hrcak mascot   Srce   HID

Publication date: June 1988

Published on HRČAK: 30 June 2011
Table of contents Full text
ANTUN ŠOJAT, O 60. OBLJETNICI ŽIVOTA I 30. OBLJETNICI ZNANSTVENOGA RADA; BIBLIOGRAFIJA (str.5-8) croatianpdf 886 KB
Božidar Finka
Editorial
 
PIĆA OD VINA I MLIJEKA I OD KVASINE I MLIJEKA I NJIHOVI HRVATSKI NAZIVI (str.15-34) croatianpdf 1 MB
Danijel Alerić
Original scientific paper
 
IME U DRUŠTVENOM I JEZIČNOM KONTEKSTU (str.35-41) croatianpdf 482 KB
Vida Barac-Grum
Original scientific paper
 
TVORBENI STATUS ŽENSKOG MOCIJSKOG PARNJAKA (str.43-49) croatianpdf 461 KB
Eugenija Barić
Original scientific paper
 
MEĐIMURSKA OJKONIMIJA I KNJIŽEVNI JEZIK (str.51-58) croatianpdf 554 KB
Anđela Frančić
Original scientific paper
 
ZAMJENICE U »SPOVIDI OPĆENOJ« (str.59-69) croatianpdf 694 KB
Lana Hudeček
Original scientific paper
 
O DISTRIBUCIJI I REALIZACIJI FONEMA U GOVORU ČREČANA (str.71-77) croatianpdf 428 KB
Ivan Kalinski
Original scientific paper
 
RANI RAZVITAK KAJKAVŠTINE (str.79-104) croatianpdf 2 MB
Mijo Lončarić
Original scientific paper
 
PORIJEKLO I ZNAČENJE RIJEČI e∫e/e∫∫e IZ »ŽIĆA SV. OTACA« (str.105-112) croatianpdf 539 KB
Dragica Malić
Original scientific paper
 
DEUTSCH-SLAWISCHES WÖRTERBUCH I BEČKI DOGOVORI (str.113-118) croatianpdf 444 KB
Mile Mamić
Original scientific paper
 
ANTROPONIMIJSKO ČITANJE GUNDULIĆEVA »OSMANA« (str.119-126) croatianpdf 509 KB
Zrnka Meštrović
Original scientific paper
 
GOVOR NAŠE DJECE U DIJASPORI (str.127-137) croatianpdf 689 KB
Milica Mihaljević
Original scientific paper
 
ZAMJENICE I ONOMATOPEJE (str.139-147) croatianpdf 661 KB
Mirko Peti
Original scientific paper
 
ETIMOLOŠKI PRINOSI: 3. krilat, 4. nastačilo/stačilo/staćel/pustaćelo, 5. vidulica/vidalica/vijulica/fidulica (str.149-161) croatianpdf 949 KB
Valentin Putanec
Original scientific paper
 
SLIČNOSTI I RAZLIKE U GOVORIMA OTOKA BRAČA KAO ODRAZ MIGRACIJSKIH KRETANJA (str.163-184) croatianpdf 1 MB
A. Sujoldžić, B. Finka, P. Šimunović, P. Rudan
Original scientific paper
 
RAZGRANIČAVANJE OPISNIH I ODNOSNIH PRIDJEVA (leksikološki i leksikografski problem) (str.185-197) croatianpdf 847 KB
Branka Tafra
Original scientific paper
 
O ETIMOLOŠKIM NAZNAKAMA U RJEČNIKU HRVATSKOGA ILI SRPSKOGA JEZIKA JAZU (str.199-215) croatianpdf 1 MB
Nada Vajs
Original scientific paper
 
KAJKAVSKI IKAVCI S GLEDIŠTA JEZIČNOGA KONTAKTA (str.217-231) croatianpdf 962 KB
Vesna Zečević
Original scientific paper
 
PRILOG ANALIZI SEMANTIČKE ZALIHOSTI (str.233-242) croatianpdf 584 KB
Marija Znika
Original scientific paper
 
Visits: 11.658 *