hrcak mascot   Srce   HID

Policija i sigurnost, Vol. 21 No. 4, 2012.


Policija i sigurnost,Vol. 21 No. 4
Datum izdavanja: ožujak 2013.

Objavljen na Hrčku: 9. 4. 2013.
Sadržaj Puni tekst
Sadržaj (str.675) hrvatskipdf 28 KB
Contents (str.676) engleskipdf 28 KB
Biserka Mataković El-Och
Kazalo
 
Zaštitna obilježja i trendovi krivotvorenja novčanica i kovanica eura (str.677-707) hrvatskipdf 7 MB
Security Features and Counterfeiting Trends of Euro Banknotes and Coins (str.708) engleskipdf 7 MB
Samanta Šećer, Nevenka Škavić, Gordan Mršić
Stručni rad
 
Kritički pogled na razvoj i stanje kriminalistike u Sloveniji (1920.–2012.) (str.709-730) hrvatskipdf 821 KB
Critical Overview of the Development and Status of Criminal Investigation in Slovenia (1920–2012) (str.731) engleskipdf 821 KB
Darko Maver
Pregledni rad
 
Povrede službene dužnosti policijskih službenika (str.732-751) hrvatskipdf 709 KB
Violations of Official Duty by Police Officers (str.752) engleskipdf 709 KB
Damir Juras
Pregledni rad
 
Neke primjedbe o izdvajanju nezakonitih materijalnih dokaza (str.753-773) hrvatskipdf 758 KB
Some Objections on the Theories on Exclusion of Unlawfully Obtained Real Evidence (str.774) engleskipdf 758 KB
Željko Karas
Pregledni rad
 
Normativna uređenost pohrane, obrade i čuvanja podataka molekularno-genetske analize u Republici Hrvatskoj (str.775-788) hrvatskipdf 522 KB
The Normative Regulation of Storing, Processing and Keeping Data Stemming From Molecular Genetics Analysis in the Republic of Croatia (str.789) engleskipdf 522 KB
Petar Veić
Pregledni rad
 
Kaznena djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava – zajedničke karakteristike (str.790-798) hrvatskipdf 328 KB
Crimes Against Humanity and International Law – Common Features (str.799) engleskipdf 328 KB
Sadmir Karović
Stručni rad
 
Policija i probacija – novi partneri u zaštiti zajednice? (str.800-820) hrvatskipdf 981 KB
Police and Probation − New Partners in Community Protection? (str.821) engleskipdf 981 KB
Irma Kovčo Vukadin, Snježana Maloić, Saša Rajić
Pregledni rad
 
Oblici mobinga i sudska zaštita žrtava mobinga (str.823-836) hrvatskipdf 433 KB
Renata Pražetina
Stručni rad
 
Prikaz sudske presude koja posredno ili neposredno dodiruje policijsko postupanje (str.837-842) hrvatskipdf 181 KB
Ivan Matija
Ostalo
 
Sudska praksa o postupanju redarstvenih vlasti: posebne dokazne radnje, pretraga vozila odvjetnika, promjene postupovnog zakona u korist okrivljenika, odbijanje potpisivanja zapisnika (str.843-849) hrvatskipdf 216 KB
Željko Karas
Ostalo
 
Sudska praksa prekršajnih sudova (str.850-852) hrvatskipdf 72 KB
Branka Žigante Živković
Ostalo
 
Stručni skup: Zaštita djeteta svjedoka u postupcima policije te kaznenom i prekršajnom postupku (str.853-858) hrvatskipdf 198 KB
Daša Poredoš Lavor
Recenzija, Prikaz
 
Prikaz knjige: Dalibor Čepulo (ur.) – STATUT PAŠKE OPĆINE − STATUTA COMMUNITATIS PAGI Analiza kazni za prijestupe i delikte u Paškom statutu (str.859-881) hrvatskipdf 729 KB
Marijan Šuperina
Stručni rad
 
Policija i sigurnost - Sadržaj 2012 (str.883-888) hrvatskipdf 107 KB
Biserka Mataković El-Och
Kazalo
 
Popis izdanja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (str.889-892) hrvatskipdf 97 KB
Ostalo  
Posjeta: 24.433 *