hrcak mascot   Srce   HID

Rudarsko-geološko-naftni zbornik, Vol. 23 No. 1, 2011.


Rudarsko-geološko-naftni zbornik,Vol. 23 No. 1
Datum izdavanja: prosinac 2011.

Objavljen na Hrčku: 22. 12. 2011.
Sadržaj Puni tekst
KONSTRUKCIJA I MEHANIČKA CJELOVITOST BUŠOTINA ZA UTISKIVANJE CO2 (str.1-8)  
DESIGN AND MECHANICAL INTEGRITY OF CO2 INJECTION WELLS (str.1-8) engleskipdf 1 MB
Nediljka Gaurina-Međimurec, Borivoje Pašić
Stručni rad
 
ELEKTRANE NA BIOPLIN I NJIHOV UTJECAJ NA OKOLIŠ (str.9-14)  
BIOGAS STATIONS AND THEIR ENVIRONMENTAL IMPACTS (str.9-14) engleskipdf 401 KB
Vladimir Lapčik, Marta Lapčikova
Stručni rad
 
ANALIZA ZNAČAJA PROJEKATA DOBAVE PRIRODNOG PLINA ZA EUROPU – JUŽNI TOK I NABUCCO (str.15-24) hrvatskipdf 2 MB
NATURAL GAS SUPPLY PROJECTS FOR EUROPE – SOUTH STREAM AND NABUCCO (str.15-24)  
Domagoj Sučić, Daria Karasalihović Sedlar, Lidia Hrnčević
Pregledni rad
 
ANALIZA DOSTUPNOSTI KAPACITETA TERMINALA ZA UPLINJAVANJE UPP-A RADI OSIGURAVANJA SIGURNOSTI OPSKRBE EUROPE PRIRODNIM PLINOM (str.25-38) hrvatskipdf 2 MB
LNG REGASIFICATION TERMINALS ACCESS CAPACITY ANALYSIS FOR SECURITY OF EUROPEAN NATURAL GAS SUPPLY (str.25-38)  
Matija Veselić, Daria Karasalihović Sedlar, Lidia Hrnčević
Stručni rad
 
OTPLINJAVANJE RUDNIKA KAO TEMELJNI SIGURNOSNI ELEMENT U PODZEMNIM DIJELOVIMA PLINOVITIH RUDNIKA UGLJENA NA UGLJENONOSNOM PODRUČJU OSTRAVA - KARVINÁ (str.39-44)  
MINE DEGASIFICATION AS BASIC SAFETY ELEMENT IN THE UNDERGROUND PARTS OF GASSY COAL MINES IN THE OSTRAVA – KARVINÁ COALFIELD (str.39-44) engleskipdf 1 MB
Vlastimil Hudeček, Petr Urban, Pavel Zapletal
Pregledni rad
 
UTJECAJ NA OKOLIŠ PRI DOPREMI MINERALNIH SIROVINA ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKIH MATERIJALA U GRAD ZAGREB I ZAGREBAČKU ŽUPANIJU (str.45-52) hrvatskipdf 734 KB
THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF THE DELIVERY OF MINERAL RAW MATERIALS USED FOR BUILDING MATERIALS PRODUCTION TO THE CITY OF ZAGREB AND THE ZAGREB COUNTY (str.45-52)  
Karolina Novak, Ivo Galić, Darko Vrkljan
Stručni rad
 
MOGUĆNOST OPLEMENJIVANJA KVARCNIH PIJESAKA HRVATSKIH LEŽIŠTA PRIMJENOM MEHANIČKOG ATRICIJSKOG ČIŠĆENJA (str.53-66) hrvatskipdf 1 MB
POSSIBILITY OF BENEFICIATION OF SILICA SAND FROM THE CROATIAN DEPOSITS USING ATTRITION SCRUBBING (str.53-66)  
Ivan Sobota, Branko Salopek, Gordan Bedeković, Anamarija Kutlić
Izvorni znanstveni članak
 
UTJECAJ TEMPERATURE I RELATIVNE VLAŽNOSTI U LABORATORIJU NA ISPITIVANJE KAPACITETA UPIJANJA VODE (str.67-76) hrvatskipdf 770 KB
THE IMPACT OF LABORATORY AIR TEMPERATURE AND RELATIVE HUMIDITY ON BENTONITE WATER ABSORPTION CAPACITY (str.67-76)  
Helena Strgar, Dubravko Domitrović, Biljana Kovačević Zelić
Izvorni znanstveni članak
 
Posjeta: 14.477 *