Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 26.09.2018.
  • Objavljen na Hrčku: 11.10.2018.

Sadržaj

Puni tekst

Osvrt na nazivlje tradicijskih alata u obradi kamena na području Hercegovine (str. 1-6)

Vlaho Akmadžić, Anton Vrdoljak, Marko Zelenika
Pregledni rad


Primjena kalcijevog karbonata u medicinske svrhe (str. 7-15)

Ivica Brizić, Martin Kondža
Pregledni rad


Blago hercegovačkog kamenjara – kamen i voda (str. 16-30)

Ivan Dugandžić
Pregledni rad


Problematika istraživanja i otvaranja kamenoloma arhitektonsko-građevnoga kamena (str. 31-37)

Amira Galić, Vinko Bilopavlović
Stručni rad


Mogućnosti eksploatacije i iskorištenja arhitektonsko-građevnog kamena u Hercegovini (str. 38-54)

Ivo Galić, Branimir Farkaš, Ivan Soldo, Dragan Vidić
Pregledni rad


Crkva sv. Franje – kamena ljepotica na Rasnu kod Širokog Brijega (str. 55-64)

Mladen Glibić, Ivo Čolak, Ivan Dugandžić
Pregledni rad


Arhitektonsko-građevinski kamen Bosne (str. 65-86)

Ismir Hajdarević, Elvir Babajić
Pregledni rad


Primjena lančane sjekačice u eksploataciji arhitektonsko građevnog kamena (str. 87-95)

Tomislav Korman, Trpimir Kujundžić
Pregledni rad


Petromehanika Jablaničkog gabra (str. 138-151)

Kenan Mandžić, Elvir Babajić, Adnan Ibrahimović, Enver Mandžić
Izvorni znanstveni članak


Prikaz rezultata geotehničkih istraživanja vapnenaca u Hercegovini (str. 165-185)

Maja Prskalo, Irena Leko, Josip Marinčić
Stručni rad


Eksperimentalno ispitivanje monoaksijalne čvrstoće očvrsle troske (str. 186-190)

Adis Skejić, Mladen Kapor, Đenari Čerimagić
Stručni rad


Ispitivanje kamena potpornih zidova HE Jablanica (str. 200-207)

Merima Šahinagić-Isović, Azra Špago, Marko Ćećez
Stručni rad


Kratak prikaz hercegovačkih suhozida (str. 208-236)

Krešimir Šaravanja, Frano Oreč, Azra Kurtović
Pregledni rad


Postupak izdavanja Okolišne dozvole za kamenolome u Federaciji Bosne i Hercegovine (str. 237-244)

Mario Zovko, Krešimir Šaravanja
Stručni rad


Analiza raspoloživih rezultata ispitivanja kamena „Tenelija“ (str. 245-273)

Krešimir Šaravanja, Davor Popić, Tomislav Marić, Jelena Radić-Kustura
Izvorni znanstveni članak


Posjeta: 19.422 *