hrcak mascot   Srce   HID

Datum izdavanja: ožujka 2003.

Objavljen na Hrčku: 5. 3. 2007.
Sadržaj Puni tekst
O nekim oblicima brige za siromašne i marginalne pojedince i grupe u dalmatinskim komunama u kasnom srednjem vijeku (str.1-27) hrvatskipdf 11 MB
On Some Aspects of Care for Poor and Marginalised Individuals and Groups in Dalmatian Late Medieval Communes (str.1-27)  
Zoran Ladić
Izvorni znanstveni članak
 
Granica između Splita i Poljica i splitsko-poljički sukobi u XIV. i XV. stoljeću (Dio prvi – Izdvajanje Poljica u zasebnu jedinicu i pitanje pripadnosti Primorja tijekom srednjeg vijeka) (str.29-57) hrvatskipdf 12 MB
Border Between Split and Poljica and Conflicts Among Them in the Fourteenth and Fifteenth Century (First Part – Formation of Poljica as a Separate Territorial Unit and the Question of to Whom Primorje Belonged during the Middle Ages) (str.29-57)  
Ante Nazor
Izvorni znanstveni članak
 
Pravni položaj stranaca u statutima dalmatinskih komuna (str.59-94) hrvatskipdf 14 MB
The Legal Position of Foreigners in the Statutes of Dalmatian Cities (str.59-94)  
Ante Birin
Stručni rad
 
Bilanca (rimanenze) u glavnoj računovodstvenoj knjizi Ivana i Lukrecije Detrico (1520.-1533.) (str.95-123) hrvatskipdf 10 MB
Le bilan (rimanenze) du livre principal de compte de Jean et Lucrèce Detrico (1520-1533) (str.95-123)  
Sabine Florence Fabijanec
Izvorni znanstveni članak
 
Raseljena plemićka obitelj za osmanske ugroze: primjer Berislavića de Werhreka de Mala Mlaka (Dio prvi - Stjepan Berislavić Vrhrički i Malomalački) (str.125-164) hrvatskipdf 16 MB
A Displaced Noble Family during the Ottoman Threat: the Example of the Berislavići de Werhreka de Mala Mlaka (First Part – Stephen Berislavić of Vrhrika and Mala Mlaka) (str.125-164)  
Ivan Jurković
Izvorni znanstveni članak
 
Dominis u pismima suvremenika Fulgentia Micantia u prijevodu Thomasa Hobbesa (str.165-182) hrvatskipdf 7 MB
Dominis in the Light of Letters of his Contemporary Fulgentio Micantio in the Translation of Thomas Hobbes (str.165-182)  
Vesna Gamulin Tudjina
Izvorni znanstveni članak
 
Prilog životopisu šibenskog biskupa Karla Antuna Donadonija (1723.-1756.) (str.183-215) hrvatskipdf 13 MB
A Contribution to a Biography of Bishop Karl Anthony Donadoni of Šibenik (1723-1756) (str.183-215)  
Lovorka Čoralić
Izvorni znanstveni članak
 
Korespondencija Šime Ljubića i Franje Račkog (str.217-268) hrvatskipdf 20 MB
Correspondence of Šime Ljubić and Franjo Rački (str.217-268)  
Tihana Luetić
Prethodno priopćenje
 
Nastojanja Ivana Kostrenčića oko poboljšanja statusa knjižničara u Sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu krajem 19. i početkom 20. stoljeća (str.269-286) hrvatskipdf 7 MB
The Efforts of Ivan Kostrenčić towards the Improvement of the Status of Librarian of the University Library in Zagreb at the End of the Nineteenth and at the Beginning of the Twentieth Century (str.269-286)  
Ivica Zvonar
Izvorni znanstveni članak
 
Regesta pergamena iz zbirke obitelji Fanfogna Garagnin u Muzeju grada Trogira (Dio prvi - Pergamene XIII., XIV. i XV. stoljeća) (str.289-321) hrvatskipdf 12 MB
Regesta of the Parchments from the Collection of the Fanfogna Garagnin Family Kept in the City Museum of Trogir (First Part – Parchments of the Thirteenth, Fourteenth and Fifteenth Centuries) (str.289-321)  
Jakov Stipišić
Izvorni znanstveni članak
 
Splitski spomenici. Dio prvi. Splitski bilježnički spisi. Svezak I. Spisi splitskog bilježnika Ivana pok. Çove iz Ankone od 1341. do 1344., prepisao Jakov Stipišić, regesta sastavio Ante Nazor, MSHSM vol. 53 Zagreb 2002., str. 392 (str.325-326) hrvatskipdf 148 KB
Branka Grbavac
Recenzija, Prikaz
 
Ludovik Crijević Tuberon, Komentari o mojem vremenu, Biblioteka Hrvatska povjesnica - Posebna izdanja, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2001., 341 str. (str.326-327) hrvatskipdf 143 KB
Zoran Ladić
Recenzija, Prikaz
 
Juraj Rattkay, Spomen na kraljeve i banove Kraljevstava Dalmacije, Hrvatske i Slavonije, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2001.; VIII, 374 str. (str.327-328) hrvatskipdf 141 KB
Ivica Zvonar
Recenzija, Prikaz
 
Sebastijan Slade, Fasti litterario Ragusini. Dubrovačka književna kronika (preveo i bilješkom popratio: prof. dr. Pavao Knezović), Biblioteka Hrvatska povjesnica- Posebna izdanja, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2001., 295 str. (str.329-330) hrvatskipdf 142 KB
Vladimir Huzjan
Recenzija, Prikaz
 
Hrvatska u doba kneza Branimira, Zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Benkovcu 12. lipnja 1998., Matica hrvatska, Zadar 2002., 227 str. (str.330-332) hrvatskipdf 214 KB
Branka Grbavac
Recenzija, Prikaz
 
Nataša Štefanec, Heretik Njegova Veličanstva: povijest o Jurju IV. Zrinskom i njegovu rodu, Biblioteka: Homines, tempora, loci [u prilozima: Fridericus Latom, Victoria Sarakanzigethana – Sárkányszigetska pobjeda, lat. prev. Zrinka Blažević], Zagreb: Barbat, 2001., XIII + 316 str. (str.332-338) hrvatskipdf 528 KB
Ivan Jurković
Recenzija, Prikaz
 
Lovorka Čoralić, Hrvati u procesima mletačke inkvizicije, Hrvatski institut za povijest, Dom i svijet, Zagreb 2001, 195 str. (str.338-339) hrvatskipdf 150 KB
Zoran Ladić
Recenzija, Prikaz
 
Ljudevit Anton Maračić, Malo čudo hrvatsko: hrvatski tragovi u Vječnom Gradu (u povodu 100. obljetnice Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima, 1901.-2001.), Teovizija-Zagreb, Biblioteka Svjedočenja, knj. VI., Zagreb 2001., 256 str. (str.340-344) hrvatskipdf 382 KB
Lovorka Čoralić
Recenzija, Prikaz
 
Dva priloga Mladena Andreisa povijesnoj antroponimiji i demografiji srednjodalmatinskih otoka Velog Drvenika i Ploče i mjesta Vinišća (str.344-347) hrvatskipdf 292 KB
Tihana Luetić
Recenzija, Prikaz
 
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 42, Zagreb-Zadar 2000., str. 518 (str.347-349) hrvatskipdf 217 KB
Tonko Marunčić
Recenzija, Prikaz
 
Radovi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 43, Zagreb-Zadar 2001., str. 506 (str.349-352) hrvatskipdf 288 KB
Ivan Majnarić
Recenzija, Prikaz
 
Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, sv. 39, Dubrovnik-Zagreb, 2001., 531 str. (str.352-354) hrvatskipdf 217 KB
Gordan Ravančić
Recenzija, Prikaz
 
Povijesni prilozi, Hrvatski institut za povijest, sv. 19, Zagreb 2000., 298 str. (str.354-356) hrvatskipdf 223 KB
Mirjana Sladonja
Recenzija, Prikaz
 
Povijesni prilozi, Hrvatski institut za povijest, sv. 20, Zagreb 2001., 314 str. (str.359-361) hrvatskipdf 219 KB
Ivan Majnarić
Recenzija, Prikaz
 
Povijesni prilozi, Hrvatski institut za povijest, sv. 21, Zagreb 2001., 312 str. (str.359-361) hrvatskipdf 224 KB
Ivan Matić
Recenzija, Prikaz
 
Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, sv. 32-33, Zagreb 1999.-2000., 520 str. (str.361-363) hrvatskipdf 230 KB
Meri Kunčić
Recenzija, Prikaz
 
Croatica christiana periodica. Časopis instituta za crkvenu povijest Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, god. 25, br. 47 (324 str.)-48 (192 str.), Zagreb 2001. (str.363-366) hrvatskipdf 300 KB
Iva Kurelac
Recenzija, Prikaz
 
Vjesnik državnog arhiva u Pazinu , god. 6-7 (1996-1997), sv. 6-7, Pazin 2001., str. 476 (str.367-369) hrvatskipdf 214 KB
Marunčić Tonko
Recenzija, Prikaz
 
Cahier de civilisation médiévale, Xe-XIIe siècles [Zbornik srednjovjekovne civilizacije, X.-XII. st.], 43e année, Centre d’études supérieurs de civilisation médiévale, Poitiers 2000, br. 169-172, 445 str. i 172b: Comptes rendus [Ocijene i prikazi], 120 str. (str.370-372) hrvatskipdf 218 KB
Sabine Florence Fabijanec
Recenzija, Prikaz
 
Cahier de civilisation médiévale, Xe-XIIe siècles [Zbornik srednjovjekovne civilizacije, X.-XII. st.], 44e année, Centre d’études supérieurs de civilisation médiévale, Poitiers 2001, br. 173-176, 418 str. i 176b: Bibliographie [Bibliografija], 309 str. (str.372-374) hrvatskipdf 211 KB
Sabine Florence Fabijanec
Recenzija, Prikaz
 
Posjeta: 27.385 *