Skoči na glavni sadržaj

Tranzicija , Vol. 19 No. 40, 2017.

  • Datum izdavanja: 05.07.2018.
  • Objavljen na Hrčku: 05.07.2018.

Sadržaj

Puni tekst

PROTUPRAVNA PRIMJENA GRANSKIH KOLEKTIVNIH UGOVORA (str. 1-21)

Stjepo Pranjić
Izvorni znanstveni članak


ZNAČAJ SPECIJALIZACIJE REGIJA ZA REGIONALNU KONVERGENCIJU U EU (str. 22-39)

Ivana Ujević*, Vinko Muštra
Izvorni znanstveni članak


UPRAVLJANJE RIZICIMA U BANKAMA I MIKROKREDITNIM ORGANIZACIJAMA U BOSNI I HERCEGOVINI – KOMPARATIVNA ANALIZA (str. 40-63)

Emira Kozarević, Meldina Kokorović, Mirnesa Baraković Nurikić
Prethodno priopćenje


UTJECAJ SEKTORA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA NA EKONOMSKI RAZVOJ BOSNE I HERCEGOVINE (str. 64-81)

Edin Arnaut, Dario Jerković
Prethodno priopćenje


ISPITIVANJE UTICAJA DEMOGRAFSKIH KARAKTERISTIKA POTROŠAČA NA KUPOVNO ODLUČIVANJE (str. 82-99)

Adis Puška, Selma Berbić, Jasmin Stovrag
Prethodno priopćenje


UTJECAJ EKONOMSKIH INTEGRACIJA NA VANJSKOTRGOVINSKU RAZMJENU: SLUČAJ ZONA SLOBODNE TRGOVINE BiH&EFTA (str. 100-114)

Hasan Mahmutović, Alem Merdić, Haris Omerika
Pregledni rad


NEIMOVINSKE ŠTETE U PRAVU OSIGURANJA BOSNE I HERCEGOVINE (str. 115-127)

Dubravko Grgić
Pregledni rad


Posjeta: 7.448 *