Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 01.12.1982.
  • Objavljen na Hrčku: 11.09.2019.

Sadržaj

Puni tekst

Predgovor (str. 5-7)

Radovan Ivančević
Uvodnik


Gotika i renesansa u djelu Jurja Dalmatinca (str. 8-13)

Milan Prelog
Izvorni znanstveni članak


Uloga Jurja Dalmatinca u povijesti naše kulture (str. 14-18)

Cvito Fisković
Izvorni znanstveni članak


Stilske strukture u gotičkoj skulpturi Jadrana i zaleđa (str. 19-24)

Emilijan Cevc
Izvorni znanstveni članak


Giorgio da Sebenico and the Workshop of Giovanni Bon (str. 77-92)

Anne Markham Schulz
Izvorni znanstveni članak


Ancora su Giorgio da Sebenico a Venezia (str. 93-99)

Ileana Chiappini di Sorio
Izvorni znanstveni članak


Hipoteza o Jurju Dalmatincu urbanisti (str. 100-100)

Lionello Puppi
Sažetak sa skupa


Juraj Matejev Dalmatinac graditelj utvrda (str. 101-107)

Ana Deanović
Izvorni znanstveni članak


Crkvene prilike u Šibeniku u 15. stoljeću (str. 108-115)

Josip Soldo
Izvorni znanstveni članak


Utjecaji i odrazi Jurja Dalmatinca u Šibeniku (str. 116-142)

Igor Fisković
Izvorni znanstveni članak


Juraj Dalmatinac u Splitu godine 1444. i 1448. (str. 143-157)

Milan Ivanišević
Izvorni znanstveni članak


Papalićeva palača i gotička arhitektura Jurja Dalmatinca u Splitu (str. 158-178)

Duško Kečkemet
Izvorni znanstveni članak


Dvije adaptacije Jurja Dalmatinca u Splitu (str. 179-186)

Jerko Marasović, Tomislav Marasović
Izvorni znanstveni članak


Juraj Dalmatinac i Zadar (str. 187-196)

Ivo Petricioli
Izvorni znanstveni članak


Portret Ivana Paleologa na šibenskoj katedrali (str. 197-197)

Ivo Petricioli
Sažetak sa skupa


Utjecaji Jurja Dalmatinca u Trogiru (str. 198-202)

Ivo Babić
Izvorni znanstveni članak


Jurjev Pag - sinteza antičkog i srednjovjekovnog urbanizma (str. 203-204)

Mate Suić
Sažetak sa skupa


Umjetnički krug Jurja Dalmatinca i Bosna (str. 205-208)

Pavao Anđelić
Izvorni znanstveni članak


Problem literarnih i likovnih predložaka za ikonografiju Arnirove grobnice (str. 209-216)

Anđelko Badurina
Izvorni znanstveni članak


Umjetnički obrt i djelo Jurja Dalmatinca (str. 217-222)

Nevenka Božani-Bezić
Izvorni znanstveni članak


Konzervatorski zahvati na djelima Jurja Dalmatinca (str. 223-228)

Ksenija Cicarelli
Izvorni znanstveni članak


Problemi konzervatorsko-restauratorskih radova na šibenskoj katedrali sv. Jakova (str. 229-234)

Ljerka Smailagić, Vinko Štrkalj
Izvorni znanstveni članak


Juraj Dalmatinac (str. 235-237)

Grgo Gamulin
Izvorni znanstveni članak


Juraj Ćulinović i slikarska zbivanja u Šibeniku u doba Jurja Dalmatinca (str. 238-248)

Kruno Prijatelj
Izvorni znanstveni članak


Juraj Dalmatinac u književnom kontekstu (str. 249-250)

Tonko Maroević
Izvorni znanstveni članak


Završna riječ u diskusiji (str. 253-253)

Milan Prelog
Ostalo


Posjeta: 21.500 *