hrcak mascot   Srce   HID

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje,Vol. 39 No. 1
Datum izdavanja: siječnja 2014.

Objavljen na Hrčku: 10. 1. 2014.
Sadržaj Puni tekst
O prozodiji staroštokavskog bereškog govora (str.1-10) hrvatskipdf 475 KB
On the Accentuation of the Old Štokavian Dialect of Bereg (str.1-10)  
Marina Balažev
Stručni rad
 
Fonologija i naglasak imenica u govoru mjesta Kali (str.11-68) hrvatskipdf 1 MB
Phonologie und Akzent der Substantive in der Mundart der Ortschaft Kali (str.11-68)  
Mislav Benić
Izvorni znanstveni članak
 
Naglasak i-glagolâ u govoru Banjolâ (str.69-82) hrvatskipdf 594 KB
The Accentuation of I-Verbs in the Local Dialect of Banjole (str.69-82)  
David Mandić
Izvorni znanstveni članak
 
Klasifikacija i akcentuacija govora istočne ludbreške Podravine (str.83-104) hrvatskipdf 3 MB
The Classification and Accentuation of the Dialects of the Eastern Ludbreg-Podravina Region (str.83-104)  
Katarina Novak
Izvorni znanstveni članak
 
O akcentuaciji glagolskih pridjeva radnih tipa neslъ u zapadnojužnoslavenskom (str.105-131)  
On the accentuation of l-participles of the type neslъ in western South Slavic (str.105-131) engleskipdf 679 KB
Tijmen Pronk
Izvorni znanstveni članak
 
Sklonidba i naglasak imenica srednjega roda o‐sklonidbe u govoru sela Jevšček kraj Livka (nadiški dijalekt slovenskoga jezika) (str.133-145) hrvatskipdf 590 KB
Declension and Accentuation of Neuter o-Stem Nouns in the Local Dialect of Jevšček near Livek (Nadiža/Natisone Dialect of Slovene) (str.133-145)  
Matej Šekli
Izvorni znanstveni članak
 
Akcentuacija govora otoka Iža (str.147-153) hrvatskipdf 484 KB
The Accentuation of the Dialect of the Island of Iž (str.147-153)  
Nataša Šprljan
Stručni rad
 
Naglasci u govorima i toponimiji Zažablja i Popova (str.155-173) hrvatskipdf 1 MB
Accent in the Dialects and Toponymy of Zažablje and Popovo (str.155-173)  
Domagoj Vidović
Izvorni znanstveni članak
 
Naglasak o-osnovâ muškoga roda u govoru Komazina (str.175-186) hrvatskipdf 510 KB
The Accent of Masculine O-Stems in the Dialect of Komazini (str.175-186)  
Perina Vukša Nahod
Izvorni znanstveni članak
 
Nekoliko zapažanja o tekstološkim i metodološkim problemima u proučavanju starohrvatskih pravnih termina u Marka Marulića (str.189-215) hrvatskipdf 628 KB
A Few Remarks on Textological and Methodological Problems in the Study of Old Croatian Legal Terms Used by Marko Marulić (str.189-215)  
Vuk-Tadija Barbarić
Izvorni znanstveni članak
 
Gramatički opis tvorbe pridjeva u slovnicama Andrije Torkvata Brlića i Antuna Mažuranića (str.217-233) hrvatskipdf 611 KB
Grammatical Description of Adjective Formation in Grammar Books by Andrija Torkvat Brlić and Antun Mažurani (str.217-233)  
Željka Brlobaš
Izvorni znanstveni članak
 
Vremenski instrumental (str.235-252) hrvatskipdf 468 KB
Instrumental of Time (str.235-252)  
Maja Glušac, Vlasta Rišner
Izvorni znanstveni članak
 
Gradišćanski Hrvati i gradišćanski hrvatski: neka neriješena pitanja (str.253-269)  
Burgenland Croats and Burgenland Croatian: some unanswered questions (str.253-269) engleskipdf 689 KB
Peter Houtzagers
Izvorni znanstveni članak
 
Frazemske polusloženice (od rječnika preko tvorbe do pravopisa i obratno) (str.271-291) hrvatskipdf 451 KB
»One-word« Idioms (str.271-291)  
Barbara Kovačević, Ermina Ramadanović
Izvorni znanstveni članak
 
Sabrani radovi Václava Macheka (str.295-297) hrvatskipdf 257 KB
Siniša Habijanec
Recenzija, Prikaz slučaja
 
Uvod hrvatskipdf 54 KB
Željko Jozić
Uvodnik
 
Sadržaj hrvatskipdf 43 KB
Contents engleskipdf 43 KB
Uredništvo
Kazalo
 
Posjeta: 21.622 *