hrcak mascot   Srce   HID

Crkva u svijetu : Crkva u svijetu, Vol. 20 No. 4, 1985.


Datum izdavanja: prosinca 1985.

Objavljen na Hrčku: 31. 10. 2012.
Sadržaj Puni tekst
Imanencija i transcendencija Crkve u svijetu (str.321-323) hrvatskipdf 208 KB
Immanence et transcendance de l’Eglise dans le monde (str.321-323)  
Drago Šimundža
Uvodnik
 
Budućnost vjere (str.324-337) hrvatskipdf 792 KB
Zukunft des Glaubens (str.324-337)  
Ante Kusić
Ostalo
 
Kriza ateizma (str.338-348) hrvatskipdf 574 KB
La crise de l’athéisme (str.338-348)  
Špiro Marasović
Ostalo
 
Crkva Leonarda Boffa (II) (str.349-365) hrvatskipdf 832 KB
Die Kirche nach der Lehre Leonards Boff (str.349-365)  
Vladimir Merćep
Ostalo
 
Svećenik u službi mladih (str.366-378) hrvatskipdf 595 KB
Prêtre et jeunes (str.366-378)  
Petar Šolić
Ostalo
 
Slavenski Apostoli — Slavorum Apostoli (str.379-385) hrvatskipdf 311 KB
Ratko Perić
Ostalo
 
Proslava 1100. obljetnice smrti sv. Metoda (str.385-385) hrvatskipdf 63 KB
Ostalo  
Sveti Metod i nadbiskupsko sjedište Sirmium u crkvenoj pokrajini Sclavonia (str.386-400) hrvatskipdf 649 KB
Saint Methodius and the archiépiscopal see of Sirmium in Slavonia (str.386-400)  
Imre Boba
Ostalo
 
Bog moje ljubavi (str.401-402) hrvatskipdf 99 KB
Anita Pavić
Ostalo
 
Večernji nasluti (str.403-403) hrvatskipdf 34 KB
Janko Bubalo
Ostalo
 
Na žalu morskom (str.404-404) hrvatskipdf 40 KB
Ivan Lendić
Ostalo
 
Zli duhovi (str.404-404) hrvatskipdf 40 KB
Josip Radić-Planinić
Ostalo
 
Jedan tekst, star dvije i pol tisuće godina (str.405-408) hrvatskipdf 243 KB
Gracijan Raspudić
Ostalo
 
Hrvatska znanstvena Biblija (str.408-411) hrvatskipdf 264 KB
Ivan Štambuk
Ostalo
 
Drugi međunarodni simpozij o crkvenoj povijesti u Hrvata (str.411-412) hrvatskipdf 140 KB
A.J. Matanić
Sažetak sa skupa
 
Bibliografija Crkve u svijetu (1966.—1985.) (str.413-451) hrvatskipdf 2 MB
Drago Šimundža
Bibliografija
 
Popis suradnika Crkve u svijetu s naznakom suradnje Izdanja Crkve u svijetu (str.452-456) hrvatskipdf 195 KB
Vlado Lozić
Ostalo
 
Nove knjige (str.459-460) hrvatskipdf 106 KB
Ostalo  
Posjeta: 9.956 *