hrcak mascot   Srce   HID

Lahor : časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik,Vol. 1 No. 1
Datum izdavanja: rujna 2006.

Objavljen na Hrčku: 3. 4. 2007.
Sadržaj Puni tekst
Uvodna riječ (str.VI-VII) hrvatskipdf 23 KB
Zrinka Jelaska
Uvodnik
 
Jezičnost i međujezičnost između sustava, podsustava i komunikacije (str.1-14) hrvatskipdf 149 KB
Language and interlanguage features between system, subsystem and communication (str.1-14)  
Dunja Pavličević-Franić
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatski uokviren engleskim: jezik australskih Hrvata kao prvi i drugi jezik (str.15-26) hrvatskipdf 117 KB
Croatian framed by English: The language of Australian Croatians as a ‘first’ and ‘second language’ (str.15-26)  
Boris Škvorc
Izvorni znanstveni članak
 
Hrvatski nastavni jezik u Gradišću u školsko-političkome kontekstu (str.27-35) hrvatskipdf 91 KB
Croatian as the Language of Instruction and Language Policy in Burgenland from 1921 onwards (str.27-35)  
Andrea Zorka Kinda-Berlakovich
Pregledni rad
 
Gramatičko-semantički pristup obradi padeža (str.36-48) hrvatskipdf 133 KB
Grammatical-semantic approach to Croatian Cases (str.36-48)  
Sanda Lucija Udier, Milvia Gulešić-Machata, Marica Čilaš-Mikulić
Izvorni znanstveni članak
 
Procjena izgovora neizvornih govornika hrvatskoga jezika (str.49-60) hrvatskipdf 101 KB
Pronunciation Assesment of Croatian as L2 (str.49-60)  
Ines Šafarić, Ana Ćalušić, Vesna Mildner
Izvorni znanstveni članak
 
Položaj glagolskih enklitika u nastavi hrvatskoga kao stranoga jezika za početnike (str.61-68) hrvatskipdf 72 KB
Verbal Enclitics in Teaching Croatian as a Foreign Language (str.61-68)  
Sanda Lucija Udier
Pregledni rad
 
Međukulturna kompetencija u nastavi hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika (str.69-82) hrvatskipdf 124 KB
Intercultural Competence in Teaching Croatian as a Second and a Foreign Language (str.69-82)  
Jasna Novak-Milić, Milvia Gulešić-Machata
Izvorni znanstveni članak
 
Nastavnici hrvatskoga kao stranoga jezika u susretu različitih kultura (str.83-89) hrvatskipdf 70 KB
Teachers of Croatian as a Foreign Language Between Different Cultures (str.83-89)  
Nives Opačić
Stručni rad
 
Odrasli učenici hrvatskoga jezika i komunikacijski pristup (str.90-97) hrvatskipdf 68 KB
Adult Learners of Croatian as a Foreign Language and the Communicational Approach (str.90-97)  
Antun Pavlin
Stručni rad
 
Komunikacijska kompetencija u ranome razdoblju usvajanja jezika (Dunja Pavličević-Franić: KOMUNIKACIJOM DO GRAMATIKE) (str.99-101) hrvatskipdf 35 KB
Tamara Gazdić-Alerić
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Kroz književnost do kompetencije u J2 (Marija Korom: KROATISCH FÜR DIE MITTELSTUFE) (str.102-105) hrvatskipdf 45 KB
Milvia Gulešić-Machata
Recenzija, Prikaz slučaja
 
A što kada hrvatski nije materinski jezik? (Zrinka Jelaska i suradnici: HRVATSKI KAO DRUGI I STRANI JEZIK) (str.106-110) hrvatskipdf 48 KB
Jelena Kuvač, Maša Musulin
Recenzija, Prikaz slučaja
 
HIDIS - Prvi znanstveni skup o hrvatskome kao drugome i stranome jeziku (str.111-127) hrvatskipdf 144 KB
HIDIS - The First Scientific Conference of Croatian as a Second and a Foreign Language (str.111-127)  
Milvia Gulešić-Machata, Jasna Novak-Milić, Sanda Lucija Udier
Recenzija, Prikaz slučaja
 
EUROSLA 15 - Petnaesta godišnja konferencija Europskoga društva za drugi jezik (str.128-131) hrvatskipdf 41 KB
Marta Medved-Krajnović
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Jezik i identiteti - skup Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL) u Splitu (str.132-135) hrvatskipdf 44 KB
Ivana Olujić, Petar Radosavljević
Recenzija, Prikaz slučaja
 
O hrvatskome kao J2 i na internetu (str.137-138) hrvatskipdf 26 KB
Lidija Cvikić
Ostalo
 
Hrvatski jezik i književnost u virtualnome svijetu (str.139-140) hrvatskipdf 27 KB
Maša Musulin
Ostalo
 
`Navrh' nam je `jezika' (str.141-142) hrvatskipdf 26 KB
Tatjana Ratkajec
Ostalo
 
Ime hrvatskoga jezika u svijetu - proglas (str.143-144) hrvatskipdf 26 KB
Josip Silić, Sudionici HIDISA
Vijest
 
Posjeta: 46.835 *