hrcak mascot   Srce   HID

Filozofska istraživanja, Vol. 31 No. 3, 2011.


Filozofska istraživanja,Vol. 31 No. 3
Datum izdavanja: studenoga 2011.

Objavljen na Hrčku: 28. 12. 2011.
Sadržaj Puni tekst
SADRŽAJ (str.487-487) hrvatskipdf 266 KB
Ostalo  
CONTENTS (str.488-488) engleskipdf 253 KB
CONTENU (str.488-488) francuskipdf 253 KB
INHALT (str.488-488) njemačkipdf 253 KB
Ostalo  
Politika, praktična filozofija i svijet života. U povodu 80. obljetnice života Ante Pažanina. Uz temu (str.489-490) hrvatskipdf 268 KB
Pavo Barišić
Uvodnik
 
O djelu i liku filozofa i profesora Ante Pažanina (str.491-498) hrvatskipdf 316 KB
On the Figure and Work of Ante Pažanin – Philosopher and Professor (str.491-498)  
Hrvoje Jurić
Pregledni rad
 
Praktična filozofija i fenomenologija političkoga svijeta u djelu Ante Pažanina (str.499-510) hrvatskipdf 341 KB
Praktische Philosophie und Phänomenologie der politischen Welt im Werk von Ante Pažanin (str.499-510)  
Pavo Barišić
Pregledni rad
 
Filozofija svijeta života vs. transcendentalna egologija. Anti Pažaninu za 80. rođendan (str.511-522) hrvatskipdf 374 KB
Philosophie der Lebenswelt vs. transzendentale Egologie. Zum 80. Geburtstag Ante Pažanins (str.511-522)  
Milan Uzelac
Izvorni znanstveni članak
 
Horizont egzistencijalne antropologije – Heidegger, Kant, Scheler (str.523-535) hrvatskipdf 342 KB
Der Horizont der existenziale Anthropologie – Heidegger, Kant, Scheler (str.523-535)  
Željko Senković
Izvorni znanstveni članak
 
Mogućnost održivosti filozofske antropologije kod Karla Jaspersa (str.537-556) hrvatskipdf 449 KB
Die Möglichkeit der Abhaltung der philosophischen Anthropologie bei Karl Jaspers (str.537-556)  
Ljilja Budimir
Izvorni znanstveni članak
 
Egzistencijalna dijalektika slobode (str.557-574) hrvatskipdf 394 KB
Existentielle Dialektik von Freiheit (str.557-574)  
Marko Vučetić
Izvorni znanstveni članak
 
Usporednice antičke tradicije filozofskih komentara i indijske vedāntske filozofije (str.575-586) hrvatskipdf 400 KB
Parallels between Ancient Tradition of Philosophical Commentaries and Indian Vedāntic Philosophy (str.575-586)  
Ivan Andrijanić
Izvorni znanstveni članak
 
Vasubandhu o dharmičkoj ontologiji buddhističke škole sarvāstivāda-vaibhāṣika (Abhidharmakośa 5. 25–26 i Bhāṣya) (str.587-603) hrvatskipdf 463 KB
Vasubandhu on the Dharmic Ontology of the Sarvāstivāda-Vaibhāṣika Buddhist School (Abhidharmakośa 5. 25–26 and Bhāṣya) (str.587-603)  
Goran Kardaš
Izvorni znanstveni članak
 
Sloboda i otuđenje. O mišljenju Gaje Petrovića (str.605-618) hrvatskipdf 377 KB
Freedom and Alienation. On Thought of Gajo Petrović (str.605-618)  
Gracijano Kalebić
Izvorni znanstveni članak
 
Re-legitimiziranje univerziteta – jedan novi Witz (str.619-634) hrvatskipdf 401 KB
Re-Legitimierung der Universität – ein neuer Witz (str.619-634)  
Zoran Dimić
Izvorni znanstveni članak
 
Ubijanje nevinih: slučaj 11. rujna 2001. (str.635-649) hrvatskipdf 379 KB
Killing the Innocent: The Case of September 11 (str.635-649)  
Neven Petrović
Izvorni znanstveni članak
 
Antikrist Larsa von Triera kao alegorikum čovjekova odšašća (str.651-668) hrvatskipdf 752 KB
Lars von Triers Antichrist als Allegorik menschlicher Desurrektion (str.651-668)  
Tihomir Engler
Izvorni znanstveni članak
 
Holoni i holarhije (str.669-683) hrvatskipdf 373 KB
Holons and holarchies (str.669-683)  
Vanja Borš
Pregledni rad
 
RECENZIJE I PRIKAZI (str.685-697) hrvatskipdf 395 KB
Recenzija, Prikaz slučaja  
Posjeta: 22.531 *