Skoči na glavni sadržaj

Acta clinica Croatica , Vol. 60. No. Supplement 1, 2021.

  • Datum izdavanja: 01.01.2021.
  • Objavljen na Hrčku: 15.07.2021.

Sadržaj

Puni tekst

Impressum (str. 1-3)


Ostalo


Preamble (str. 7-7)


Uvodnik


Generalizirana ateroskleroza, metabolički sindrom i rezistentna hipertenzija - uzroci i posljedice (str. 12-12)

Dragan Klarić, Petra Grbić Pavlović, Marta Klarić
Recenzija, Prikaz slučaja


FRAX u bolesnika na hemodijalizi - preliminarni rezultati (str. 17-17)

Draško Pavlović, Sonja Dits, Dijana Knežević Strinavić, Slava Doko, Ivančica Hršak, Boris Kudumija
Izvorni znanstveni članak


Bubrežna funkcija je povezan s razvojem katarakte u bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2 (str. 23-23)

Martina Tomić, Romano Vrabec, Spomenka Ljubić, Tomislav Bulum, Ingrid Prkačin, Dario Rahelić
Izvorni znanstveni članak


Čimbenici koji utječu na varijabilnost krvnog tlaka u djece s esencijalnom hipertenzijom (str. 30-30)

Iva Škorić, Matej Šapina, Ivana Trutin, Karolina Kramarić, Ivica Škoro, Mario Laganović
Izvorni znanstveni članak


Razlike u biokemijskim reaktantima akutne faze i kvaliteti spavanja obzirom na tip krvožilnog pristupa u bolesnika liječenih hemodijalizom (str. 38-38)

Đorđe Pojatić, Davorin Pezerović, Ivana Tolj, Dunja Degmečić
Izvorni znanstveni članak


Slobodni tiroksin i trijodtironin su povezani s bubrežnom funkcijom u normoalbuminuričnih eutireoidnih bolesnika sa šećernom bolešću tipa 1 (str. 45-45)

Tomislav Bulum, Marijana Vučić Lovrenčić, Ingrid Prkačin, Lea Duvnjak
Izvorni znanstveni članak


Inkapsulirajuća peritonealna skleroza - uspješno medicinsko/kirurško liječenje i transplantancija bubrega: prikaz slučaja (str. 51-51)

Karmela Altabas, Nataša Črne Fureš, Ivana Kovačević Vojtušek, Bojana Maksimović, Velimir Altabas
Recenzija, Prikaz slučaja


Epidemiologija hepatitis E virusne infekcije u Hrvatskoj: kratki pregled (str. 56-56)

Anna Mrzljak, Tatjana Vilibić-Čavlek
Izvorni znanstveni članak


Povezanost sarkopenije i parodontitisa u bolesnika na kroničnoj hemodijalizi (str. 63-63)

Petra Kovačević, Mirela Maver Bišćanin, Selma Cvijetić Avdagić, Karla Kovačević, Velimir Altabas, Karmela Altabas
Izvorni znanstveni članak


Endovaskularno kreiranje dijalizne arteriovenske fistule (str. 70-70)

Luka Novosel, Vinko Vidjak, Dijana Zadravec
Izvorni znanstveni članak


Povezanost protutijela na receptor za M-tip fosfolipazu A2 s kliničkim karakteristikama i ishodom bolesnika s primarnom membranskom nefropatijom u 5-godišnjem praćenju (str. 77-77)

Mario Laganović, Ivica Horvatić, Ivan Bubić, Mario Ilić, Bojana Maksimović, Ana Kozmar, Ivana Vuković Brinar, Matija Crnogorac, Marijana Živko, Margareta Fištrek, Željka Jureković, Danica Galešić Ljubanović, Marijana Ćorić, Stela Bulimbašić, Krešimir Galešić, Mladen Knotek
Izvorni znanstveni članak


Kvantificiranje mikrovaskularnih promjena u kroničnih bubrežnih bolesnika (str. 85-85)

Damir Rebić, Aida Hamzić-Mehmedbašić, Orhan Lepara, Azra Ribić-Mrkonja, Zahid Lepara, Senad Hasanspahić
Izvorni znanstveni članak


Novonastala šećerna bolest nakon transplantacije bubrega: dijagnoza, rizični faktori i liječenje (str. 95-95)

Tomislav Bulum, Ingrid Prkačin, Lea Duvnjak
Izvorni znanstveni članak


Procjena oralnog zdravlja pacijenata na kroničnoj hemodijalizi i peritonejskoj dijalizi (str. 101-101)

Luka Šimunović, Bruno Špiljak, Karmela Altabas
Izvorni znanstveni članak


Antikoagulantna terapija u bolesnika s fibrilacijom atrija i kroničnom renalnom insuficijencijom (str. 113-113)

Marta Popović, Karmela Altabas, Matias Trbušić
Izvorni znanstveni članak


Probiotici i dijetalna prehrana bogata vlaknima uz protuupalne učinke usporava i progresiju kronične bubrežne bolesti (str. 117-117)

Ingrid Prkačin, Pavao Findri, Ana Marija Novak, Jakov Pleše, Tomislav Bulum, Ivan Bubić
Izvorni znanstveni članak


Utjecaj izvantjelesnog mrvljenja kamenaca šoknim valovima na bubreg (str. 124-124)

Klara Smolić, Dean Markić
Izvorni znanstveni članak


Tiopronin and/or NSAID? A Case of Nephrotic Syndrome and Acute Interstitial Nephritis in a Young Woman with Cystinuria. (str. 125-127)

Luka Vidović, Josipa Josipović, Petar Šenjug, Danica Galešić Ljubanović
Recenzija, Prikaz slučaja


Percutaneous Renal Biopsies in General Hospital Karlovac Between 2009 and 2020 - Our Results (str. 128-132)

Vlasta Kupres, Davorin Katušin, Žarko Belavić
Izvorni znanstveni članak


Clinical Significance of Zero-Time Renal Transplant Biopsies and Thin Glomerular Basement Membranes in Zero-Time Renal Transplant Biopsies (str. 133-141)

Petar Šenjug, Matija Horaček, Bojana Maksimović, Ksenija Vučur, Ivica Horvatić, Nikola Zagorec, Mladen Knotek, Danica Galešić Ljubanović
Izvorni znanstveni članak


Nurse Management in Dialysis Center in Covid-19 Time − Single-Center Experience (str. 142-146)

Bosiljka Devčić, Ivan Bubić, Vesna Babić, Božidar Vujičić, Sanjin Rački
Izvorni znanstveni članak


Outcome in Elderly Patients with Anca – Associated Glomerulonephritis Managed with Immunosuppressive Treatment (str. 148-153)

Karlo Kurtov, Mario Laganović, Sandra Karanović, Živka Dika, Ema Ivandić, Marijana Živko, Jelena Kos, Margareta Fištrek, Bojan Jelaković, Ivana Vuković Brinar
Izvorni znanstveni članak


Kliničke karakteristike i liječenje lupusnog nefritisa - preliminarna analiza opservacijskih podataka Nacionalnog referentnog centra (str. 163-163)

Tamara Knežević, Ivan Padjen, Stela Bulimbašić, Marijana Ćorić, Vanja Ivković, Mario Laganović, Branimir Anić
Izvorni znanstveni članak


Sex Differences in Cardiovascular Risk Factors and Renal Function among Young Adults after Intrauterine Growth Restriction (str. 164-172)

Lorka Tarnovski, Ivana Vuković Brinar, Majda Vrkić Kirhmajer, Tajana Željković Vrkić, Mario Laganović
Izvorni znanstveni članak


Izvještaj Hrvatskog registra biopsija nativnih bubrega za 2019. godinu (str. 179-179)

Mario Laganović, Lana Gellineo, Stela Bulimbašić, Snježana Šulc, Dinko Škegro, Marija Minažek, Jerko Barbić, Tea Vrdoljak Margeta, Ivan Bubić, Gordana Đorđević, Luka Vidović, Karmela Altabas, Petar Šenjug, Danica Galešić Ljubanović, Tina Đogaš, Merica Glavina Durdov, Josipa Radić, Gordan Babić, Marijana Gulin, Marina Vojković, Dragan Klarić, Dario Nakić, Vlasta Kupres, Ivana Vuković Brinar, Marijana Ćorić
Izvorni znanstveni članak


Posjeta: 22.450 *