTING SKILLS HOTEL ENTERPRISES NEED TODAY (str.19-34) engleskipdf 283 KB
Slavka Kavčič, Eva Mihelčič
Izvorni znanstveni članak
 
MODERN TRENDS IN DEVELOPMENT OF TOURISM WITHIN EUROPEAN UNION AND THEIR IMPLICATIONS UPON CROATIA  
SUVREMENI TRENDOVI U RAZVOJU TURIZMA U EUROPSKOJ UNIJI I IMPLIKACIJE NA HRVATSKU (str.35-55) hrvatskipdf 338 KB
Ivan Vuković
Izvorni znanstveni članak
 
PRAGMALINGVISTIČKI ASPEKTI STVARANJA IMIDŽA TURISTIČKE DESTINACIJE  
PRAGMALINGUISTIC ELEMENTS IN TOURIST DESTIONATION IMAGE FORMATION (str.57-66) engleskipdf 268 KB
Nevenka Blažević, Aneta Stojić
Prethodno priopćenje
 
OPTIMALIZACIJA RJEŠAVANJA MARKETINŠKIH PROBLEMA U TURIZMU ANALIZOM TIJEKA ODLUČIVANJA  
USING DECISION-PROCESS ANALYSIS IN OPTIMISING PROBLEM SOLVING IN TOURISM MARKETING (str.67-78) engleskipdf 309 KB
Igor Brajdić, Tomislav Jurković, Sandra Pokos
Prethodno priopćenje
 
WOMEN MANAGERS IN THE CROATIAN HOSPITALITY INDUSTRY  
ŽENE MENADŽERI U HRVATSKOM HOTELIJERSTVU (str.79-88) hrvatskipdf 254 KB
Vlado Galičić, Zoran Ivanović
Prethodno priopćenje
 
LATEST TRENDS AT FINANCIAL MARKETS: EXCHANGES BECOMES VIRTUAL FINANCIAL INSTITUTIONS  
NAJNOVIJI TRENDOVI NA FINANCIJSKIM TRŽIŠTIMA: BURZE POSTAJU VIRTUALNE FINANCIJSKE INSTITUCIJE (str.89-100) hrvatskipdf 309 KB
Zdravko Bazdan
Pregledni rad
 
FORMING OF BUSINESS SYSTEM STRATEGY ACCORDING TO PROJECT APPROACH  
REALIZIRANJE STRATEGIJE POSLOVNOG SUSTAVA PO PROJEKTNOM PRISTUPU (str.101-110) hrvatskipdf 268 KB
Ante Bistričić
Pregledni rad
 
STRATEGIC THINKING IN DEVELOPING NAUTICAL TOURISM IN CROATIA  
STRATEŠKO PROMIŠLJANJE RAZVOJA NAUTIČKOG TURIZMA U HRVATSKOJ (str.111-117) hrvatskipdf 235 KB
Daniela Gračan
Pregledni rad
 
STAFF RESTRUCTURING AT PUBLIC COMPANIES AND ENTREPRENEURIAL TOOLS  
TEHNOLOŠKI VIŠKOVI JAVNIH PODUZEĆA I PODUZETNIČKE MOGUĆNOSTI (str.119-130) hrvatskipdf 490 KB
Radmila Grozdanić
Pregledni rad
 
ORGANISING AS A MANAGEMENT FUNCTION IN HOTEL INDUSTRY  
ORGANIZIRANJE U HOTELIJERSTVU KAO FUNKCIJA MENADŽMENTA (str.131-136) hrvatskipdf 244 KB
Nadia Pavia
Pregledni rad
 
PLANIRANJE FINANCIRANJA I UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM PROCESIMA  
CAPITAL BUDGETING AND MANAGEMENT OF INVESTMENT PROCESSES (str.137-148) engleskipdf 246 KB
Ante Rubelj
Pregledni rad
 
THE IMPORTANCE OF REENGINEERING IN THE DEVELOPMENT STRATEGY OF HOTEL AND TOURISM ENTERPRISES  
ZNAČAJ REINŽENJERINGA U RAZVOJNOJ STRATEGIJI HOTELSKO-TURISTIČKIH PODUZEĆA (str.149-156) hrvatskipdf 253 KB
Christian Stipanović
Pregledni rad
 
THE INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF) IN THE INTERNATIONAL ECONOMY  
DJELOVANJE MEĐUNARODNOG MONETARNOG FONDA (MMF) UNUTAR MEĐUNARODNE EKONOMIJE (str.157-170) hrvatskipdf 278 KB
Ana Vizjak
Pregledni rad
 
BENCHMARKING IN THE INTERNATIONAL ECONOMY  
DJELOVANJE “BENCHMARKINGA” U MEĐUNARODNOJ EKONOMIJI (str.171-182) hrvatskipdf 279 KB
Ana Vizjak, Romina Alkier Radnić
Pregledni rad
 
RECENZENTI  
REZENSENTEN  
REVIEWERS (str.183-184) engleskipdf 531 KB
Ostalo  
Posjeta: 58.399 *