Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Tourism and hospitality management

logo Tourism and hospitality management

ČASOPIS TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija od 1995. godine izdaje časopis pod nazivom Tourism and Hospitality Management. Časopis je od prvog dana nosio sva obilježja publikacije A1, budući da je odmah ustrojen međunarodni urednički odbor i međunarodni tim recenzenata. U početku su radovi u časopisu publicirani na tri jezika (hrvatski, njemački i engleski), dok se danas isključivo objavljuju na engleskom jeziku. Urednici časopisa su prof. dr. sc. Sandra Janković i dr. sc. Marko Perić. Tourism and Hospitality Management danas predstavlja renomirani međunarodni, multidisciplinarni časopis, u kojem se objavljuju istraživanja iz područja turizma i hotelske industrije, ali se prezentiraju i aktualne teme, koje su rezultat multidisciplinarnih istraživanja. Naglasak je na objavljivanju teorijskih spoznaja i rezultata empirijskih istraživanja, koji doprinose razvoju hotelsko-turističkog gospodarstva u zemljama jugoistočne Europe te pružaju potporu suvremenom menadžmentu u ovoj grani djelatnosti. Časopis nastoji potaknuti međusobnu razmjenu znanja i iskustva između znanstvenika, nastavnika i menadžera u turističkoj i hotelskoj industriji. Objavljeni članci se anonimno recenziraju od najmanje dva recenzenta, na način da recenzent ne može biti iz institucije autora. Objavljeni znanstveni članci se kategoriziraju kao izvorni znanstveni rad, prethodno priopćenje i pregledni rad. Časopis ne objavljuje stručne radove. Urednici zadržavaju pravo odbijanja radova koji ne udovoljavaju osnovnim kriterijima časopisa, bez upućivanja u postupak anonimnog recenziranja. Časopis od 1995. izlazi dva puta godišnje, a od 2021. tri puta (svibanj, kolovoz i prosinac), izdavanje časopisa financijski podupire Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment turizmu i ugostiteljstvu. Naklada je 50 primjeraka. Časopis se redovito distribuira na mnogobrojne inozemne institucije, ima široki krug korisnika te predstavlja danas jedan od vodećih znanstvenih časopisa u području turizma i hotelskog menadžmenta u jugoistočnoj Europi. Zauzima prominentnu ulogu u osiguranju informacijske osnovice za poboljšanje teorije i prakse turističko-hotelske industrije. Tekstovi objavljeni u časopisu, referiraju se u sljedećim bazama: ABI/INFORM (Proquest), CAB Abstracts - Leisure, Recreation and Tourism Abstracts (CABI Publishing), Cabell's Directories, EconLit (The American Economic Association), Emerging Sources Citation Index (ESCI)(Clarivate Analytics), ERIH Plus, Hospitality & Tourism Complete (EBSCO Publishing), Hrčak, RePEc, Scopus, ZBW – Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften.

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito inozemna, svi radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 1995.
  • Učestalost izlaženja: 4
  • Područja pokrivanja: Ekonomija, Društvene znanosti
  • Uključen u Hrčak: 06.07.2009.
  • Prava korištenja: Puni tekst radova ovog časopisa besplatno se smije koristiti za osobne, edukacijske ili istraživačke svrhe uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača. Radovi su dostupni pod uvjetima licence CC BY-NC-SA 4.0 International. Tourism and hospitality management je plavi Sherpa/RoMEO časopis.