Skoči na glavni sadržaj
  • Datum izdavanja: 15.03.2022.
  • Objavljen na Hrčku: 16.03.2022.

Sadržaj

Puni tekst

ISPITIVANJE MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA ČEŠERA KAO EKOLOŠKI PRIHVATLJIVIH ADITIVA U ISPLAKAMA NA BAZI VODE (str. 11-11)

Hani Al Khalaf, Mohammed Nagham Alhaj, Gabriella Federer Kovacsne
Izvorni znanstveni članak


PRIPREMA I ISPITIVANJE ISPLAKE NA BAZI VODE U SVRHU SMANJENJA SKLONOSTI DIFERENCIJALNOM PRIHVATU (str. 21-21)

Emine Yalman, Gabriella Federer-Kovacs, Tolga Depci
Izvorni znanstveni članak


ARHITEKTONSKE SLOŽENOSTI I MORFOLOŠKE VARIJACIJE SEDIMENTNIH VALOVA PLIO-PLEISTOCENSKIH KANALA U DELTI INDA (str. 54-54)

Ehsan ul Haq, Ji Youliang, Khurram Shahzad, Saad Ahmed Mashwani, Hadayat Ullah, Muhammad Zaheer
Izvorni znanstveni članak


ISTRAŽIVANJE UČINKA POČETNOGA PROMJERA MJEHURA NA NJEGOVU TRAJEKTORIJU U ĆELIJI FLOTACIJSKE KOLONE KORIŠTENJEM CFD SIMULACIJE (str. 66-66)

Narjes Khorasanizadeh, Mohammad Karamoozian, Hossein Nouri-Bidgoli
Izvorni znanstveni članak


UČINAK MALIH RUČNO IZRAĐENIH KUMULATIVNIH NABOJA (str. 85-85)

Vječislav Bohanek, Mario Dobrilović, Barbara Štimac, Siniša Stanković
Izvorni znanstveni članak


ODREĐIVANJE POLUMJERA ZAKRIVLJENOSTI FRONTE DETONACIJSKOGA VALA ANFO EKSPLOZIVA I NJEGOVA VAŽNOST U NUMERIČKOME MODELIRANJU DETONACIJE PRIMJENOM WOOD-KIRKWOODOVA MODELA (str. 107-107)

Barbara Štimac Tumara, Mario Dobrilović, Vinko Škrlec, Muhamed Sućeska
Izvorni znanstveni članak


EKSPERIMENTALNO I NUMERIČKO ISTRAŽIVANJE ANIZOTROPIJE RASPUCALE STIJENSKE MASE U TRODIMENZIONALNOME STANJU NAPREZANJA (str. 122-122)

Pavel Verbilo, Maxim Karasev, Nikita Belyakov, Grigirii Iovlev
Izvorni znanstveni članak


UPRAVLJANJE POTROŠNJOM ENERGIJE I SIMULACIJA OPTIMIZIRANIH RADNIH UVJETA KUGLIČNIH MLINOVA KORIŠTENJEM MORRELLOVA MODELA SNAGE: STUDIJA SLUČAJA (str. 135-135)

Sajjad Chehreghani, Hojjat Hosseinzadeh Gharehgheshlagh, Sahand Haghikia
Izvorni znanstveni članak


PROCJENA STABILNOSTI KRIŽANJA PRI ISKOPU U RASPUCALIM STIJENSKIM MASAMA PRIMJENOM DISKONTINUIRANOGA PRISTUPA (str. 147-147)

Anatolii Protosenya, Maria Vilner
Izvorni znanstveni članak


PROCJENA PODLOŽNOSTI NA KLIZANJE NA PODRUČJU GRADA KARLOVCA PRIMJENOM BIVARIJANTNE STATISTIČKE METODE (str. 170-170)

Marko Sinčić, Sanja Bernat Gazibara, Martin Krkač, Snježana Mihalić Arbanas
Izvorni znanstveni članak


UTJECAJ RASPODJELE VELIČINE ŠARŽE ZA MLJEVENJE NA UČINKOVITOST MLJEVENJA KUGLIČNOGA MLINA (str. 177-177)

Gamal S. Abdelhaffez, Ahmed A. Ahmed, Haitham M. Ahmed
Izvorni znanstveni članak


Posjeta: 13.898 *